English version  English version

Russian version


Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)

Since 1990

ANALOGNI REGULATORI

TR-03
 • Analogni termoregulator
 • Regulacija:
  P, ON/OFF
 • Zadavanje temperature:
  potencimetrom sa skalom
 • Indikacija temperature:
  preko LED displeja
 • Ulazi: 1
 • Izlazi: 1

Pogodan za:
 • Prehrambenu industriju (pekarske peći)
 • Industriju plastičnih masa i gume
 • Metaloprerađivačku industriju
 • Hemijsku industriju
 • Tekstilnu i industriju obuće

Analogni regulator temperature TR-03 (termoregulator) poseduje cifarski prikaz merene temperature, dok se zadavanje temperature vrši potenciometrom sa skalom.

Jednostavan je za primenu i podesan za korišćenje tamo gde se traži niska cena sistema za regulaciju.

Na ulaz termoregulatora se može povezati termopar tipa J ili otporni senzor. Postoji kompenzacija temperature slobodnih krajeva za termopar.

Regulacija kod ovog regulatora može biti ON/OFF ili proporcionalna. Podešavanje parametara regulacije se vrši trimerima sa zadnje strane uređaja.

Po svojim karakteristikama u potpunosti zamenjuje regulator TR-02.

 Opšte karakteristike

 Napajanje

 230 Vac, 110 Vac, 48 Vac, 24 Vac; 50 / 60Hz; 4VA max

 Broj ulaza

 1

 Broj izlaza

 1

 Displej

 Jednostruki, 3 1/2-cifarski LED, 13mm, crveni

 Signalizacija rada izlaza

 LED dioda, 3mm, crvena (OUT)

 Radni uslovi

 T: 0 ÷ 50°C; RH: 5 ÷ 90%

 Skladištenje

 T: -40 ÷ 85°C; RH: 5 ÷ 90%

 Dimenzije / otvor za ugradnju
 (ŠxVxD) / (ŠxV)

 DIN 1/4: 96 x 96 x 145 / 91 x 91 (mm)

 Težina

 600g


 Ulaz

 Termopar

 Tip

 J

 Kompenzacija
 temperature slobodnih
 krajeva (CJC)

 Interna

 Otporni senzor

 Tip

 Pt100

 Kompenzacija otpornosti
 kablova kod 3-žične veze

 Ne postoji

 Merenje

 Greška merenja

 ± 1 digit ili 1% opsega merenja


 Izlaz
 Relejni

 Karakteristike

 3-pinski (SPDT); 8A/250Vac, trajno 3A za otporna opterećenja

 Primena

 Grejanje


 Kontrolne funkcije
 Regulacija

 Tipovi upravljanja

 ON/OFF, P

 Zadavanje temperature

 Potenciometrom sa skalom

 Opseg zadavanja

 0 ÷ 400°C

 Greška zadavanja

 < 3%

 Histerezis

 1 ÷ 10°C  Kod za naručivanje Uputstvo za instalaciju i korišćenje

TIP - X - XX
X - napajanje
XX - ulaz
  Primer:
TR-03 - 110 Vac - Pt100

Šema povezivanja


©2011 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. +381 18 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown