NIGOS logo Merenje i regulacija temperature header
O firmiNovoProizvodni programDownloadReferenc listaKontaktNaslovna
Mapa sveta
O firmi

Novo

Proizvodni program

Download

Referenc lista

Kontakt

Main page


   

English version  English version

Russian version Russian version

Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990


MIKROPROCESORSKI REGULATOR TEMPERATURE

1011Mikroprocesorski regulator temperature 1011


 • Regulator temperature
 • Regulacija:
  P, PI, ON / OFF
 • Funkcije izlaza:
  grejanje ili hlađenje

 • Funkcija tajmera
 • Ulazi: 1
 • Izlazi: 1
 • Mogućnost daljinskog postavljanja zadate temperature

Pogodan za:
 • Sterilizatore, hladnjake, male peći
 • Peći za toplenje u metaloprerađivačkoj industriji
 • Fermentaciju i pasterizaciju u prehrambenoj industriji
 • Hemijsku industriju
 • Industriju stakla i keramike(peći za topljenje, pečenje, sušenje, ...)

Mikroprocesorski regulator temperature 1011 (termoregulator) je regulator temperature ili procesa sa 1 ulazom i 1 izlazom koji u sebi spaja jednostavnost rukovanja i visoku tačnost i pouzdanost. Zbog izuzetnih karakteristika sa jedne i niske cene sa druge strane, primenu nalazi u svim granama industrije. Pogodan je za ekstrudere, Industriju plasticnih masa i gume, hemijsku industriju, prehrambenu industriju, metalopreradjivacku industriju, industriju keramickih proizvoda, stakala i proizvoda od stakla. Poseduje i mogucnost daljinskog zadavanja temperature.

Izrađuje se u 1/4 ili 1/8 DIN formatima kućišta (P, H ili V varijanta).
Poseduje jedan merni ulaz i jedan izlaz za regulaciju. Regulacija može biti ON/OFF,
P ili PI.

Na ulaz se mogu priključiti različiti tipovi termoparova i otpornih senzora ili standardni strujni ili naponski signali. Linearizacija karakteristike senzora, kompenzacija otpornosti kablova kod 3-žične veze za otporne senzore i kompenzacija temperature slobodnih krajeva termoparova doprinose većoj preciznosti merenja.

Na ulaz se mogu priključiti različiti tipovi termoparova i otpornih senzora ili standardni strujni ili naponski signali. Linearizacija karakteristike senzora, kompenzacija otpornosti kablova kod 3-žične veze za otporne senzore i kompenzacija temperature slobodnih krajeva termoparova doprinose većoj preciznosti merenja.

Izlaz može biti izveden kao relejni ili logički, pri čemu korisnik može odabrati funkciju grejanja ili hlađenja, kao i tip regulacije.

1011 poseduje i funkciju tajmera - održavanje temperature na zadatom nivou određeno vreme, posle čega se izlaz isključuje do ponovnog obnavljanja procesa. Funkcija tajmera je naročito pogodna za jednostavne termičke obrade kod kojih je potrebno da se uz temperaturu odredi i dužina trajanja procesa (sterilizacija, pečenje, itd.). Vreme održavanja temperature se može skratiti, produžiti ili prekinuti u toku trajanja procesa.

Na displeju uređaja prikazuje se merena temperatura, a zadata temperatura i ostali parametri su dostupni i mogu se menjati korišćenjem tastera na prednjem panelu uređaja.

Postoje dva nivoa zaštite parametara čime se ostvaruje kako maksimalna zaštita od slučajne izmene tako i lakoća pristupa parametrima. Prvi nivo zaštite se postiže pomoću šifre kojom su zaštićeni svi parametri osim zadate temperature i vremena. Drugi nivo zaštite se ostvaruje postupkom za dodelu prava pristupa kojim se iz liste izbacuju parametri koji su kritični za funkcionisanje sistema.

Po svojim karakteristikama u potpunosti zamenjuje analogne regulatore TR-03, DTR-931 i DTR-951.


 Opšte karakteristike

 Napajanje

 85 ÷ 250Vac (50 ÷ 60Hz); 20 ÷ 30Vdc/ac; 4VA max

 Broj ulaza

 1

 Broj izlaza

 1

 Displej

 Jednostruki, 4-cifarski x 7 segmenata LED:
    - P varijanta: 13mm, crveni;
    - H, V varijanta: 9mm, zeleni

 Signalizacija rada izlaza

 LED dioda, 3mm, crvena (OUT)

 Radni uslovi

 T: 0 ÷ 50°C; RH: 5 ÷ 90%

 Skladištenje

 T: -40 ÷ 85°C; RH: 5 ÷ 90%

 Dimenzije / otvor za ugradnju
 (ŠxVxD) / (ŠxV)

 P varijanta (DIN 1/4): 96 x 96 x 145 / 91 x 91 (mm);
 H varijanta (DIN 1/8): 96 x 48 x 145 / 91 x 46 (mm);
 V varijanta (DIN 1/8): 48 x 96 x 145 / 46 x 91 (mm)

 Težina

 P varijanta: 540g;
 H, V varijanta: 430g


 Ulaz

 Termopar

 Tip

 J, K, L, R, S, B

 Kompenzacija
 temperature slobodnih
 krajeva (CJC)

 Interna kompenzacija;

 Eksterna kompenzacija (0°C)

 Otporni
 senzor

 Tip

 Pt100, 2 ili 3-žični; Pt1000

 Kompenzacija otpornosti
 kablova kod 3-žične veze

 max 10Ω po žici

 Linearni ulaz

 Strujni signal

 0 ÷ 20mA

 Naponski signal

 0 ÷ 1000mV

 Merenje

 Rezolucija merenja

 2µV za opseg -10 ÷ 60mV; 0.8µA za opseg 0 ÷ 20mA;
 50µV za opseg 0 ÷ 1V

 Greška linearizacije

 < 0.1%

 Greška interne
 kompenzacije kod  termoparova

 < 1 °C za temperaturu ambijenta 0 ÷ 50°C

 Ukupna greška merenja

 ± 1 digit ili 0.25% opsega merenja

 Ulazni filter

 1 ÷ 128

 Frekvencija merenja

 8Hz (125ms)


 Izlaz

 Relejni

 Karakteristike

 3-pinski (SPDT); 8A/250Vac, trajno 3A za otporna opterećenja

 Primena

 Grejanje ili hlađenje

 Logički

 Karakteristike

 max 20mA, 18 Vdc; neizolovan od mernog ulaza

 Primena

 Grejanje ili hlađenje


 Kontrolne funkcije

 Regulacija

 Tipovi upravljanja

 ON/OFF, P, PI

 Tajmer

 

 Održavanje temperature na zadatom nivou: 1 ÷ 9999 minuta  Kod za naručivanjeUputstvo za instalaciju i korišćenje

         TIP - X - XX - XXX - XXXX - XXXXX
                 X - napajanje
                      XX - ulaz
                            XXX - opseg merenja
                                    XXXX - tip izlaza

Šema povezivanja
  Primer:
         1011V - 220 Vac - J - 0 ÷ 400°C - rele
  ili
         1011P - 110 Vac - 0 ÷ 20mA - 0 ÷ 100°C - rele

Napomena:
Regulator se isporučuje za ulaz po zahtevu, a korisnik može i sam menjati tip sonde prema priloženom uputstvu.
 


©2016 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. (018) 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs

titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown