English version  UK flag

Russian version Russian flag

Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990Šeme povezivanja
Ova stranica je namenjena svim našim kupcima koji su iz bilo kog razloga ostali bez uputstva za upotrebu i potrebnih šema za povezivanje naših uređaja. 

Dati su primeri standardnog povezivanja za naše najkorišćenije uređaje. Ukoliko ne mošete da nađete šemu povezivanja za uređaj koji posedujete, javite nam se kako bismo Vam poslali šemu povezivanja u najkraćem mogućem roku.

Nađite uređaj koji vas interesuje u sledećoj listi i preuzmite odgovarajuću šemu povezivanja. Za preuzimanje koristite desni klik na link i izaberite opciju "Save target as..." iz padajućeg menija.


Regulatori temperature:
- TR-02  ..................................................... tr02.gif
- TR-03  ..................................................... tr03.gif
- DTR-931  ................................................ dtr931.gif
- DTR-941  ................................................ dtr941.gif
- 1011 (P, H, V)  ........................................ 1011.gif
- 1011 sa daljinskim zadavanjem ........ 1011dz.gif
- 1012 (P, H, V)  ........................................ 1012.gif
- 1012 - povezivanje alarma  ................ 1012alarm.gif
- 2013 (P, H, V)  ........................................ 2013.gif
- 2023 (P, H, V)  ........................................ 2023.gif
- 3013 (P, H, V)  ........................................ 3013.gif
- 3013S (P, H, V)  ..................................... 3013s.gif
- 3013S - DC  ............................................ 3013sdc.gif
- 3013S - AC  ............................................ 3013sac.gif
- 3123  ....................................................... 3123.gif


Indikatori/Panelmetri:

- 1011i 
...................................................... 1011i.gif
- VT-08  ..................................................... vt08.gif
- DTM-921  ............................................... dtm921.gif
- Panelmetri  ............................................ panelmetri.gif


Regulatori vlašnosti i temperature:
- DRV-913P  ............................................. drv913p.gif
- DRV-914P  ............................................. drv914p.gif


Sonda za vlagu i temperaturu:

- SVT-01  .................................................. svt.gif


Brojači:

- MPC-991  ............................................... mpc991.gif
- MPC-991/VR  ......................................... mpc991vr.gif
- MPC-992/C  ........................................... mpc992.gif
- Povezivanje sondi  .............................. mpcsonda.gif


Automati za sušare za drvo:

- MC-100R  ..................................................... mc100r.gif
- MC-100RM  .................................................. mc100rm.gif
- MC-100RM presek sušare  .................... mc100rmsusara.gif
- MC-1000  ...................................................... mc1000.gif
- MC-2000  ...................................................... mc2000.gif
- MC-411R  ...................................................... mc411r.gif
- MC-411R presek sušare  ......................... mc411rsusara.gif
- MC-412  ........................................................ mc412.gif
- MC-500R  ..................................................... mc500r.gif
- MC-502R  ..................................................... mc502r.gif
- MC-502R presek sušare  ........................ mc502rsusara.gif
- MC-504  ........................................................ mc504.gif
- MC-504 presek sušare  ........................... mc504susara.gif
- MC-600  ........................................................ mc600.gif
- MC-900R  ..................................................... mc900r.gif
- MC-904  ........................................................ mc904.gif


Povezivanje merne opreme u sušari:

- DS-03/04  .............................................. ds03.gif
- DS-04t  .................................................. ds04t.gif
- Sonde za drvo (pocinkovane)  ........... ds03drvo.gif
- Sonde za drvo (čelične)  ..................... ds04tdrvo.gif
- Sonda za ravnotežnu vlagu  ............... ugl.gif


Automati za parionice za drvo:
- PD-01  ................................................. pd01.gif
- PD-02  ................................................. pd02.gif
- PD-04  ................................................. pd04.gif


Termička obrada drveta:
- MKS-05  ................................................. mks-05.gif
- MKS-08  ................................................. mks-08.gif


Programatori vlage i temperature (automati za sušare za voće):
- PVT-923P  ............................................. pvt923p.gif
- PSV-01  ................................................. psv01.gif
- SV-1000  ................................................ sv1000.gif
©2008 NIGOS-elektronik

18000 Niš š Srbija š ulica Borislava Nikolića - Serjoše 12
Tel/faks. +381 18 211-212, 217-468 š E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown