English version  English version

Russian version

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990


MIKROPROCESORSKI REGULATOR TEMPERATURE
2013
 • Univerzalni regulator
 • Regulacija: ON/OFF, P, PI
 • Funkcije izlaza:
  grejanje, hlađenje ili alarm
 • Vremenska funkcija (tajmer)


 • Ulazi: 1
 • Izlazi: 3
 • Alarm
 • Komunikacija

Pogodan za:
 • Ekstruziju plastike i presovanje gume
 • Peći za topljenje u metaloprerađivačkoj industriji
 • Sterilizaciju, fermentaciju i pasterizaciju u prehrambenoj industriji
 • Industriju stakla i keramike (peći za topljenje, pečenje, sušenje, ...)
 • Hemijsku industriju
 • Farmaceutsku industriju

Mikroprocesorski regulatori temperature serije 2013 su nova generacija uređaja na bazi mikroprocesora, sa velikom tačnošću merenja i kvalitetnom regulacijom. Ovo su univerzalni regulatori sa ON/OFF, P ili PI regulacijom.

Izrađuju se u 1/4 ili 1/8 DIN formatima kućišta (P, H ili V varijanta).

Regulatori 2013 mogu da rade sa različitim vrstama temperaturnih senzora - termoparovima i otpornim senzorima, kao i sa standardnim strujnim ili naponskim signalima. Linearizacija karakteristike senzora, kompenzacija otpornosti kablova kod 3-žične veze za otporne senzore i kompenzacija temperature slobodnih krajeva termoparova doprinose većoj preciznosti merenja.

2013 poseduje tri izlaza, pri čemu su izlazi 1 i 2 regulacioni, a izlaz 3 može biti regulacioni (ON/OFF regulacija) ili alarmni. Za svaki izlaz korisnik može nezavisno definisati funkciju grejanja ili hlađenja. Izlazi mogu biti relejni ili logički uz mogućnost da sva tri budu ista ili u kombinaciji.

Poseduju i funkciju tajmera - održavanje temperature na zadatom nivou određeno vreme, pri čemu regulator zadati nivo može dostizati po definisanom nagibu. Funkcija tajmera je naročito pogodna za termičke obrade kod kojih je potrebno da se uz temperaturu odredi i dužina trajanja procesa (sterilizacija, pečenje, itd.). Vreme održavanja temperature se može skratiti, produžiti ili prekinuti u toku trajanja procesa.

Istovremeni prikaz merene i zadate temperature se ostvaruje preko dvostrukog LED displeja. Rukovanje uređajem, pregled i podešavanje parametara pojednostavljeni su korišćenjem tastera na prednjem panelu uređaja.

Regulator poseduje i dva nivoa zaštite parametara čime se ostvaruje kako maksimalna zaštita od slučajne izmene tako i lakoća pristupa parametrima. Prvi nivo zaštite se postiže pomoću šifre kojom su zaštićeni svi parametri osim zadate temperature i vremena. Drugi nivo zaštite se ostvaruje postupkom za dodelu prava pristupa, kojim se iz liste izbacuju parametri koji su kritični za funkcionisanje sistema.

EIA 485 serijska komunikacija omogućava povezivanje regulatora na računar ili drugi mikroprocesorski sistem.

 Opšte karakteristike

 Napajanje

 90 ÷ 250 Vac; 40 ÷ 400Hz; 4VA max

 Broj ulaza

 1

 Broj izlaza

 3

 Displej

 Dvostruki, 4-cifarski x 7 segmenata LED,
    - P varijanta: 13mm, crveni;
    - H, V varijanta: 9mm, zeleni

 Signalizacija

 3 x LED dioda, 3mm, crvena (OUT1, OUT2, OUT3)

 Radni uslovi

 T: 0 ÷ 50°C; RH: 5 ÷ 90%

 Skladištenje

 T: -40 ÷ 85°C; RH: 5 ÷ 90%

 Dimenzije / otvor za ugradnju
 (ŠxVxD) / (ŠxV)

 P varijanta (DIN 1/4): 96 x 96 x 145 / 91 x 91 (mm);
 H varijanta (DIN 1/8): 96 x 48 x 145 / 91 x 46 (mm);
 V varijanta (DIN 1/8): 48 x 96 x 145 / 46 x 91 (mm)

 Težina

 P varijanta: 550g;
 H, V varijanta: 450g Ulaz

 Termopar

 Tip

 J, K, L, R, S, B

 Kompenzacija
 temperature slobodnih
 krajeva (CJC)

 Interna kompenzacija;
 Eksterna kompenzacija (0°C, 25°C, 40°C, 50°C)

 Otporni
 senzor

 Tip

 Pt100, 2 ili 3-žični

 Kompenzacija otpornosti
 kablova kod 3-žične veze

 max 10Ω po žici

 Linearni ulaz

 Strujni signal

 0 ÷ 20mA

 Naponski signal

 0 ÷ 1V; 0 ÷ 10V

 Merenje

 Rezolucija merenja

 2µV za opseg -10 ÷ 60mV; 0.8µA za opseg 0 ÷ 20mA;
 50µV za opseg 0 ÷ 1V; 500µV za opseg 0 ÷ 10V

 Greška linearizacije

 < 0.1%

 Greška interne
 kompenzacije kod  termoparova

 < ± 2 °C za temperaturu ambijenta 0 ÷ 50°C

 Ukupna greška merenja

 ± 1 digit ili 0.5% opsega merenja

 Ulazni filter

 1 ÷ 128

 Frekvencija merenja

 8Hz (125ms) Izlaz

 Relejni

 Karakteristike

 3-pinski (SPDT); 8A/250Vac, trajno 3A za otporna opterećenja

 Primena

 Grejanje, hlađenje ili alarm

 Logički

 Karakteristike

 max 20mA, 18 Vdc; neizolovan od mernog ulaza

 Primena

 Grejanje, hlađenje ili alarm Kontrolne funkcije

 Regulacija

 Tipovi upravljanja

 ON/OFF, P, PI

 Alarm

 Tip

 Apsolutna gornja granica;
 Apsolutna donja granica;
 Gornji i donji alarm odstupanja od zadate vrednosti

 Mod

 “Lečovan” - trajna signalizacija do intervencije
 operatera
 “Ne lečovan” - signalizacija dok traje uslov

 Tajmer

 

 Održavanje temperature na zadatom nivou: 1 ÷ 9999 minuta, uz definisani nagib porasta Komunikacija

 Digitalna

 Komunikacioni standard

 EIA 485

 Protokol

 EI - BISYNC


  Kod za naručivanje Uputstvo za instalaciju i korišćenje

         TIP - X - XX - XXX - XXXX
                 X - ulaz

Šema povezivanja
                      XX - opseg merenja Softver za praćenje rada uređaja
                          XXX - tip izlaza 1 / izlaza 2 / izlaza 3
                                    XXXX - komunikacija
  Primer:
         2013P - Pt - 100 - 0 ÷ 200.0°C - logički izlaz/rele/rele
  ili
         2013H - J - 0 ÷ 400°C - rele/rele/rele - EIA 485

Napomena:
Regulator se isporučuje za ulaz po zahtevu, a korisnik može i sam menjati tip sonde prema uputstvu.
 


©2009 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. (018) 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown