English version  English version

Russian version

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990


INDUSTRIJSKA NAPAJANJA
AC/DC
DC/DC
pretvarači

(Arhiva! Ne proizvodi se!)

  • AC/DC ili DC/DC pretvarači (konvertori)
  • Različite kombinacije standardnih izlaza
  • Izlaz galvanski odvojen od napajanja
  • Podnošenje najtežih industrijskih uslova

Namenjeni za:
  • Industrijsku primenu, zbog svojih karakteristika

U industrijska napajanja spada više tipova uređaja za pretvaranje električnih veličina, rađenih u prekidačkom (SWITCH) režimu.

Korisnicima stoje na raspolaganju dva tipa uređaja: AC/DC i DC/DC pretvarači, oba sa po jednim ulazom i izlazom, galvanski razdvojenim.

Na raspolaganju su i različite kombinacije standardnih izlaznih napona i struja (snaga).

Uređaje karakterišu visoka pouzdanost i delotvornost, kao i mali gabariti. Isporučuju se u livenoj, vodozaptivnoj kutiji koja ima rebra za hlađenje tako da podnose i najteže industrijske uslove.


 Opšte karakteristike AC/DC pretvarača

 Ulaz (napajanje)

 230 Vac ± 15%; 50 / 60Hz

 Izlaz

 5V/20A; 12V/10A; 24V/5A; 24V/10A; 48V/5A; 68V/2A,
 galvanski odvojen od napajanja

 Brum na izlazu

 < 1%

 Stabilnost izlaznih veličina

 < 1%

 Hlađenje

 Prirodno

 Radni uslovi

 T: 0 ÷ 50°C; RH: 5 ÷ 90%

 Skladištenje

 T: -40 ÷ 85°C; RH: 5 ÷ 90%

 Dimenzije (ŠxVxD)

 160 x 75 x 235 (mm)

 Težina

 1800g


 Opšte karakteristike DC/DC pretvarača

 Ulaz (napajanje)

 48 Vdc

 Izlaz

 24V/8A; 12V/10A; 5V/20A, galvanski odvojen od napajanja

 Brum na izlazu

 < 1%

 Stabilnost izlaznih veličina

 < 1%

 Hlađenje

 Prirodno

 Radni uslovi

 T: 0 ÷ 50°C; RH: 5 ÷ 90%

 Skladištenje

 T: -40 ÷ 85°C; RH: 5 ÷ 90%

 Dimenzije (ŠxVxD)

 160 x 75 x 235 (mm)

 Težina

 1800g  Kod za naručivanje

         TIP - X
                 X - izlaz napon / struja

  Primer:
         AC/DC - 24V / 5A


©2009 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. (018) 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown