English version  English version

Russian version

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990


ELEKTRONSKI TERMOSTATI

ET-01/1P         ET-01/2P
ET-01/1T         ET-01/2T

 • Elektronski termostati
 • Regulacija: ON / OFF
 • Zadavanje temperature: potenciometrom ili trimerom
 • Ulazi: 1
 • Izlazi: 1 ili 2

Varijante:

 • ET-01/1P - termostat sa jednim izlazom i potenciometrom
 • ET-01/1T - termostat sa jednim izlazom i trimerom
 • ET-01/2P - termostat sa dva izlaza i potenciometrom
 • ET-01/2T - termostat sa dva izlaza i trimerom

Pogodni za:

 • Jeftinu ON / OFF regulaciju
 • Dodatnu zaštitu mernog mesta od pregrevanja

ET-01 je elektronski termostat i nalazi primenu tamo gde se ne zahteva velika tačnost u regulaciji ili tamo gde se želi dodatno zaštititi neko merno mesto od pregrevanja.
Relejni izlazi se koriste ili za ON / OFF regulaciju (za grejanje) ili kao sigurnosni kontakt.
Uređaj se proizvodi u 2 varijante: sa potenciometrom ili sa unutrašnjim trimerom, kojima se zadaje temperatura. Svaka od varijanti se izrađuje kao jednostepeni (sa 1 relejnim izlazom) ili kao dvostepeni termostat (sa 2 relejna izlaza).

 Opšte karakteristike
   Napajanje  220 Vac, 110 Vac, 48 Vac, 24 Vac; 50 / 60Hz; 4VA max
 Broj ulaza  1
 Broj izlaza  1 kod ET-01/1P i ET-01/1T;
 2 kod ET-01/2P i ET-01/2T
 Zadavanje temperature  Potenciometrom sa skalom (varijanta P);
 trimerom uz naponsku tabelu (varijanta T)
 Opseg zadavanja  0 ÷ 400°C; 0 ÷ 200°C; 0 ÷ 100°C ili po zahtevu
 Histerezis  Za opseg 0 ÷ 400°C i 0 ÷ 200°C histerezis je 3 ÷ 5°C;
 za opseg 0 ÷ 100°C histerezis je 1 ÷ 2°C
 Međusobni histerezis  Za opseg 0 ÷ 400°C i 0 ÷ 200°C iznosi oko 10°C;
 za opseg 0 ÷ 100°C iznosi oko 2°C
 Klasa tačnosti  2.5
 Radni uslovi  T: 0 ÷ 50°C; RH: 5 ÷ 90%
 Skladištenje  T: - 40 ÷ 85°C; RH: 5 ÷ 90%
 Dimenzije (ŠxVxD)(mm)  50 x 78 x 108
 Ugradnja  Na šinu 35mm
 Težina  280g

 Ulaz
 Termopar  Tip  J, K
 Kompenzacija hladnog
 spoja (CJC)
 Interna
 Otporni senzor  Tip  Pt - 100, 3-žični; PTC - 2 kΩ> (KTY - 10)
 Linearni ulaz  Tip  Linearni strujni ili naponski
 Opseg  0 ÷ 20mA ili 4 ÷ 20mA (za strujni ulaz);
 0 ÷ 1V ili 0 ÷ 10V (za naponski ulaz)

 Izlaz
 Relejni  Karakteristike  2-pinski (radni); 8A / 250 Vac, trajno 3A max
 Primena  Grejanje ili sigurnosni kontakt

 Kontrolne funkcije
 Regulacija  Tipovi upravljanja  ON / OFF

  Kod za naručivanjeUputstvo za instalaciju i korišćenje

         TIP - X - XX - XXX
                 X - napajanje

 
                      XX - ulaz
                            XXX - opseg zadavanja
  Primer:
         ET-01/1P - 220 Vac - J - 0 ÷ 200°C


©2008 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. (018) 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs


titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown