Download header
O firmiNovoProizvodni programDownloadReferenc listaKontaktNaslovna (home)
Mapa sveta
O firmi

novo

Proizvodni program

Download

Referenc lista

Kontakt

Naslovna (home)


 

English version  UK flag

Russian version Russian flag

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990
Uputstva za instalaciju i korišćenje


Na ovoj stranici možete preuzeti uputstva za instalaciju i korišćenje NIGOS -ovih uređaja. Uputstva su u .PDF formatu, tako da vam je za pregled i štampanje potreban program Adobe Acrobat Reader koji možete preuzeti na ovoj adresi: Acrobat Reader.

Nađite uređaj koji vas interesuje u sledećoj listi i preuzmite odgovarajuće uputstvo. Za preuzimanje koristite desni klik na link i izaberite opciju "Save target as..." iz padajućeg menija.
Osim kompletnog uputstva, možete pogledati i sliku povezivanja na stranici sa šemama povezivanja.

Regulatori temperature:
- TR-03  ...................................... regulator_temperature_tr-03_v10.pdf (132 KB)
- 1011 (P, H, V)  ......................... regulator_temperature_1011_v30.pdf (326 KB)
- 1012 (P, H, V)  ....................... regulator_temperature_1012_v30.0.pdf (581 KB)
- 2013 (P, H, V)  ......................... regulator_temperature_2013_v41.pdf (814 KB)
- 2023 (P, H, V)  ......................... regulator_temperature_2023_v30.pdf (988 KB)
- 3013 (P, H, V)  ......................... regulator_temperature_3013_v41.pdf (1.2 MB)
- 3013S (P, H, V)  ....................... regulator_temperature_3013s_v50.pdf (1 MB)
- 3123  ................................... programator_temperature_3123_v22.pdf (2.2 MB)
- ET-01 (1P/1T/2P/2T)  .............. elektronski_termostat_et-01_v11.pdf (119 KB)

- TR-02 (Arhiva!)  ...................... regulator_temperature_tr-02_v60.pdf (132 KB)
- DTR-931 (Arhiva!) ................ regulator_temperature_dtr-931_v60.pdf (141 KB)
- DTR-941 (Arhiva!)  ............... regulator_temperature_dtr-941_v60.pdf (139 KB)

Indikatori:
- 1011i 
..................................... indikator_temperature_1011i_v110.pdf (239 KB)
- VT-08 (v3.0)  ............................ indikator_temperature_vt-08_v30.pdf (477 KB)
- THI-485 (v1.0)  ............................ indikator_temperature_thi-485.pdf (240 KB)

Termometar:
- DTM-902 
.............................. prenosni_termometar_dtm-902_v10.pdf (184 KB)

Regulatori vlažnosti i temperature:
- DRV-913P 
................. regulator_vlage_i_temperature_drv-913_v130.pdf (1.4 MB)

- DRV-914P (Arhiva!) .. regulator_vlage_i_temperature_drv-914_v100.pdf (421 KB)

Sonda za vlagu i temperaturu:
- SVT-01P  ......................... sonda_za_vlagu_i_temperaturu_svt-01p.pdf (115 KB)
- SVT-01A  ......................... sonda_za_vlagu_i_temperaturu_svt-01a.pdf (115 KB)

- SVT-01 (Arhiva!)  ............. sonda_za_vlagu_i_temperaturu_svt-01.pdf (114 KB)

Prenosni merač vlage u drvetu:
- DVD-241 dodirni_prenosni_merac_vlage_u_drvetu_dvd-241_340_mcd-50.pdf (3,6 MB)
- MCD-50  dodirni_prenosni_merac_vlage_u_drvetu_dvd-241_340_mcd-50.pdf (3,6 MB)
- RVD-905A .................... prenosni_merac_vlage_u_drvetu_rvd-905a.pdf (3.4 MB)


- DVD-240 (Arhiva!) dodirni_prenosni_merac_vlage_u_drvetu_dvd-240.pdf (386 KB)
- RVD-903 (Arhiva!)  ........ prenosni_merac_vlage_u_drvetu_rvd-903.pdf (176 KB)
- RVD-904 (Arhiva!)  ........ prenosni_merac_vlage_u_drvetu_rvd-904.pdf (888 KB)
- RVD-905 (Arhiva!)  ...... prenosni_merac_vlage_u_drvetu_rvd-905.pdf (3.4 MB)

Brojači:
- MPC-991 ............................................... brojac_mpc-991_v40.pdf (169 KB)
- MPC-991/D .......................................... brojac_mpc-991d_v34.pdf (169 KB)
- MPC-991/O .......................................... brojac_mpc-991o_v40.pdf (205 KB)
- MPC-991/SR ....................................... brojac_mpc-991sr_v42.pdf (241 KB)
- MPC-991/U .......................................... brojac_mpc-991u_v40.pdf (265 KB)
- MPC-991/VR ....................................... brojac_mpc-991vr_v384.pdf (97 KB)


- MPC-992/C .......................................... brojac_mpc-992c_v42.pdf (278 KB)
- MPC-992/VR ...................................... brojac_mpc-992vr_v322.pdf (390 KB)
- MPC-992/MT ......................,............... brojac_mpc-992mt_v41.pdf (224 KB) 

Automati za sušare za drvo:
- MC-3000 ................... automat_za_susare_za_drvo_mc-3000_v111.pdf (2,5 MB)
- MC-2000 ................... automat_za_susare_za_drvo_mc-2000_v5.4.7.pdf (4,5 MB)
- MC-411R ...................... automat_za_susare_za_drvo_mc-411r_v61.pdf (296 KB)
- MC-412 ......................... automat_za_susare_za_drvo_mc-412_v30.pdf (290 KB)
- MC-504 (zidni) ............... automat_za_susare_za_drvo_mc-504_v1.2.pdf (1 MB)
- MC-504 (ugradni)  automat_za_susare_za_drvo_mc-504_v1.2_metal.pdf (1,7 MB)
- MC-600 ......................... automat_za_susare_za_drvo_mc-600_v6.5.pdf (3,5 MB)
- MC-904 ......................... automat_za_susare_za_drvo_mc-904_v1.3.pdf (1,7 MB)

- MC-100R (Arhiva!) ...... automat_za_susare_za_drvo_mc-100r_v11.pdf (522 KB)
- MC-100RM (Arhiva!) .. automat_za_susare_za_drvo_mc-100rm_v1.8.pdf (1 MB)
- MC-1000 (Arhiva!) ...... automat_za_susare_za_drvo_mc-1000_v20.pdf (1.5 MB)
- MC-500R (Arhiva!) ...... automat_za_susare_za_drvo_mc-500r_v11.pdf (448 KB)
- MC-502R (Arhiva!) ...... automat_za_susare_za_drvo_mc-502r-v5.0.pdf (623 KB)

- MC-900R (Arhiva!) .... automat_za_susare_za_drvo_mc-900R_v1.4.pdf (473 KB)  

Automati za parionice za drvo:
- PD-01
 ............................ automat_za_parionice_za_drvo_pd-01_v30.pdf (0.9 MB)
- Parionice za drvo ...... parionice_za_drvo_kompletno_uputstvo_v10.pdf (1.5 MB)
- Softver za parionice ................................ NIGOS Steaming.exe (3.4 MB)
- Uputstvo za korišćenje softvera .............. parionica_softver.pdf (894 kB)

- PD-02 (Arhiva!) ................. automat_za_parionice_za_drvo_pd-02.pdf (432 KB)

Automati za sušare za voće:
- PSV-01 (Arhiva!) ................ automat_za_susaru_za_voce_psv-01.pdf (459 KB)

 

Termička obrada drveta:
- MKS-05 ............................. merna_kutija_sterilizacija_mks-05_v21.pdf (384 KB)
- Softver za sterilizaciju .......................... NIGOS WTTreatment.exe (9 MB)

- Uputstvo za korišćenje softvera ........... sterilizacija_softver.pdf (386 kB)


©2016 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. +38118 211212, +38118 217468 • E-mail: office@nigos.rs

 
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown