English version  English version

Russian version

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990


MIKROPROCESORSKI REGULATOR TEMPERATURE
2023
 • Dvostruki regulator
 • Regulacija:
  ON/OFF, P, PI
 • Funkcije izlaza:
  grejanje ili hlađenje


 • Mogućnost regulacije razlike
  ulaznih temperatura
 • Vremenska funkcija (tajmer)
 • Ulazi: 2
 • Izlazi: 3
 • Komunikacija EIA 485

Pogodan za:
 • Ekstruziju plastike i presovanje gume
 • Peći za topljenje u metaloprerađivačkoj industriji
 • Prehrambenu industriju (sušenje suhomesnatih proizvoda)
 • Industriju stakla i keramike (peći za topljenje, pečenje, sušenje, ...)
 • Hemijsku industriju
 • Farmaceutsku industriju

Regulatori 2023 su mikroprocesorski dvostruki regulatori namenjeni širokom spektru procesa gde je potrebno koristiti dva nezavisna ili delimično zavisna regulaciona kruga (praćenje razlike). Regulacija može biti ON/OFF, P ili PI.

Izrađuju se u 1/4 ili 1/8 DIN formatima kućišta (P, H ili V varijanta).

Regulatori poseduju dva ulaza za temperaturne senzore - termoparove ili otporne senzore, ili za standardne strujne ili naponske signale. Linearizacija karakteristike senzora, kompenzacija otpornosti kablova kod 3-žične veze za otporne senzore i kompenzacija slobodnih krajeva termoparova doprinose većoj preciznosti merenja.

Senzori koji se priključuju moraju biti istog tipa za oba ulaza.

2023 ima tri izlaza koji mogu biti relejni ili logički. Izlazi 1 i 2 su regulacioni i zajedno sa ulazima 1 i 2 čine dva nezavisna regulaciona kruga. Izlaz 3 može se podesiti tako da se pridruži prvom ili drugom krugu ili može da reguliše razliku ulaznih temperatura na ulazima 1 i 2. Za svaki izlaz korisnik može nezavisno definisati funkciju grejanja ili hlađenja, tip regulacije kao i ostale parametre vezane za datu funkciju.

Svaki od regulacionih krugova poseduje svoju tajmersku funkciju - održavanje temperature na zadatom nivou određeno vreme, pri čemu regulator zadati nivo može dostizati po definisanom nagibu. Funkcija tajmera je naročito pogodna za termičke obrade kod kojih je potrebno da se uz temperaturu odredi i dužina trajanja procesa (sterilizacija, pečenje, itd.). Vreme održavanja temperature se može skratiti, produžiti ili prekinuti u toku trajanja procesa.

Prikaz merenih temperatura sa obeju sondi se ostvaruje istovremeno preko dvostrukog LED displeja.

Rukovanje uređajem je jednostavno korišćenjem tastera na prednjem panelu uređaja.

Regulator poseduje i dva nivoa zaštite parametara čime se ostvaruje kako maksimalna zaštita od slučajne izmene tako i lakoća pristupa parametrima. Prvi nivo zaštite se postiže pomoću šifre kojom su zaštićeni svi parametri osim zadate temperature i vremena. Drugi nivo zaštite se ostvaruje postupkom za dodelu prava pristupa kojim se iz liste izbacuju parametri koji su kritični za funkcionisanje sistema.

Serijska komunikacija EIA 485 omogućava povezivanje regulatora na računar ili drugi mikroprocesorski sistem.

 Opšte karakteristike

 Napajanje

 90 ÷ 250 Vac; 40 ÷ 400Hz; 4VA max

 Broj ulaza

 2

 Broj izlaza

 3

 Displej

 Dvostruki, 4-cifarski x 7 segmenata LED,
    - P varijanta: 13mm, crveni;
    - H, V varijanta: 9mm, zeleni

 Signalizacija

 3 x LED dioda, 3mm, crvena (OUT1, OUT2, OUT3)

 Radni uslovi

 T: 0 ÷ 50°C; RH: 5 ÷ 90%

 Skladištenje

 T: -40 ÷ 85°C; RH: 5 ÷ 90%

 Dimenzije / otvor za ugradnju
 (ŠxVxD) / (ŠxV)

 P varijanta (DIN 1/4): 96 x 96 x 145 / 91 x 91 (mm)
 H varijanta (DIN 1/8): 96 x 48 x 145 / 91 x 46 (mm)
 V varijanta (DIN 1/8): 48 x 96 x 145 / 46 x 91 (mm)

 Težina

 P varijanta: 570g;
 H, V varijanta: 450g


 Ulaz

 Termopar

 Tip

 J, K, L, R, S, B

 Kompenzacija
 temperature slobodnih
 krajeva (CJC)

 Interna kompenzacija;
 Eksterna kompenzacija (0°C, 25°C, 40°C, 50°C)

 Otporni senzor

 Tip

 Pt100, 2 ili 3-žični

 Kompenzacija otpornosti
 kablova kod 3-žične veze

 max 10Ω po žici

 Linearni ulaz

 Strujni signal

 0 ÷ 20mA

 Naponski signal

 0 ÷ 1V; 0 ÷ 10V

 Merenje

 Rezolucija merenja

 2µV za opseg -10 ÷ 60mV; 0.8µA za opseg 0 ÷ 20mA;
 50µV za opseg 0 ÷ 1V; 500µV za opseg 0 ÷ 10V

 Greška linearizacije

 < 0.1%

 Greška interne
 kompenzacije kod

 termoparova

 < ± 2 °C za temperaturu ambijenta 0 ÷ 50°C

 Ukupna greška merenja

 ± 1 digit ili 0.5% opsega merenja

 Ulazni filter

 1 ÷ 128

 Frekvencija merenja

 8Hz (125ms)


 Izlaz

 Relejni

 Karakteristike

 3-pinski (SPDT); 8A/250Vac, trajno 3A za otporna opterećenja

 Primena

 Grejanje ili hlađenje

 Logički

 Karakteristike

 max 20mA, 18 Vdc; neizolovan od mernog ulaza

 Primena

 Grejanje ili hlađenje


 Kontrolne funkcije

 Regulacija

 Tipovi upravljanja

 ON/OFF, P, PI

 Tajmer

 

 Održavanje temperature na zadatom nivou: 1 ÷ 9999
 minuta, uz definisani nagib porasta Komunikacija

 Digitalna

 Komunikacioni standard

 EIA 485

 Protokol

 EI - BISYNC  Kod za naručivanje Uputstvo za instalaciju i korišćenje

         TIP - X - XX - XXX - XXXX
                 X - tip ulaza 1 i 2

Šema povezivanja
                      XX - opseg merenja Softver za praćenje rada uređaja
                           XXX - tip izlaza 1 / izlaza 2 / izlaza 3
                                    XXXX - komunikacija
  Primer:
         2023P - J - 0 ÷ 400°C - rele/rele/rele
  ili
         2023H - Pt - 100 - 0 ÷ 200.0°C - logički izlaz/rele/rele - EIA 232

Napomena:
Regulator se isporučuje za ulaz po zahtevu, a korisnik može i sam menjati tip sonde prema uputstvu.
 


©2009 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. (018) 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown