English version  English version

Russian version

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990


MIKROPROCESORSKI REGULATOR TEMPERATURE

1012


 • Regulator temperature
 • Regulacija:
  ON/OFF, P, PI
 • Funkcije izlaza:
  grejanje, hlađenje ili alarm
 • Vremenska funkcija (tajmer)
 • Ulazi: 1
 • Izlazi: 2
 • Alarm

Pogodan za:
 • Ekstrudere
 • Prese za vulkanizaciju gume
 • Sterilizatore, hladnjače, male peći
 • Termičko varenje plastičnih folija
 • Peći za topljenje u metaloprerađivačkoj industriji
 • Sterilizaciju, fermentaciju i pasterizaciju u prehrambenoj industriji
 • Hemijsku industriju
 • Industriju stakla i keramike (peći za topljenje, pečenje, sušenje, ...)

1012 je mikroprocesorski regulator temperature ili procesa, koji zbog jednostavnosti rukovanja, niske cene i visoke tačnosti i pouzdanosti primenu nalazi u svim granama industrije.

Izrađuje se u 1/4 ili 1/8 DIN formatima kućišta (P, H ili V varijanta).

Poseduje jedan ulaz i dva izlaza. Regulacija može biti ON/OFF, P ili PI.

Na ulaz regulatora se mogu povezati različiti tipovi termoparova i otpornih senzora, kao i standardni strujni ili naponski signali. Linearizacija karakteristike senzora, kompenzacija otpornosti kablova kod 3-žične veze za otporne senzore i kompenzacija temperature slobodnih krajeva termoparova doprinose većoj preciznosti merenja.

Regulator poseduje dva izlaza, od kojih se prvi koristi za regulaciju, dok se izlaz 2 može koristiti za regulaciju ili alarm. Korisnik može sam izabrati tipove regulacije za izlaze.
Za svaki od izlaza može se postaviti nezavisno funkcija grejanja ili hlađenja, što daje široke mogućnosti kombinovanja i primene.
Izlazi se mogu izvesti kao relejni ili kao logički, pri čemu oba mogu biti ista ili u kombinaciji (relejni plus logički), što treba navesti pri naručivanju.

Funkcija tajmera omogućava održavanje temperature na zadatoj vrednosti određeno vreme, posle čega se izlazi isključuju do ponovnog obnavljanja procesa. Funkcija tajmera je naročito pogodna za jednostavne termičke obrade kod kojih je potrebno da se uz temperaturu odredi i dužina trajanja procesa (sterilizacija, pečenje, itd.). Vreme održavanja temperature se može skratiti, produžiti ili prekinuti u toku trajanja procesa.

Na displeju uređaja prikazuje se merena temperatura, a zadata temperatura i ostali parametri su dostupni i mogu se menjati korišćenjem tastera na prednjem panelu uređaja.

Regulator poseduje i dva nivoa zaštite parametara čime se ostvaruje kako maksimalna zaštita od slučajne izmene tako i lakoća pristupa parametrima. Prvi nivo zaštite se postiže pomoću šifre kojom su zaštićeni svi parametri osim zadate temperature i vremena. Drugi nivo zaštite se ostvaruje postupkom za dodelu prava pristupa kojim se iz liste izbacuju parametri koji su kritični za funkcionisanje sistema.

Po svojim karakteristikama u potpunosti zamenjuje analogni regulator DTR-941.

 Opšte karakteristike

 Napajanje

 85 ÷ 250Vac (50 ÷ 60Hz); 20 ÷ 30Vdc/ac; 4VA max

 Broj ulaza

 1

 Broj izlaza

 2

 Displej

 Jednostruki, 4-cifarski x 7 segmenata LED:
    - P varijanta: 13mm, crveni;
    - H, V varijanta: 9mm, zeleni

 Signalizacija rada izlaza

 2 x LED dioda, 3mm, crvena (OUT1, OUT2)

 Radni uslovi

 T: 0 ÷ 50°C; RH: 5 ÷ 90%

 Skladištenje

 T: -40 ÷ 85°C; RH: 5 ÷ 90%

 Dimenzije / otvor za ugradnju
 (ŠxVxD) / (ŠxV)

 P varijanta (DIN 1/4): 96 x 96 x 145 / 91 x 91 (mm);
 H varijanta (DIN 1/8): 96 x 48 x 145 / 91 x 46 (mm);
 V varijanta (DIN 1/8): 48 x 96 x 145 / 46 x 91 (mm)

 Težina

 P varijanta: 560g;

 H, V varijanta: 450g


 Ulaz

 Termopar

 Tip

 J, K, L, R, S, B

 Kompenzacija
 temperature slobodnih
 krajeva (CJC)

 Interna kompenzacija;
 Eksterna kompenzacija (0°C)

 Otporni
 senzor

 Tip

 Pt100, 2 ili 3-žični; Pt1000

 Kompenzacija otpornosti
 kablova kod 3-žične veze

 max 10Ω po žici

 Linearni ulaz

 Strujni signal

 0 ÷ 20mA

 Naponski signal

 0 ÷ 1V

 Merenje

 Rezolucija merenja

 2µV za opseg -10 ÷ 60mV; 0.8µA za opseg 0 ÷ 20mA;
 50µV za opseg 0 ÷ 1V

 Greška linearizacije

 < 0.1%

 Greška interne
 kompenzacije kod  termoparova

 < ± 1 °C za temperaturu ambijenta 0 ÷ 50°C

 Ukupna greška merenja

 ± 1 digit ili 0.25% opsega merenja

 Ulazni filter

 1 ÷ 128

 Frekvencija merenja

 8Hz (125ms)


 Izlaz

 Relejni

 Karakteristike

 3-pinski (SPDT); 8A/250Vac, trajno 3A za otporna opterećenja

 Primena

 Grejanje, hlađenje ili alarm

 Logički

 Karakteristike

 max 20mA, 18 Vdc; neizolovan od mernog ulaza

 Primena

 Grejanje, hlađenje ili alarm


 Kontrolne funkcije

 Regulacija

 Tipovi upravljanja

 ON/OFF, P, PI

 Alarm

 Tip

 Apsolutna gornja granica;

 Apsolutna donja granica;
 Gornji i donji alarm odstupanja od zadate vrednosti

 Mod

 “Lečovan” - trajna signalizacija do intervencije operatera

 “Ne lečovan” - signalizacija dok traje uslov

 Tajmer

 

 Održavanje temperature na zadatom nivou: 1 ÷ 9999 minuta


  Kod za naručivanje Uputstvo za instalaciju i korišćenje

         TIP - X - XX - XXX - XXXX
                 X - napajanje
                      XX - ulaz
                            XXX - opseg merenja
                                    XXXX - tip izlaza 1 / izlaza 2

Šema povezivanja
  Primer:
         1012P - 220 Vac - Pt - 100 - 0 ÷ 200°C - rele/rele
  ili
         1012P - 110 Vac - J - 0 ÷ 400°C - logički izlaz/rele

Napomena:
Regulator se isporučuje za ulaz po zahtevu, a korisnik može i sam menjati tip sonde prema uputstvu.
 


©2016 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. (018) 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown