English version  English version

Russian version

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990


MIKROPROCESORSKI PROGRAMATOR TEMPERATURE
3123  

 

 • Programator sa 8 programa
  sa po 4 segmenta
 • Regulacija:
  ON/OFF, P, PI, PID
 • Funkcije izlaza:
  grejanje, hlađenje ili alarm
 • Ulazi: 2
 • Izlazi: 3
 • Alarm
 • Komunikacija EIA 485

 

Pogodan za:
 • Industriju keramičkih proizvoda i građevinske keramike
  (keramičke peći za pečenje, sušenje...)
 • Termičku obradu metala

Programator 3123 je mikroprocesorski uređaj za vođenje temperaturnih procesa po zadatom programu. Zadata vrednost se generiše kao niz pravolinijskih segmenata koji su podesivi po trajanju i nagibu.

U programator može da se upiše 8 programa sa po 4 segmenta, koji mogu biti segmenti nagiba ili držanja. Segment nagiba se sastoji u povećavanju ili smanjivanju zadate vrednosti zadatom brzinom, sve do dostizanja zadatog nivoa, dok segment držanja predstavlja održavanje zadate vrednosti na dostignutom nivou određeno vreme.

Po završetku jednog programa, programator ima mogućnost da nastavi sa izvršavanjem narednog programa, čime se programi mogu povezati.

Programator poseduje dva ulaza i tri izlaza i radi kao dva PID ili ON/OFF regulatora, tako što ulaz 1 i izlaz 1 pripadaju prvom regulacionom krugu, a ulaz 2 i izlaz 2 drugom regulacionom krugu. Izlaz 3 programatora je alarmni i zajednički je za oba regulaciona kruga. Izlazi mogu biti relejni ili logički.

Na oba ulaza se mogu priključiti razni tipovi termoparova i otpornih senzora ili standardni strujni ili naponski signali. Linearizacija karakteristike senzora, kompenzacija otpornosti kablova kod 3-žične veze za otporne senzore i kompenzacija temperature slobodnih krajeva termoparova doprinose većoj preciznosti merenja. Postoji i mogućnost podešavanja temperaturnog ofseta za svaki od ulaza.

Sonde koje se priključuju moraju biti istog tipa za oba ulaza.

Na gornjem displeju uređaja prikazuje se izmerena temperatura na prvom ili drugom ulazu ili programski zadata temperatura, dok se na donjem displeju prikazuje vreme do kraja trenutne faze programa. Displej PROG prikazuje broj programa koji se trenutno izvršava.

Označavanje segmenta programa koji se izvršava vrši se segmentnim diodama na prednjem panelu uređaja.

Svi parametri programatora se podešavaju korišćenjem tastera na prednjem panelu uređaja.

Postoje dva nivoa zaštite parametara čime se ostvaruje kako maksimalna zaštita od slučajne izmene tako i lakoća pristupa parametrima. Prvi nivo zaštite se postiže pomoću šifre kojom su zaštićeni svi parametri osim programskih parametara. Drugi nivo zaštite se ostvaruje postupkom za dodelu prava pristupa kojim se iz liste izbacuju parametri koji su kritični za funkcionisanje sistema.

Serijska komunikacija EIA 485 omogućava povezivanje programatora na računar ili drugi mikroprocesorski sistem.


 Opšte karakteristike

 Napajanje

 90 ÷ 250 Vac; 40 ÷ 400Hz; 4VA max

 Broj ulaza

 2

 Broj izlaza

 3

 Displej

 Dvostruki, 4-cifarski x 7 segmenata LED, 9mm, zeleni
 plus 1-cifarski x 7 segmenata LED, 9mm, zeleni

 Signalizacija

 8 x LED dioda, 3mm, crvena (OUT1, OUT2, OUT3,
 PAUSE, r1, L1, t1, r2, L2, t2)

 Radni uslovi

 T: 0 ÷ 50°C; RH: 5 ÷ 90%

 Skladištenje

 T: -40 ÷ 85°C; RH: 5 ÷ 90%

 Dimenzije / otvor za ugradnju
 (ŠxVxD) / (ŠxV)

 DIN 1/4: 96 x 96 x 145 / 91 x 91 (mm)

 Težina

 550g


 Ulaz

 Termopar

 Tip

 J, K, L, R, S, B

 Kompenzacija
 temperature slobodnih
 krajeva (CJC)

 Interna kompenzacija;
 Eksterna kompenzacija (0°C, 25°C, 40°C, 50°C)

 Otporni senzor

 Tip

 Pt100, 2 ili 3-žični

 Kompenzacija otpornosti
 kablova kod 3-žične veze

 max 10Ω po žici

 Linearni ulaz

 Strujni signal

 0 ÷ 20mA

 Naponski signal

 0 ÷ 1V ili 0 ÷ 10V

 Merenje

 Rezolucija merenja

 2µV za opseg -10 ÷ 60mV; 0.8µA za opseg 0 ÷ 20mA;
 50µV za opseg 0 ÷ 1V; 500µV za opseg 0 ÷ 10V

 Greška linearizacije

 < 0.1%

 Greška interne
 kompenzacije kod

 termoparova

 < ± 2 °C za temperaturu ambijenta 0 ÷ 50°C

 Ukupna greška merenja

 ± 1 digit ili 0.5% opsega merenja

 Ulazni filter

 1 ÷ 128

 Frekvencija merenja

 8Hz (125ms)


 Izlaz

 Relejni

 Karakteristike

 3-pinski (SPDT); 8A/250Vac, trajno 3A za otporna opterećenja

 Primena

 Grejanje, hlađenje ili alarm

 Logički

 Karakteristike

 max 20mA, 18 Vdc; neizolovan od mernog ulaza

 Primena

 Grejanje, hlađenje ili alarm


 Kontrolne funkcije

 Regulacija

 Tipovi upravljanja

 ON/OFF, P, PI, PID

 Programator

 Broj programa

 8 programa sa po 4 segmenta;
 Mogućnost povezivanja više programa

 Alarm

 Tip

 Apsolutna gornja granica;
 Apsolutna donja granica;
 Gornji i donji alarm odstupanja od zadate vrednosti

 Mod

 “Lečovan” - trajna signalizacija do intervencije operatera
 “Ne lečovan” - signalizacija dok traje uslov


 Komunikacija

 Digitalna

 Komunikacioni standard

 EIA 485

 Protokol

 EI - BISYNC  Kod za naručivanje Uputstvo za instalaciju i korišćenje

         TIP - X - XX - XXX - XXXX - XXXXX
                 X - tip ulaza 1 i 2

Šema povezivanja
                      XX - opseg merenja Softver za praćenje rada uređaja
                            XXX - tip izlaza 1 / izlaza 2 / izlaza 3
                                    XXXX - komunikacija
                                              XXXXX - kontrola programskog toka
  Primer:
         3123 - 0 ÷ 1V - 0 ÷ 100°C - logički izlaz/rele/rele - EIA 485
  ili
         3123 - J - 0 ÷ 400°C - rele/rele/rele

Napomena:
Regulator se isporučuje za ulaz po zahtevu, a korisnik može i sam menjati tip sonde prema uputstvu.
 


©2009 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. (018) 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown