Temperaturna sonda NIGOS logoTemperaturna sondaTemperaturna sondaMerenje i regulacija temperature
Temperaturna sondaO firmiNovoProizvodni programUputstvaReferenc listaKontaktNaslovnaTemperaturna sondaTemperaturna sonda
Temperaturna sonda
Temperaturna sonda NIGOS map
Temperaturna sondaAbout us
Temperaturna sonda
Temperaturna sondaNews
Temperaturna sonda
Temperaturna sondaProducts
Temperaturna sonda
Temperaturna sondaDownload
Temperaturna sonda
Temperaturna sondaReference list
Temperaturna sonda
Temperaturna sondaContact
Temperaturna sonda
Temperaturna sondaMain page
Temperaturna sonda
Temperaturna sondaTemperaturna sonda

 

English version  English

RRussian version Russian

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)/a>


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990

Temperaturna sondaTemperaturna sondaTemperaturna sondaTemperaturna sonda
Temperaturna sonda Temperaturna sonda
TEMPERATURNE SONDE
Temperaturna sonda
Temperaturna sondaTemperaturna sonda

Temperaturne sondeTemperaturna sonda

TS-01 Univerzalna temperaturna sonda TS-01

 Opšte karakteristike
 Tip  Univerzalna sonda
 Dužina cevi L1  60mm ili po zahtevu
 Prečnik cevi  Ø6mm ili po zahtevu
 Dužina kabla L2  1.5m ili po zahtevu
 Tip senzora  Pt100 do 400°C; Pt1000 do 400°C; KTY10 do 100°C;
 Fe-Ko (J) do 400°C; NiCr-NiAl (K) do 600°C
 Materijal  Neoksidirajući čelik 4580Temperaturna sonda

TS-03 Sonda sa bajonet prikljuckom i ravnim vrhom TS-03 

 Opšte karakteristike
 Tip  Sonda sa bajonet priključkom i ravnim vrhom
 Dužina cevi L1  15mm
 Prečnik cevi  Ø8mm
 Dužina kabla L2  1.5m ili po zahtevu
 Priključak sonde  M 12 x 1.25; G 3/8
 Tip senzora  Pt100 do 400°C; Pt1000 do 400°C; KTY10 do 100°C;
 Fe-Ko (J) do 400°C; NiCr-NiAl (K) do 600°C
 Materijal  Neoksidirajući čelik 4580Temperaturna sonda

TS-04 Sonda sa bajonet prikljuckom i konusnim vrhom 

 Opšte karakteristike
 Tip  Sonda sa bajonet priključkom i konusnim vrhom
 Prečnik cevi  Ø8mm
 Dužina kabla L2  1.5m ili po zahtevu
 Priključak sonde  M 12 x 1.25; G 3/8
 Tip senzora   KTY10 do 100°C;
 Fe-Ko (J) do 400°C; NiCr-NiAl (K) do 600°C
 Materijal  Neoksidirajući čelik 4580Temperaturna sonda

TS-05 Temperaturna sonda sa navojem za posude pod pritiskom TS-05 

 Opšte karakteristike
 Tip  Sonda sa navojem za posude pod pritiskom
 Dužina cevi L1  80mm ili po zahtevu
 Prečnik cevi  Ø6mm ili po zahtevu
 Dužina kabla L2  1.5m ili po zahtevu
 Priključak sonde  M 14 x 1.5; R 1/2; R 2/3
 Tip senzora  Pt100 do 400°C; Pt1000 do 400°C; KTY10 do 100°C;
 Fe-Ko (J) do 400°C; NiCr-NiAl (K) do 600°C
 Materijal  Neoksidirajući čelik 4580Temperaturna sonda

TS-06 Ugaona temperaturna sonda predviđena za ugradnju na pokretne  elemente TS-06 

 Opšte karakteristike
 Tip  Ugaona sonda predviđena za ugradnju na pokretne  elemente (noževi za sečilice, mašine  za plastiku, i sl.)
 Prečnik cevi  Ø6mm
 Dužina kabla L2  1.5m ili po zahtevu
 Priključak sonde  M 8; M 10
 Tip senzora  Fe-Ko (J) do 400°C; NiCr-NiAl (K) do 400°C
 Materijal  Neoksidirajući čelik 4580


Temperaturna sonda

TS-07 Temperaturna sonda za brizgalice tipa ARBURG 

 Opšte karakteristike
 Tip  Sonda za brizgalice tipa ARBURG
 Dužina cevi L1  40mm
 Prečnik cevi  Ø8mm
 Dužina kabla L2  1.3m ili po zahtevu
 Tip senzora  Pt100 do 400°C; Pt1000 do 400°C;
 Fe-Ko (J) do 400°C; NiCr-NiAl (K) do 400°C
 Materijal  Neoksidirajući čelik 4580


Temperaturna sonda

TS-08 Temperaturna sonda sa stopicom TS-08 

Opšte karakteristike
 Tip  Sonda sa stopicom
 Stopica  Ø4mm ili Ø6mm (M4 ili M6)
 Dužina kabla L2  1.5m ili po zahtevu
 Tip senzora  Fe-Ko (J) do 400°C; NiCr-NiAl (K) do 400°C
 Materijal  Bakar (niklovan)


Temperaturna sonda

Termopar Termopar sonda za keramicare sa ili bez keramicke cevi 

 Opšte karakteristike
 Tip  Termopar sonda za keramičare sa ili bez keramičke cevi
 Dužina termopara  250mm ili po zahtevu
 Debljina termopara  1.2mm; 3mm
 Tip senzora  NiCr-NiAl (K) do 1200°C
 Dužina cevi  200mm
 Prečnik cevi  Ø15
 Materijal  Aluminijum oksid C610 (Al2O3 60%)
 Tip priključka  keramička luster klema, dvopolna


Temperaturna sonda

TSG-10 Temperaturna sonda sa priključnom glavom, sa vratnim nastavkom 

 Opšte karakteristike
 Tip  Sonda sa priključnom glavom, sa vratnim nastavkom
 Dužina cevi L1  160mm; 250mm ili po zahtevu
 Prečnik cevi  Ø10mm; Ø12mm ili po zahtevu
 Priključak sonde  R 1/2; R 3/4 ili po zahtevu
 Tip senzora  Pt100 do 600°C; 2xPt100 do 600°C; Pt1000 do 400°C;
 Fe-Ko (J) do 600°C; NiCr-NiAl (K) do 800°C
 Materijal  Neoksidirajući čelik 4580
 Opcija  TSG-10T sa transmiterom 4 ÷ 20mA ugrađenim u glavuTemperaturna sonda

TSG-11 Temperaturna sonda sa priključnom glavom, bez vratnog nastavka 

 Opšte karakteristike
 Tip  Sonda sa priključnom glavom, bez vratnog nastavka
 Dužina cevi L1  160mm; 250mm ili po zahtevu
 Prečnik cevi  Ø10mm; Ø12mm ili po zahtevu
 Priključak sonde  R 1/2; R 3/4 ili po zahtevu
 Tip senzora  Pt100 do 600°C; 2xPt100 do 600°C; Pt1000 do 400°C;
 Fe-Ko (J) do 600°C; NiCr-NiAl (K) do 800°C
 Materijal  Neoksidirajući čelik 4580
 Opcija  TSG-11T sa transmiterom 4 ÷ 20mA ugrađenim u glavuTemperaturna sonda

TSG-12 Temperaturna sonda sa termoparom tipa K za 1200C  TSG-12 

 Opšte karakteristike
 Tip  Sonda sa termoparom tipa K za temperature do 1200°C
 Dužina cevi L1  300mm; 500mm; 710mm; 1000mm; 1400mm; 2000mm  ili po zahtevu
 Prečnik cevi  Ø22mm
 Tip senzora  NiCr-NiAl (K) do 1200°C; 2 x NiCr-NiAl (K) do 1200°C
 Materijal  X15CrNiSi2520 / 314 / 1.4841  
 (velika otpornost za sredine siromašne kiseonikom);
 X10CrAl24 / 446 / 1.4762  
 (velika otpornost na prisustvo sumpor dioksida)


Temperaturna sonda

TSP-01 Potapajuća sonda za prenosni termometar DTM-902  

 Opšte karakteristike
 Tip  Potapajuća sonda za prenosni termometar DTM-902
 Dužina cevi L1  450mm ili po zahtevu
 Prečnik cevi  Ø3mm ili Ø6mm
 Dužina kabla L2  1.2m
 Tip priključka  IM-K tip K mini
 Tip senzora  NiCr-NiAl (K) do 800°C
 Materijal  Mantal


Temperaturna sonda

TSP-02 Dodirna sonda za prenosni termometar DTM-902 

Opšte karakteristike
 Tip  Dodirna sonda za prenosni termometar DTM-902
 Dužina cevi L1  140mm
 Prečnik cevi  Ø8mm
 Dužina kabla L2  1.2m
 Tip priključka  IM-K tip K mini
 Tip senzora  NiCr-NiAl (K) do 600°C
 Materijal  Neoksidirajući čelik 4580


Temperaturna sonda

TSP-03 Ubodna sonda namenjena za merenje temperature mesa  

Opšte karakteristike
 Tip  Ubodna sonda namenjena za merenje temperature mesa
 Dužina ubodnog  dela L1  140mm
 Prečnik cevi  Ø4mm
 Dužina kabla L2  2.5m ili po zahtevu
 Tip priključka  slobodni krajevi;  
IM-K tip K mini (za prenosni termometar DTM-902)
 Tip senzora  Pt100 do 400°C; Pt1000 do 400°C
 Materijal  Neoksidirajući čelik 4580Temperaturna sonda

DTS-04 Digitalna sonda za prenosni termometar DTM-902  i prenosne vlagomere RVD-904 i DVD-240  

 Opšte karakteristike
 Tip  Digitalna sonda za prenosni termometar DTM-902  i prenosne vlagomere RVD-904 i DVD-240
 Dužina cevi L1  200mm ili po zahtevu
 Prečnik cevi  Ø4mm
 Tip senzora  Pt100 do 400°C; Pt1000 do 400°C
 Materijal  Neoksidirajući čelik 4580
 Dužina kabla L2  1m
 Tip priključka  USB (ne podržava USB standard)
 Opseg merenja  -100 ÷ 400°C
 Tačnost merenja  0.5°C na opsegu  -100 ÷ 200°C;
 1°C preko 200°C
 Tip signala  digitalni, kodirani

  Kod za naručivanje

         TIP - X - XX - XXX - XXXX - XXXXX
                 X - tip senzora
                      XX - dužina cevi
                            XXX - prečnik cevi
                                    XXXX - dužina kabla
                                              XXXXX - priključak sonde

  Primer:
  TS-01 - Fe-Ko - 60mm - Ø5mm - 2.5m
  ili
  TS-05 - K - 80mm - Ø6mm - 1.5m - M14 x 1.5
  ili
 TSG-11 - Pt1000 - 160mm - Ø10mm - R 1/2
Temperaturna sonda
Temperaturna sonda
Temperaturna sondaTemperaturna sondaTemperaturna sonda Temperaturna sonda
©2009 NIGOS-elektronik
Temperaturna sonda Temperaturna sonda
18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. +38118 211212, +38118 217468 • E-mail:
office@nigos.rs
Temperaturna sonda
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown