English version  English version

Russian version

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990
ANALOGNI REGULATORI

DTR-931
(Arhiva! Ne proizvodi se!)

 • Analogni termoregulator
 • Regulacija:
  P, ON / OFF
 • Zadavanje temperature:
  tasterima
 • Indikacija temperature:
  preko LED displeja
 • Ulazi: 1
 • Izlazi: 1

Pogodan za:
 • Hemijsku industriju
 • Prehrambenu industriju
 • Metaloprerađivačku industriju
 • Industriju plastičnih masa i gume
 • Industriju keramičkih proizvoda, stakla i proizvoda od stakla
 • Farmaceutsku industriju

Termoregulator DTR-931 je precizan regulator sa digitalnim prikazivanjem stvarne i zadate temperature.

Zadavanje temperature se vrši tasterima na prednjem panelu uređaja.

Na ulaz se priključuje temperaturna sonda: termopar ili otporni senzor. Postoji kompenzacija hladnog spoja za sve tipove termoparova.

Poseduje jedan relejni izlaz (dvopoložajni regulator) sa ON / OFF ili P regulacijom.

Proporcionalni član ima mogućnost podešavanja širine proporcionalnog opsega (XP1 u opsegu od 0 do 30°C) i periode uključivanja (TP1).
Pravilnim izborom proporcionalnog opsega eliminiše se inercija sistema, pa se time vrši kvalitetnija regulacija bez oscilacija u temperaturi.

ON / OFF regulacija se primenjuje kod sistema gde je inercija zanemarljiva, a histerezis se podešava sa TP1 (XP1 je 0).

DTR-931 po svojim karakteristikama zamenjuje regulator Iskraterm 2K.

NAPOMENA: Ovaj uređaj se više ne proizvodi! Kao zamena se mogu koristiti uređaji TR-03 ili 1011. NIGOS-elektronik preporučuje model 1011.


 Opšte karakteristike
   Napajanje  220 Vac, 110 Vac, 48 Vac, 24 Vac; 50 / 60Hz; 4VA max
 Broj ulaza  1
 Broj izlaza  1
 Displej  Jednostruki, 3 1/2-cifarski LED, 13mm, crveni
 Zadavanje temperature  Tasterima na prednjem panelu uređaja
 Opseg zadavanja  0 ÷ 100°C; 0 ÷ 400°C; 0 ÷ 1200°C
 Histerezis  Za opseg 0 ÷ 100°C histerezis je 0.1 ÷ 1°C;
 Za opsege preko 100°C histerezis je 1 ÷ 10°C
 Međusobni histerezis  Za opseg 0 ÷ 100°C iznosi 0.1 ÷ 1°C;
 Za opsege preko 100°C iznosi 1 ÷ 10°C
 Radni uslovi  T: 0 ÷ 50°C; RH: 5 ÷ 90%
 Skladištenje  T: - 40 ÷ 85°C; RH: 5 ÷ 90%
 Dimenzije (ŠxVxD)(mm)  96 x 96 x 145
 Otvor za ugradnju (ŠxV)(mm)  91 x 91
 Težina  600g

 Ulaz
 Termopar  Tip  J, K
 Kompenzacija hladnog
 spoja (CJC)
 Interna
 Otporni senzor  Tip  Pt - 100, 3-žični; PTC - 2kΩ> (KTY - 10)

 Izlaz
 Relejni  Karakteristike  3-pinski; 8A / 250 Vac, trajno 3A max
 Primena  Grejanje

 Merenje (klasa tačnosti)
   Greška merenja  < 1% ± 1 digit

 Kontrolne funkcije
 Regulacija  Tipovi upravljanja  ON / OFF, P

  Kod za naručivanje Uputstvo za instalaciju i korišćenje

         TIP - X - XX - XXX
                 X - napajanje
                      XX - ulaz
                            XXX - opseg zadavanja
  Primer:
         DTR-931 - 220 Vac - J - 0 ÷ 400°C
Šema povezivanja


©2009 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. (018) 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown