English version  English version

Russian version

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990


TERMOMETRI

DTM-901
(Arhiva! Ne proizvodi se!)
  • Prenosni termometar
  • Meri trenutnu temperaturu
  • Dva tipa K sondi:
    potapajuća i dodirna
  • Dobra vidljivost
  • Signalizacija istrošenosti baterije


Namenjen za:
  • Merenje temperature tečnih, sipkastih i čvrstih materijala
  • Rad na terenu
  • Moguće etaloniranje uređaja neophodno za dobijanje HACCP standarda (Hasap standard)

Prenosni termometar DTM-901 je namenjen merenju temperature tečnih, sipkastih i čvrstih materijala, u zavisnosti od tipa upotrebljene sonde.
Ovo je precizan uređaj koji meri u opsegu od -100°C do 1150°C. Nudimo etalonirane merače koji su neophodni za dobijanje HACCP (Hasap) standarda.
Napaja se preko baterije i ima signalizaciju njene istrošenosti.
Jasan, čist LCD displej daje dobar pregled čak i u jarko osvetljenim sredinama. Termometrom se lako rukuje pritiskom na taster.
Uz DTM-901 se koriste dva različita tipa temperaturnih sondi sa 1m kabla, kod kojih je senzor termopar tipa K:
- potapajuća TSP-01 (ø 3mm) - za merenje u opsegu od -100°C do 1150°C
- dodirna TSP-02 (ø 8mm) - za merenje u opsegu od -100°C do 600°C.


NAPOMENA: Ovaj uređaj se više ne proizvodi! Kao zamena se koristi uređaj DTM-902.

 Opšte karakteristike
   Napajanje  Baterija 9 Vdc; 14mVA max
 Broj ulaza  1
 Displej  Jednostruki, 3 1/2-cifarski LCD, 13mm
 Radni uslovi  T: 0 ÷ 50°C; RH: 5 ÷ 90%
 Skladištenje  T: - 40 ÷ 85°C; RH: 5 ÷ 90%
 Dimenzije (ŠxVxD)(mm)  79 x 119 x 28
 Težina  130g

 Ulaz
 Termopar  Tip  K
 Kompenzacija hladnog
 spoja (CJC)
 Interna

 Merenje (klasa tačnosti)
   Opseg merenja  - 100°C ÷ 1150°C sa temperaturnom sondom TSP-01;
 - 100°C ÷ 600°C sa temperaturnom sondom TSP-02
 Klasa tačnosti  1 ± 1 digit za opseg 0 ÷ 600°C;
 1.5 ± 1 digit za opseg 600 ÷ 1150°C;
 1 ± 1 digit za opseg 0 ÷ -100°C

  Kod za naručivanje

         TIP - X
                 X - tip sonde

  Primer:
         DTM-901 - potapajuća sonda TSP-01


©2009 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. (018) 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown