Indikator vlage i temperatureIndikator vlage i temperatureIndikator vlage i temperatureIndikator vlage i temperatureIndikator vlage i temperature
Indikator vlage i temperatureIndikator vlage i temperatureIndikator vlage i temperatureIndikator vlage i temperatureIndikator vlage i temperatureIndikator vlage i temperatureIndikator vlage i temperatureIndikator vlage i temperatureIndikator vlage i temperatureIndikator vlage i temperature
Indikator vlage i temperature
Indikator vlage i temperature Indikator vlage i temperature
Indikator vlage i temperatureIndikator vlage i temperature
Indikator vlage i temperature
Indikator vlage i temperatureIndikator vlage i temperature
Indikator vlage i temperature
Indikator vlage i temperatureIndikator vlage i temperature
Indikator vlage i temperature
Indikator vlage i temperatureIndikator vlage i temperature
Indikator vlage i temperature
Indikator vlage i temperatureIndikator vlage i temperature
Indikator vlage i temperature
Indikator vlage i temperatureIndikator vlage i temperature
Indikator vlage i temperature
Indikator vlage i temperatureIndikator vlage i temperature
Indikator vlage i temperature
Indikator vlage i temperatureIndikator vlage i temperature
   

English version  English version

Russian version Indikator vlage i temperature

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990

Indikator vlage i temperatureIndikator vlage i temperatureIndikator vlage i temperatureIndikator vlage i temperature
Indikator vlage i temperature Indikator vlage i temperature
INDIKATOR VLAGE I TEMPERATURE
Indikator vlage i temperature
Indikator vlage i temperature Indikator vlage i temperature
THI-485
Indikator vlage i temperature

Indikator relativne vlage i temperature THI-485
Indikator vlage i temperature


  • Precizno merenje temperature i relativne vlažnosti vazduha (tačnost 0.5°C / 2%RH)
  • Prikaz izmerenih vrednosti na LED displejima
  • Komunikacija EIA 485
Pogodan za:
  • Skladišta hrane, lekova,...
  • Klimatizovane prostorije
  • Sušare
  • Inkubatore

THI-485 je mikroprocesorski indikator temperature i relativne vlažnosti vazduha namenjen za merenje i prikaz ovih vrednosti samostalno ili u sprezi sa drugim mikroprocesorskim uređajima ili PC računarom. Pogodan je za nadzor i prikupljanje podataka o ovim vrednostima u većim sistemima komora i skladišnih prostorija gde je neophodno ove podatke pratiti u kontinuitetu i sa većeg broja pozicija.

Može biti izveden u dve varijante, sa kratkom ili dugom cevi, pri čemu se varijanta sa kratkom cevi montira kompletna u prostor gde se vrši merenje, dok se varijanta sa dugom cevi montira na zid komore spolja, a cev sa senzorom se provlači kroz otvor u merni prostor.
Lako čitljiv displej na prednjoj strani uređaja na kome se ispisuju izmereni podaci omogućava primenu i kao samostalnog uređaja kome je spolja dovoljno dovesti samo napon napajanja.

Kvalitetan senzor na vrhu cevi, zaštićen od mehaničkih uticaja sredine odgovarajućom kapicom, obezbeđuje precizno i pouzdano merenje u dugom vremenskom periodu.

Uređaj podržava EIA 485 komunikacioni standard za povezivanje sa PC računarom ili drugim mikroračunarskim sistemima, kada je uz odgovarajuću aplikaciju za računar moguće formirati i složenije arhive i obradu podataka za verifikaciju kontrolisanih termičkih procesa prema nekom od sve prisutnijih standarda.

 Opšte karakteristike
 Napajanje  180 ÷ 265Vac (50 ÷ 60Hz); 12 ÷ 30Vdc/ac; 1VA max
 Displej  Dvostruki, 3-cifarski x 7 segmenata LED; 13 mm crveni
 Radni uslovi  T: 0 ÷ 50°C; RH: 0 ÷ 100%
 Skladištenje  T: -10 ÷ 85°C; RH: 0 ÷ 100%
 Dimenzije (ŠxVxD)  120 x 80  x 85 (mm)
 Težina  500g
 
 Karakteristike merenja
 Temperatura  Tip senzora  Integrisani sa digitalnim interfejsom
 Opseg merenja  Kratka cev: 0 ÷ 50 °C;  Duga cev: -40 ÷ 80°C
 Rezolucija  0.1 °C
 Tačnost  ±0.5 °C u opsegu 10 ÷ 40°C;  ±1.5°C u opsegu -40 ÷ 80°C
 Relativna  
 vlažnost
 Tip senzora  Integrisani sa digitalnim interfejsom
 Opseg merenja  0 ÷ 100%RH
 Rezolucija  1% pri prikazu na displej; 0.1% pri komunikaciji
 Tačnost  ±2%RH u opsegu 10 ÷ 90%RH;  ±4%RH u opsegu 0 ÷ 100%RH
     

  Kod za naručivanjeUputstvo za instalaciju i korišćenje

         TIP - /X - XX - XXX
                 /X - cev (1-kratka, 2-duga)
                      XX - dužina cevi
                            XXX - napajanje

Šema povezivanja
  Primer:
         THI-485/2 - 380mm - 230Vac
 
Indikator vlage i temperature
Indikator vlage i temperature
Indikator vlage i temperatureIndikator vlage i temperatureIndikator vlage i temperature Indikator vlage i temperature
©2009 NIGOS-elektronik
Indikator vlage i temperature Indikator vlage i temperature
18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. +38118211212, +38118217468 • E-mail:
office@nigos.rs

Indikator vlage i temperature
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown