Instalacija softvera za praćenje NIGOS uređaja

Neophodni programi koje treba dovući:

- drajveri za USB-RS485 adapter - Windows 32b

- drajveri za USB-RS485 adapter - Windows 64b

- program NIGOS Manager

- pomoć za korišćenje softvera

- registracija programa

Napomene:

- za operativni sistem Windows 7 i veći potrebna su administratorska prava prilikom pokretanja instalacija i samog programa

- neki antivirusni programi blokiraju instalaciju programa, u tom slučaju pauzirati antivirusni program na period dok se instaliraju neophodni programi

- za pristup na daljinu instalirati TeamViewer