Visekanalni merac temperature VT-08Visekanalni merac temperature VT-08Visekanalni merac temperature VT-08Visekanalni merac temperature VT-08Visekanalni merac temperature VT-08
Visekanalni merac temperature VT-08Visekanalni merac temperature VT-08Visekanalni merac temperature VT-08Visekanalni merac temperature VT-08Visekanalni merac temperature VT-08Visekanalni merac temperature VT-08Visekanalni merac temperature VT-08Visekanalni merac temperature VT-08Visekanalni merac temperature VT-08Visekanalni merac temperature VT-08
Visekanalni merac temperature VT-08
Visekanalni merac temperature VT-08 Visekanalni merac temperature VT-08
Visekanalni merac temperature VT-08Visekanalni merac temperature VT-08
Visekanalni merac temperature VT-08
Visekanalni merac temperature VT-08Visekanalni merac temperature VT-08
Visekanalni merac temperature VT-08
Visekanalni merac temperature VT-08Visekanalni merac temperature VT-08
Visekanalni merac temperature VT-08
Visekanalni merac temperature VT-08Visekanalni merac temperature VT-08
Visekanalni merac temperature VT-08
Visekanalni merac temperature VT-08Visekanalni merac temperature VT-08
Visekanalni merac temperature VT-08
Visekanalni merac temperature VT-08Visekanalni merac temperature VT-08
Visekanalni merac temperature VT-08
Visekanalni merac temperature VT-08Visekanalni merac temperature VT-08
Visekanalni merac temperature VT-08
Visekanalni merac temperature VT-08Visekanalni merac temperature VT-08
 

English version  English version

Russian version Visekanalni merac temperature VT-08

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990

Visekanalni merac temperature VT-08Visekanalni merac temperature VT-08Visekanalni merac temperature VT-08Visekanalni merac temperature VT-08
Visekanalni merac temperature VT-08 Visekanalni merac temperature VT-08
VIŠEKANALNI MERAČ
Visekanalni merac temperature VT-08
Visekanalni merac temperature VT-08Visekanalni merac temperature VT-08

VT-08
  • Osmokanalni merač temperature i vlage
  • Automatska i ručna promena prikaza temperature
  • Alarm
  • Komunikacija EIA 485
  • Ulazi: 8
  • Izlazi: 3
  • Podešavanje ofseta za svaki ulaz
Pogodan za:
  • Merenje temperature u većim prostorijama, u objektima za skladištenje...
Visekanalni merac temperature VT-08

VT-08 je mikroprocesorski uređaj koji meri i prikazuje trenutne vrednosti temperature sa 8 mernih mesta.

Pored merenja temperature vrši se i upoređivanje izmerenih vrednosti sa zadatim graničnim vrednostima. Ukoliko na nekom mernom mestu izmerena vrednost prekorači dozvoljene granice, aktivira se jedan od relejnih izlaza koji se koriste kao alarmni. Vrednosti dozvoljenih granica su široko podesive.

Postoji mogućnost podešavanja temperaturnog ofseta za svaki ulaz.
Na gornjem displeju se prikazuje izmerena trenutna vrednost temperature na nekom od mernih mesta, a na donjem se prikazuje broj tog mernog mesta.

Promena prikaza može biti automatska ili ručna. Kod automatske promene na displeju se na određeno vreme smenjuju merna mesta za koja se prikazuju izmerene vrednosti temperature. U slučaju ručne promene, može se podesiti stalni prikaz željenog mernog mesta.

Ukoliko se kao ulazi koriste strujni ili naponski signali, VT-08 ima mogućnost merenja drugih fizičkih veličina uz odgovarajuće transmitere.

 Opšte karakteristike
 Napajanje  90 ÷ 250 Vac; 40 ÷ 400Hz; 4VA max
 Broj ulaza  8
 Broj izlaza  3
 Displej  Dvostruki, 4-cifarski x 7 segmenata LED, 13mm, crveni
 Signalizacija  3 x LED dioda, 3mm, crvena (OUT1, OUT2, OUT3)
 Radni uslovi  T: 0 ÷ 50°C; RH: 5 ÷ 90%
 Skladištenje  T: -40 ÷ 85°C; RH: 5 ÷ 90%
 Dimenzije / otvor za ugradnju
 (ŠxVxD) / (ŠxV)
 DIN 1/4: 96 x 96 x 145 / 91 x 91 (mm)
 Težina  550g
 
 Ulaz
 Termopar  Tip  J, K,L, R, S, B
 Termoparovi moraju biti galvanski izolovani
 Otporni senzor  Tip  Pt100, 2-žični; KTY10, 2-žični
 Linearni ulaz  Strujni signal  0 ÷ 20mA
 Naponski signal  0 ÷ 1V
 Merenje  Ukupna greška merenja  < 0.5% ± 1 digit
 Ulazni filter  1 ÷ 128
 Brzina merenja  8 ulaza / sec
 
 Izlazi
 Relejni  Karakteristike  2-pinski (SPST); 8A/250Vac, trajno 3A za otporna opterećenja
 Primena  Alarm
 
 Komunikacija
 Digitalna  Komunikacioni standard  EIA 485
 Protokol  EI - BISYNC
   
  Kod za naručivanje Uputstvo za instalaciju i korišćenje

         TIP - X - XX
                 X - ulaz
                      XX - opseg merenja

Šema povezivanja
Softver za praćenje rada uređaja
  Primer:
         VT-08 - J - 0 ÷ 200°C
  ili
         VT-08 - 0 ÷ 1V - 0 ÷ 600°C
Visekanalni merac temperature VT-08
Visekanalni merac temperature VT-08
Visekanalni merac temperature VT-08Visekanalni merac temperature VT-08Visekanalni merac temperature VT-08 Visekanalni merac temperature VT-08
©2009 NIGOS-elektronik
Visekanalni merac temperature VT-08 Visekanalni merac temperature VT-08
18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. +38118211212, +38118217468 • E-mail:
office@nigos.rs
Visekanalni merac temperature VT-08
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown