English version  English version

Russian version

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990BROJAČI

MPC-991
MPC-991/D
MPC-991/U
MPC-991/O
MPC-991/SR

Mikroprocesorski brojači serije 991 su precizni uređaji, jednostavni za upotrebu i sa višestrukom primenom u upravljanju i kontroli upravljanja u industriji i laboratorijama. Takođe svoju primenu nalaze i u brojanju događaja, merenju vremena i frekvencije, objavljivanju, generisanju impulsa, ...

Poseduju dva opto - izolatorska ulaza za priključivanje ulaza za brojanje i ulaza za START - RESET, i jedan relejni izlaz (koji može biti normalno otvoren ili normalno zatvoren).
Prikaz na brojačima je 5 - cifarski, a programiranje brojača je jednostavno, pomoću tastera.
Frekvencija ulaznih impulsa se postavlja hardverski na 10Hz, 100Hz ili 1kHz (po zahtevu do 3kHz).
Za dobijanje ulaznih impulsa koristi se elektro - mehanički davač (induktivna ili optička sonda, beznaponski prekidač, enkoder, ...) koji mehaničko kretanje pretvara u električne impulse.

Pored standardnih varijanti po zahtevu se mogu raditi i brojači sa funkcijama:

  • digitalno vremensko rele
  • generator impulsa.

 Opšte karakteristike
   Napajanje  220 Vac ± 10%; 110 Vac ± 10%; 50/60Hz; 4VA max
 Broj ulaza  2
 Broj izlaza  1
 Displej  Jednostruki, 5-cifarski x 7 segmenata LED, 9mm, zelen
 Radni uslovi  T: 0 ÷ 50°C; RH: 5 ÷ 90%
 Skladištenje  T: - 40 ÷ 85°C; RH: 5 ÷ 90%
 Dimenzije (ŠxVxD)(mm)  96 x 48 x 145
 Otvor za ugradnju (ŠxV)(mm)  91 x 46
 Težina  400g

 Ulaz
 PNP, NPN  Tip  Impulsi 5 ÷ 30V
 Foto davači
 Induktivni prekidači
 Beznaponski kontakt relea
 Broj ulaza i primena  1 ulaz za sondu
 1 ulaz za START - RESET

 Izlaz
 Relejni  Karakteristike  3-pinski; 8A / 250 Vac, trajno 3A max

 Merenje
   Frekvencija merenja  max 1kHz (1mS)
 Opseg merenja  0 ÷ 99999 (max)
 Broj ciklusa  max 99999

  Kod za naručivanjeUputstvo za korišćenje

         TIP - X
                 X - napajanje

Šema povezivanja
  Primer:
         MPC-991 - 220 Vac


©2008 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. +381 18 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs


titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown