NIGOS logo Proizvodni program header
About usNewsProductsDownloadReferenceKontaktNaslovna
NIGOS mapa
About us

News

Products

Downloads

Reference

Contakt

Main page


 

English version  UK flag

Русская версия  Флаг России

Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990


PROIZVODNI PROGRAM
NigosSušare.RS

"NIGOS-elektronik" je svoj proizvodni program počeo sa ispravljačkom tehnikom, da bi dalji razvoj nastavio preko brojačke i merno-regulacione tehnike, pa do najnovije oblasti projektovanja, proizvodnje i montaže automatskih sušara za drvo.

Celokupni višegodišnji rad zasnovan na ispitivanju potreba tržišta i zahteva kupaca rezultirao je širokim spektrom naših proizvoda. Naši timovi su sastavljeni od mladih stručnjaka koji se trude da svakom kupcu pruže najbolje i da daju svu potrebnu pomoć i informacije kako prilikom kupovine proizvoda koji će zadovoljiti sve zahteve kupca, tako i prilikom obučavanja za rukovanje i instalisanje samog uređaja.
Isporuka proizvoda se vrši najkasnije 7 dana od dana narudžbine, a garancija za naše proizvode je do 5 godina. U garantnom roku se vrši servis i pružanje informacija o svim nastalim problemima. Garancija od 5 godina nas obavezuje na permanentno poboljšanje kvaliteta kao i dugogodišnje poslovanje prema standardima ISO-9001.
Svakodnevno se radi na poboljšanju kvaliteta i pouzdanosti uređaja, kao i razvoju novih, boljih serija proizvoda i proizvodnih linija. Zato smo tu za vas više od dvadeset godina, trudeći se da vam uvek izađemo u susret. 

Merenje i regulacija temperature

Merenje i regulacija relativne vlage

Brojacka tehnika

Industrijski panelmetri

Pomocni elementi automatike

Meraci vlage u drvetu

Susare za drva
Merenje i regulacija temperature

Analogni i mikroprocesorski regulatori, programator za vođenje temperaturnih procesa po zadatom programu, elektronski termostati, termometri (prenosni i za ugradnju), višekanalni merač i različiti tipovi temperaturnih sondi čine osnovnu proizvodnu liniju "NIGOS-elektronik"-a.


Analogni regulatori
   TR-03


Mikroprocesorski regulatori
Regulatori temperature serija 1000  1011   1012
Regulatori temperature serija 2000  2013   2023
Regulatori temperature serija 3000  3013   3013/S


Mikroprocesorski programator temperature
  3123


Elektronski termostati
  ET-01/1P    ET-01/1T    ET-01/2P    ET-01/2T


Visekanalni merac temperature
  VT-08


Indikatori temperature
  1011i    MKS-05


Termometri
  DTM-921   DTM-902


Temperaturne sonde
  TS-01   TS-03   TS-04   TS-05   TS-06   TS-07   TS-08
Termopar   TSG-10    TSG-11   TSG-12
TSP-01    TSP-02    TSP-03    DTS-04 
 


Merenje i regulacija relativne vlage

Pored merenja i regulacije temperature "NIGOS-elektronik" se bavi i regulacijom i merenjem relativne vlage. Regulator i programator vlažnosti i temperature i više tipova sondi za merenje vlage i temperature su ono što proizvodimo za vas.

Regulator vlage i temperature
  DRV-913P


Indikator vlage i temperature
  THI-485   


Sonde za vlagu i temperaturu
  SVT-01A   DSVT-05A   DSVT-03 
 


Brojacka temperatura

Preset brojači - brojači komada, merači broja obrtaja, dozatori, univerzalni brojači sa mogućnošću podešavanja odnosa stvarnih i izbrojanih impulsa (sa faktorom deljenja), merači dužine... ono je što vam možemo ponuditi u okviru ove proizvodne linije.

Brojaci
Brojaci sa jednim izlazom  
  MPC-991    (Preset brojač)
MPC-991/D (Dozator)
MPC-991/U (Univerzalni brojač sa faktorom deljenja)
MPC-991/O (Merač broja obrtaja)
MPC-991/SR (Merač sati rada)
 
Brojaci sa 2 izlaza  
  MPC-992/C    (Preset brojač sa 2 izlaza)
MPC-992/VR  (Vremensko rele sa 2 izlaza)
MPC-992/P    (Pozicioner sa 2 ulaza i sa 2 izlaza)
MPC-992/MT  (Merač vremenskog intervala/obrtomer) 
 


Industrijski panelmetri

Za vas imamo, za različite opsege merenja (standardne i po zahtevu), industrijske panelmetre za merenje jednosmernih i naizmeničnih struja i napona, kao i za merenje različitih veličina.

Industrijski panelmetri
  VDC-901   VAC-901    ADC-901   AAC-901   PNM-901
ACA-020 
 


Pomocni elementi automatike

Ova proizvodna linija uključuje pomoćne elemente automatike: adaptere - konvertere digitalnih signala i transmitere - pretvarače signala sa temperaturnih sondi u standardne strujne ili naponske signale.

Adapteri
  USB-RS485

Transmiteri
  SP-02   SP-03 
 


Susare za drvo

Najnovija proizvodna linija "NIGOS-elektronik"-a je program sušara za drvo. Proizvodimo najnoviji tip sušara - kondenzacione sušare, ekonomične i sa kvalitetnijim procesom sušenja drveta, a vršimo remont i modernizaciju klasičnih sušara. Takođe pomažemo i informacijama i svim svojim znanjem vezanim za sušare. Za vas proizvodimo i merače vlage u drvetu - univerzalni ručni vlagomer sa mogućnošću merenja vlage četiri tipa drveta i osmokanalni merač vlage.

       SUŠARE ZA DRVO (uopšteno)

Kondenzacione susare
  Kondenzacione i kombinovane sušare
Komandno razvodni ormar (KRO)
Toplotne pumpe
Prateća oprema

Automati za vođenje procesa sušenja:
MC-904, MC-2000, MC-3000


Klasicne susare
  Klasične (konvencionalne) sušare
Mini sušare
Automatizacija postojećih klasičnih sušara
Komandno razvodni ormar (KRO)
Prateća oprema

Automati za vođenje procesa sušenja:
MC-504, MC-600, MC-2000, MC-3000


Merači vlage u drvetu
  RVD-905A (Univerzalni ručni vlagomer)
DVD-241 (Dodirni prenosni vlagomer)
MCD-50 (Dodirni prenosni vlagomer)


Termicki tretman drveta - Sterilizacija paleta

  Najčešća primena je sterilizacija drveta i paleta. Uz našu PC aplikaciju "Sterilizacija drveta", MKS-05 služi za verifikaciju procesa sterilizacije drveta po međunarodnom standardu za fitosanitarne mere (International Standard for Phytosanitary Measures - ISPM 15) Svetske organizacije za hranu i poljoprivredu (Food and Agriculture Organisation - FAO).
 
MKS-05 (sterilizacija paleta po ISPM-15 standardu)


Parionice za drvo

  Još jedan vid termičke obrade drveta je parenje drveta. Nudimo opremu i automatiku za direktne i indirektne parionice za drvo. Osim automatike možemo ponuditi i komore za parenje drveta.
 


PD-01 (Automat za parionice za drvo)

Zastareli proizvodi

Ovde se nalazi pregled svih uređaja koji su se nekada pravili u "NIGOS-elektronik"-u, a sad su arhivirani samo u svrhu pružanja informacija i servisiranja.
   Zastareli program "NIGOS-elektronik"-a

 

©2014 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. +381 18 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown