NIGOS-elektronik logo Merenje i regulacija temperature header
O firmiNovoProizvodni programDownloadReferenc listaKontaktNaslovna (home)
Mapa sveta
O firmi

novo

Proizvodni program

Download

Referenc lista

Kontakt

Naslovna (home)


 

English version  UK flag

Русская версия  Russian flag

Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990

 

 


MIKROPROCESORSKI INDIKATOR TEMPERATURE
MKS-05

MKS-05 merna kutija za sterilizaciju po ISPM-15 standardu

  • Pouzdano merenje temperature sa temperaturnom kompenzacijom
  • Merenje temperature jezgra drveta i vazduha
  • Prikaz izmerenih vrednosti na LED displejima
  • Ulazi: 5
  • Komunikacija EIA 485
Pogodan za:
  • Verifikaciju termičke obrade drveta (FAO ISPM-15 standard)
  • Skladišta hrane, lekova i dr.
  • Klimatizovane prostorije
  • Inkubatore

MKS-05 je mikroprocesorski indikator temperature (merna kutija) sa pet mernih ulaza koji mogu biti prilagodjeni za Pt1000 (ili Pt100) otporne senzore ili najčešće korišćene tipove termoparova. Kompletna oprema se sastoji od merne kutije za sterilizaciju, 1 sonde za merenje temperature vazduha, 4 sonde za merenje temperature u jezgru drveta, razvodne kutije S-05 (ako je potrebna), adaptera za povezivanje sa PC računarom, CD-a sa softverom i kablova.

Postoje 2 načina povezivanja uređaja u zavisnosti od udaljenosti komore za sterilizaciju i merne kutije MKS-05. Kod malih razdaljina, temperaturne sonde se mogu povezati direktno na MKS-05, dok se kod većih razdaljina koristi povezivanje temperaturnih sondi preko razvodne kutije S-05. Primeri oba povezivanja su dati na slikama.

MKS-05 direktno povezivanje temperaturnih sondi
Direktno povezivanje
temperaturnih sondi na MKS-05.
MKS-05 povezivanje temperaturnih sondi preko S-05
Povezivanje temperaturnih sondi na MKS-05 preko razvodne kutije S-05.

Najčešća primena ovog uređaja je u komorama za termički tretman (sterilizaciju) drveta i paleta. Uz našu PC aplikaciju "Sterilizacija drveta", MKS-05 služi za verifikaciju procesa sterilizacije paleta po međunarodnom standardu za fitosanitarne mere (International Standard for Phytosanitary Measures - ISPM 15) Svetske organizacije za hranu i poljoprivredu (Food and Agriculture Organisation - FAO). Proces termicke obrade, tj. sterilizacije se prati na monitoru, a po uspešnom završetku se vrši štampanje generisanog izveštaja koji sadrži sve relevantne podatke i koji se koristi kao dokaz o uspešno sprovedenom postupku sterilizacije.
Sterilizacija drveta - ISPM-15 FAO software 

Uz korišćenje odgovarajuće aplikacije na PC računaru, MKS-05 je pogodan za nadzor i prikupljanje podataka u većim sistemima komora i skladišnih prostorija.

Karakteristike uređaja MKS-05 su date u sledećim tabelama:

 Opšte karakteristike

 Napajanje

 180 ÷ 260Vac (50 ÷ 60Hz); 10 ÷ 30 Vdc/ac; 1VA max

 Broj ulaza

 5

 Displej

 Jednostruki, 3-cifarski x 7 segmenata LED, 13mm, crveni;  1-cifarski x 7 segmenata LED, 9mm, crveni

 Radni uslovi

 T: 0 ÷ 50°C; RH: 5 ÷ 90%

 Skladištenje

 T: -40 ÷ 85°C; RH: 5 ÷ 90%

 Dimenzije (ŠxVxD)

 195 x 170 x 96 (mm)

 Montaža

 Na zid

 Težina

 650g


 Ulaz

 Termopar

 Tip

 J, K, L, R, S, B

 Kompenzacija
 temperature slobodnih
 krajeva (CJC)

 Interna kompenzacija;
Eksterna kompenzacija (0°C)

 Otporni senzor

 Tip

 Pt100, 2 ili 3-žični; Pt1000; KTY10

 Kompenzacija otpornosti
 kablova kod 3-žične veze

 max 10Ω po žici

 Merenje

 Greška linearizacije

 < 0.1%

 Greška interne
 kompenzacije kod

 termoparova

 < 1 °C za temperaturu ambijenta 0 ÷ 50°C

 Ukupna greška merenja

 ± 1 digit ili 0.5% opsega merenja

 Ulazni filter

 1 ÷ 128

 Frekvencija merenja

 8 ulaza/sec


 Komunikacija

 Digitalna

 Komunikacioni standard

 EIA 485

 Protokol

 EI - BISYNC


  Kod za naručivanje Uputstvo za instalaciju i korišćenje v2.1

         TIP - X - XX
                 X - napajanje

Šema povezivanja
                      XX - ulaz Softver za praćenje sterilizacije
  Primer:
         MKS-05 - 230Vac - Pt1000
  ili
         MKS-05 - 24Vdc - J
 


©2011 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. +38118211212, +38118217468
E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown