English version  English version

Russian version

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990


REGULATOR RELATIVNE VLAGE I TEMPERATURE
DRV-913P  

 • Regulator relativne vlažnosti i temperature
 • Regulacija:
  ON/OFF, ON/OFF sa vremenskim releom, P, PI
 • Ulazi: 2
 • Izlazi: 3
 • Komunikacija EIA 485
Pogodan za:
 • Inkubatore
 • Komore za fermentaciju
 • Sušare
 • Klimatizaciju prostorija

Mikroprocesorski regulator DRV-913P je namenski uređaj koji se koristi za regulaciju relativne vlažnosti vazduha i temperature, sa proporcionalnom (P), PI ili ON/OFF regulacijom.

Regulator je opremljen sa dva ulaza i tri izlaza. Na ulaze se dovode signali za temperaturu i vlagu vazduha, iz odgovarajućih transmitera. Vlaga vazduha se može meriti direktno na osnovu signala iz transmitera za vlagu ili iz transmitera za temperaturu vlažne sonde za psihrometrijsku metodu merenja. Tip signala iz transmitera mora biti isti za oba ulaza.

Izlaz 1 je namenjen regulaciji temperature, izlaz 2 regulaciji relativne vlage, dok se izlaz 3 može pridružiti prvom ili drugom izlazu kao dodatni regulacioni izlaz. Za sva tri izlaza moguće je izabrati funkciju povećanja ili smanjenja vrednosti regulisane veličine.

Izmerene vrednosti temperature prikazuju se na gornjem,  a relativne vlage na donjem displeju. Rukovanje uređajem, tj. pregled i podešavanje parametara, vrše se uz pomoć tastera na prednjem panelu uređaja.

DRV-913P poseduje dva nivoa zaštite parametara. Prvi nivo je pristupna šifra za obezbeđenje parametara, a drugi je pravo pristupa kojim se iz dostupne liste na prvom nivou uklanjaju svi kritični parametri. Ovim se ostvaruje zaštita od slučajne izmene, ali i lakoća pristupa često korišćenim parametrima.

EIA 485 serijska komunikacija omogućava povezivanje regulatora na računar ili drugi mikroprocesorski sistem.


 Opšte karakteristike

 Napajanje

 90 ÷ 250 Vac; 40 ÷ 400Hz; 4VA max

 Broj ulaza

 2

 Broj izlaza

 3

 Displej

 Dvostruki, 4-cifarski x 7 segmenata LED, 13mm, crveni

 Signalizacija rada izlaza

 3 x LED dioda, 3mm, crvena (OUT1, OUT2, OUT3)

 Radni uslovi

 T: 0 ÷ 50°C; RH: 5 ÷ 90%

 Skladištenje

 T: -40 ÷ 85°C; RH: 5 ÷ 90%

 Dimenzije / otvor za ugradnju
 (ŠxVxD) / (ŠxV)

 DIN 1/4: 96 x 96 x 145 / 91 x 91 (mm)

 Težina

 560g


 Ulaz

 Linearni ulazi

 Strujni signal

 0 ÷ 20mA

 Naponski signal

 0 ÷ 1V

 Merenje

 Opseg merenja signala

 -0.1 ÷ 1.1V; -2 ÷ 22V

 Ukupna greška merenja

 ± 1 digit ili 0.1% opsega merenja

 Frekvencija merenja

 5Hz (200ms)


 Izlaz

 Relejni

 Karakteristike

 3-pinski (SPDT); 8A/250Vac, trajno 3A za otporna opterećenja

 Primena

 Izlaz 1: grejanje ili hlađenje;
 Izlaz 2: povećanje ili smanjenje relativne vlage;
 Izlaz 3: grejanje ili hlađenje / povećanje ili smanjenje
 relativne vlage (u zavisnosti od izabranog parametra)


 Kontrolne funkcije

 Regulacija

 Tipovi upravljanja

 ON/OFF, ON/OFF sa vremenskim releom, P, PI


 Komunikacija

 Digitalna

 Komunikacioni standard

 EIA 485

 Protokol

 EI - BISYNC  Kod za naručivanje Uputstvo za instalaciju i korišćenje

         TIP - X
                 X - ulaz

Šema povezivanja
  Primer:
         DRV-913P - 0 ÷ 200mA
Softver za praćenje rada uređaja


©2009 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. (018) 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown