English version  UK flag

Russian version Russian flag

Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990


INDUSTRIJSKI PANELMETRI

VDC-901  ADC-901  PNM-901
VAC-901  AAC-901

  • VDC-901 - merenje jednosmernih napona
  • VAC-901 - merenje naizmeničnih napona
  • ADC-901 - merenje jednosmernih struja
  • AAC-901 - merenje naizmeničnih struja
  • PNM-901 - merenje različitih veličina

Namenjeni za:
  • Merenje napona i struja u industriji
  • Merenje različitih veličina

Panelmetri su uređaji namenjeni za merenje napona i struja u industriji ili na drugim mestima gde je to potrebno. Mogu služiti kao dobra zamena dotrajalim instrumentima sa kretnim kalemom ili za ugradnju u nove uređaje.
Ovo su stacionarni uređaji sa analognim merenjem i cifarskom indikacijom.
Prikazivanje je sa 2 decimale za opsege do 20, za opsege do 200 prikaz je sa 1 decimalom, a za opsege preko 200 prikaz je bez decimala.
Napon za napajanje je galvanski odvojen od merene veličine.
Posebnu seriju panelmetara čine indikatori PNM-901, koji su namenjeni za vizuelnu indikaciju različitih veličina, kao što su protok, pritisak, nivo, ugaona brzina, itd.
Na ulaz ovih panelmetara se dovode naponski ili strujni signali sa pretvarača ili raznih transmitera.
Kod ovih uređaja su ulazni opseg i opseg prikazivanja po zahtevu.

 Opšte karakteristike
   Napajanje  220 Vac, 110 Vac, 48 Vac, 24 Vac; 50 / 60Hz; 4VA max
 Broj ulaza  1
 Displej  Jednostruki, 3 1/2-cifarski LED, 13mm, crveni
 Radni uslovi  T: 0 ÷ 50°C; RH: 5 ÷ 90%
 Skladištenje  T: - 40 ÷ 85°C; RH: 5 ÷ 90%
 Dimenzije (ŠxVxD)(mm)  96 x 48 x 145
 Otvor za ugradnju (ŠxV)(mm)  91 x 46
 Težina  400 ÷ 500g

 Merenje (klasa tačnosti)
 Opseg merenja  Za VDC-901  ± 2 Vdc, ± 20 Vdc, ± 200 Vdc, ± 1000 Vdc
 Za VAC-901  2 Vac, 20 Vac, 200 Vac, 750 Vac
 Za ADC-901  ± 5 Adc (za veće struje ide spoljni šant)
 Za AAC-901  20 Aac (za veće struje ide spoljni šant ili strujni trafo)
 Za PNM-901  Po zahtevu su i ulaz i opseg merenja (prikazivanja)
 Klasa tačnosti  Za VDC-901 i ADC-901  1 ± 1 digit
 Za VAC-901 i AAC-901  2.5 ± 1 digit

  Kod za naručivanjeŠema povezivanja

         TIP - X - XX - XXX
                 X - napajanje
                      XX - ulazni opseg
                            XXX - opseg merenja

  Primer:
         VDC-901 - 220 Vac - ± 20 Vdc - ± 20 Vdc
  ili
         PNM-901 - 220 Vac - 0 ÷ 60 Vac - 0 ÷ 350 obr/min


©2008 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. +381 18 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs


titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown