English version  English version

Russian version

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990


DIGITALNI TERMOMETAR
DTM-921
  • Termometar za ugradnju
  • Meri trenutnu temperaturu
  • Ulazi: 1
  • Moguće etaloniranje uređaja neophodno za dobijanje HACCP standarda (Hasap standard)

Namenjen za:
  • Vizuelno praćenje trenutne temperature
  • Primenu u svim granama industrije
  • Dobijanje i primenu HACCP standarda (Hasap standard)
 

Digitalni termometar za ugradnju DTM-921 je namenjen za merenje i prikaz temperature uz pomoć priključene temperaturne sonde (termopara ili otpornog senzora), locirane u ambijentu u kome se želi meriti temperatura, ili vrednosti linearnih signala (strujnih ili naponskih) sa transmitera.

Postoji kompenzacija temperature slobodnih krajeva kod svih tipova termoparova.

Na raspolaganju je horizontalna varijanta kućišta (DIN 1/8).

Prikaz izmerenih vrednosti je cifarski, preko LED displeja.

Ukoliko se kao ulaz koristi termopar, prikaz je bez decimala, a sa otpornim senzorima ili linearnim signalima prikaz može biti sa jednom decimalom.

Termometri su veoma jednostavni za upotrebu i nalaze primenu u raznim granama industrije, bilo kao zasebni uređaji, bilo u sastavu drugih složenih uređaja.

Nudimo etalonirane merače koji su neophodni za dobijanje i primenu HACCP standarda (Hasap standard).


 Opšte karakteristike

 Napajanje

 230 Vac, 110 Vac, 48 Vac, 24 Vac; 50 / 60Hz; 4VA max

 Broj ulaza

 1

 Displej

 Jednostruki, 3 1/2-cifarski LED,  13mm, crveni

 Radni uslovi

 T: 0 ÷ 50°C; RH: 5 ÷ 90%

 Skladištenje

 T: -40 ÷ 85°C; RH: 5 ÷ 90%

 Dimenzije / otvor za ugradnju
 (ŠxVxD) / (ŠxV)

 DIN 1/8: 96 x 48 x 145 / 91 x 46 (mm)

 Težina

 400g


 Ulaz

 Termopar

 Tip

 J, K

 Kompenzacija
 temperature slobodnih
 krajeva (CJC)

 Interna

 Otporni senzor

 Tip

 Pt100; Pt1000; KTY10

 Kompenzacija otpornosti
 kablova kod 3-žične veze

 Ne postoji

 Linearni ulaz

 Strujni signal

 0 ÷ 20mA; 4 ÷ 20mA

 Naponski signal

 0 ÷ 1V

 Merenje

 Opseg merenja

 Po zahtevu

 Greška interne
 kompenzacije kod

 termoparova

 < 1 °C za temperaturu ambijenta 0 ÷ 50°C

 Ukupna greška merenja

 ± 1 digit ili 1% opsega merenja


  Kod za naručivanje Šema povezivanja

         TIP - X - XX - XXX - XXXX
                 X - varijanta
                      XX - napajanje
                            XXX - ulaz
                                    XXXX - opseg merenja

  Primer:
         DTM-921 - H - 220 Vac - J - 0 ÷ 200°C
  ili
         DTM-921 - H - 220 Vac - Pt - 100 - 0 ÷ 100.0°C


©2009 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. (018) 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown