English version  English version

Russian version

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990


PRENOSNI DIGITALNI TERMOMETAR
DTM-902
  • Prenosni digitalni termometar
  • Univerzalni termometar
  • Više tipova sondi: potapajuća, dodirna, ubodna,...
  • Merenje temperatura do 1200°C
  • Merenje temperature i relativne vlažnosti vazduha
  • Memorisanje najveće i najmanje vrednosti
  • Zadržavanje ispisa na displeju

 

Namenjen za:
  • Merenje temperature tečnih, rastopljenih i rasutih materijala
  • Rad na terenu
  • Validaciju drugih merača temperature pri primeni  HACCP standarda (Hasap standarda)

Prenosni termometar DTM-902 je namenjen za merenje temperature tečnih, rastopljenih i rasutih materijala, kao i za merenje temperature i relativne vlažnosti vazduha uz pomoć odgovarajućih sondi.

Za merenje temperature se koriste termopar sonde tipa K:
- potapajuća TSP-01 za merenje do  1200°C
- dodirna TSP-02 za merenje do 600°C
- ubodna TSP-03 za merenje do 400°C

Za merenje temperatura do 400 °C sa povećanom tačnošću se koristi posebna digitalna sonda NIGOS DTS-04.

Za merenje nižih temperatura i relativne vlažnosti vazuha se koristi digitalna sonda NIGOS DSVT-03.

Više detalja o podržanim tipovima sondi može se naći na stranama 26, 27 i 29 ovog kataloga.

DTM-902 je pogodan za rad na terenu, a uz uverenje o etaloniranju od ovlašćenih laboratorija može se koristiti za validaciju drugih merača temperature u industriji pri primeni HACCP standarda (Hasap).


 Opšte karakteristike

 Napajanje

 Baterija 9V, alkalna ili NiCd Aku

 Displej

 Jednostruki, 3 1/2-cifarski LCD, 13mm

 Radni uslovi

 T: 5 ÷ 50°C; RH: 5 ÷ 90%

 Skladištenje

 T: -30 ÷ 70°C; RH: 5 ÷ 90%

 Dimenzije (ŠxVxD) (mm)

 80 x 150 x 40

 Težina (sa baterijom)

 220g

 

 Karakteristike merenja

 

 Frekvencija merenja

 1Hz (1s)

 Merenje
 termoparom
 tipa K

 Opseg merenja

 -100 ÷ 1200°C

 Rezolucija merenja

 0.1°C na opsegu -100 ÷ 200°C;
 1°C na opsegu do 1200°C

 Tačnost merenja

 0.5°C ± 1 digit na opsegu -100 ÷ 200°C;
 2°C ± 1 digit na opsegu do 1200°C

 Merenje
 sondom
 DTS-04

 Opseg merenja

 -100 ÷ 400°C

 Rezolucija merenja

 0.1 °C na opsegu -100 ÷ 200°C ;
 1°C preko 200°C

 Tačnost merenja

 0.5°C na opsegu -100 ÷ 200°C;
 1°C preko 200°C

 Merenje
 sondom
 DSVT-03

 Opseg merenja

 -40 ÷ 80°C  za temperaturu;
 0 ÷ 100%RH  za relativnu vlagu

 Rezolucija merenja

 0.1°C za temperaturu;
 0.1%RH za relativnu vlagu

 Tačnost merenja  temperature

 0.5°C na opsegu 10 ÷ 40°C;
 1.5°C na opsegu -40 ÷ 100°C

 Tačnost merenja  relativne vlage

 2%RH na opsegu 10 ÷ 90%RH;
 4%RH na opsegu 0 ÷ 100%RH  Kod za naručivanje

         TIP - X
                 X - tip sonde

  Primer:
         DTM-901 - potapajuća sonda TSP-01


©2009 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. (018) 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown