NIGOS-elektronik logo Nagrade header
O firmiNovoProizvodni programDownloadReferenc listaKontaktNaslovna
  Mapa sveta
O firmi

novo

Proizvodni program

Download

Referenc lista

Kontakt

Naslovna (home)


 

English version  UK flag

Russian version Russian flag

Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990

 


NAGRADE I PRIZNANJA

Mnogobrojne nagrade koje govore o kvalitetu naših proizvoda:

 

VELIKA NAGRADA ŽIRIJA "KORAK U BUDUĆNOST" za automat za vođenje procesa sušenja drveta MC-1000P

51. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća, Beograd, 11.05.2007.

Posebno priznanje žirija "KORAK U BUDUĆNOST" za automat za vođenje procesa sušenja u sušarama MC-868

44. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća, Beograd, 19.05.2000.

Velika nagrada zirija KORAK U BUDUCNOST 2007

Posebno priznanje žirija "KORAK U BUDUĆNOST" za mikroprocesorski regulator za servo sisteme 3013/S
43. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća, Beograd, 24.09.1999. 


VELIKA NAGRADA ŽIRIJA "KORAK U BUDUĆNOST" za univerzalnu kondenzacionu sušaru "NIGOLUX"

42. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća, Beograd, 14.05.1998.

Diploma sa zlatnom medaljom za višekanalni merač temperature i vlažnosti MV-016

6. Sajam elektronike i informatike, Novi Sad, 21.10.1997.

Diploma sa srebrnom medaljom za univerzalni ispravljač NL 12200

6. Sajam elektronike i informatike, Novi Sad, 21.10.1997.

Velika nagrada zirija KORAK U BUDUCNOST 1998

Diploma sa zlatnom medaljom za programabilni kontroler temperature

5. Sajam elektronike i informatike, Novi Sad, 16.10.1996.

Diploma sa srebrnom medaljom za digitalni ispravljač za galvanizaciju

5. Sajam elektronike i informatike, Novi Sad, 16.10.1996.

Diploma sa srebrnom medaljom za univerzalni ispravljač NL 3000 (005/010/020)

5. Sajam elektronike i informatike, Novi Sad, 16.10.1996.

Diploma sa srebrnom medaljom za kolor video monitor za turističke autobuse VM-950

4. Sajam elektronike i informatike, Novi Sad, 26.10.1995.

Gore - Up


©2009 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. +381 18 211212, +381 18 217468 • E-mail:
office@nigos.rs

titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown