English version  UK flag

Russian version Russian flag

Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990

ANALOGNI REGULATORI


TR-02
(Arhiva! Ne proizvodi se!)

 • Analogni termoregulator
 • Regulacija: P, ON / OFF
 • Zadavanje temperature:
  potencimetrom sa skalom
 • Ulazi: 1
 • Izlazi: 1

Pogodan za:
 • Industriju plastičnih masa i gume
 • Prehrambenu industriju
 • Metaloprerađivačku industriju
 • Hemijsku industriju
 • Tekstilnu i industriju obuće


Analogni regulator temperature TR-02 je jeftin termoregulator pogodan za primenu gde god su dozvoljena odstupanja u temperaturi do 5°C.

Zadavanje temperature je jednostavno, potencimetrom sa skalom, a indikacija odstupanja od zadate temperature je preko LED dioda.

Na ulaz termoregulatora se mogu povezati različiti senzori, kako termoelektrični (termoparovi) tako i otporni. Kompenzacija hladnog spoja kod svih tipova termoparova je interna.

TR-02 se koristi za upravljanje temperaturnim procesom, preko relejnog izlaza. Lako se prilagođava na skoro svaki sistem jer poseduje proporcionalni član sa mogućnošću podešavanja širine proporcionalnog opsega (XP1 u opsegu od 0 do 30°C) i periode uključivanja (TP1). Ukoliko je XP1 nula, regulacija je ON / OFF, a sa TP1 se podešava histerezis.

Treba napomenuti da TR-02 po svojim karakteristikama u potpunosti zamenjuje termoregulatore Iskraterm 2K.

NAPOMENA: Ovaj uređaj se više ne proizvodi! Kao zamena se mogu koristiti uređaji TR-03 ili 1011. NIGOS-elektronik preporučuje model 1011.


 Opšte karakteristike
   Napajanje  220 Vac, 110 Vac, 48 Vac, 24 Vac; 50 / 60Hz; 4VA max
 Broj ulaza  1
 Broj izlaza  1
 Zadavanje temperature  Potenciometrom sa skalom
 Opseg zadavanja  0 ÷ 400°C
 Greška zadavanja  < 3%
 Histerezis  1 ÷ 10°C
 Prikaz odstupanja
 zadate temperature
 Sa 3 LED diode za odstupanja +5°C, +10°C, +15°C
 Sa 3 LED diode za odstupanja -5°C, -10°C, -15°C
 Radni uslovi  T: 0 ÷ 50°C; RH: 5 ÷ 90%
 Skladištenje  T: - 40 ÷ 85°C; RH: 5 ÷ 90%
 Dimenzije
 (ŠxVxD) (mm)
 96 x 96 x 145
 Otvor za ugradnju
 (ŠxV)(mm)
 91 x 91
 Težina  600g

 Ulaz
 Termopar  Tip  J, K
 Kompenzacija hladnog
 spoja (CJC)
 Interna
 Otporni senzor  Tip  Pt - 100, 3-žični; PTC - 2kΩ> (KTY - 10)

 Izlaz
 Relejni  Karakteristike  3-pinski; 8A / 250 Vac, trajno 3A max
 Primena  Grejanje

 Kontrolne funkcije
 Regulacija  Tipovi upravljanja  ON / OFF, P

  Kod za naručivanje Uputstvo za instalaciju i korišćenje

    TIP - X - XX
            X - napajanje
                XX - ulaz
  Primer:

    TR-02 - 220 Vac - J
Šema povezivanja


©2009 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. +381 18 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown