Registracija softvera

Ukoliko nije registrovan, program NIGOS menadžer komunicira sa automatima, međutim, nije moguće napraviti niti odštampati bilo kakav izveštaj. Da bi program bio potpuno funkcionalan, treba ga registrovati. Procedura za registraciju je sledeća:

  1. Startovati program NIGOS Manager
  2. Iz glavnog menia iz stavke Pomoć otvoriti O programu...
  1. U prozoru se vide informacije o verziji programa, proizvođaču i registraciji. Ukoliko je program registrovan, ove informacije nisu vidljive, a postoje dva dugmeta Registracija i Zahtev za registraciju. Ako nemate registracione informacije dobijene od proizvođača, onda nastavite sa tačkom 4 ovog uputstva. Ako imate registracione podatke onda nastavite od tačke 7.
  2. Ukoliko još uvek niste registrovani kod proizvođača NIGOS Elektronik, kliknite na dugme Zahtev za registraciju.
  1. Ovde treba uneti tražene podatke. Informacije označene zvezdicom (*) su obavezne. Nakon toga možete izabrati metodu registracije preko fax-a ili preko e-maila. Ukoliko na kompjuteru imate podešen program za fax ili mail, ovo će pozvati odgovarajući program za slanje fax-a odnosno mail-a.

Ukoliko ne uspete ništa od ovoga, onda prekucajte podatke iz ovog prozora u Vaš program za slanje meil-ova i pošaljite na jednu od sledećih adresa:

office@nigos.co.rs

office@nigos.rs

srdjan@nigos.co.rs

srdjan@nigos.rs

sa subjektom Registracija NIGOS menadžera.

  1. Nakon ovoga, zatvorite prozore i čekajte da dobijete odgovor od NIGOS-ove službe za podršku. Dobićete meil sa sledećim podacima:

Organisation: naziv organizacije
Name: ime odgovorne osobe
e-mail: Vasa meil adresa
SN: serijski broj

Serijski broj je oblika: NE2NIM-xxxx-yyyy

Kada dobijete ove podatke, ponovite tačke 1, 2 i 3 , a zatim pređite na tačku 7, ovog uputstva.

  1. Ukoliko ste registrovani kod proizvođača, imate registracione podatke za NIGOS menadžer, kliknite na dugme Registracija
  2. U otvorena polja unesite registracione podatke koje ste dobili od proizvođača. Vodite računa o malim i velikom slovima i razmacima. Sve mora da bude tačno kako je dato od proizvođača.

U polje Organisation uneti naziv organizacije.

U polje Name uneti ime odgovorne osobe.

U polje e-mail unesite Vasa meil adresa.

U prvo polje SN unesite NE2NIM, u drugo polje četvoro cifreni broj xxxx, u treće polje drugi četvoro cifreni broj yyyy.

Zatim kliknuti na dugme OK. U prozoru O programu... će sada ispisivati da je program registrovan i serijski broj programa.

NAPOMENA: Čuvajte registracione podatke, ukoliko preinstalirate softver na drugi računar.