English version  English version

Russian version

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990


MIKROPROCESORSKI REGULATOR TEMPERATURE
3013
 • Univerzalni regulator
 • Regulacija:
  ON/OFF, P, PI, PID
 • Upravljanje pozicionim sistemima
 • Programator sa 8 programa
 • Funkcije izlaza:
  grejanje, hlađenje i alarm


 • Automatski i ručni režim rada
 • Mogućnost DC izlaza
 • Ulazi: 1
 • Izlazi: 3
 • Alarm
 • Komunikacija EIA 485

Pogodan za:
 • Ekstruziju plastike i presovanje gume
 • Peći za topljenje u metaloprerađivačkoj industriji
 • Upravljanje klapnama ili elektromotornim ventilima
 • Prehrambenu industriju (peći za pečenje, hladnjače)
 • Hemijsku industriju
 • Farmaceutsku industriju
 • Industriju stakla i keramike (peći za topljenje, pečenje, sušenje, ...)

Mikroprocesorski regulator 3013 je univerzalni regulator namenjen merenju i regulaciji temperature i drugih veličina koje se najčešće sreću u industriji. U osnovi PID regulator visokih performansi, može se primeniti kod uobičajenih načina upravljanja temperaturnim i drugim procesima, ali i kod procesa sa upravljanjem elektromotornim ventilima i kod sistema sa pozicioniranjem klapni.

Kao dodatak funkciji regulacije sadrži i programator, koji se može efikasno upotrebiti kod procesa u kojima se zahteva programski vođena promena vrednosti regulisane veličine. Programator generiše promenljivu zadatu vrednost u vremenu, kao niz pravolinijskih segmenata koji su podesivi po trajanju i nagibu. U memoriju može da se upiše 8 programa sa po 4 segmenta, koji mogu biti segmenti nagiba ili držanja. Postoji mogućnost povezivanja više programa.

Uređajem se upravlja preko tastera na prednjem panelu, dok se merene vrednosti i drugi ispisi prikazuju na dvostrukom displeju, što znatno povećava preglednost i pojednostavljuje rukovanje.

Regulator 3013 je opremljen sa dva merna ulaza, pri čemu je prvi ulaz namenjen merenju primarnih signala regulisane veličine (temperatura, linearni signal neke druge veličine …) i on se koristi u svim vidovima primene. Na ovaj ulaz se mogu vezati temperaturni senzori - termoparovi i otporni senzori, kao i standardni strujni ili naponski signali. Linearizacija karakteristike senzora, kompenzacija otpornosti kablova kod 3-žične veze za otporne senzore i kompenzacija hladnog spoja termoparova doprinose većoj preciznosti merenja.

Drugi ulaz je pomoćni, i na njega se može povezati pozicioni potenciometar (ukoliko postoji), kada se uređaj koristi za upravljanje pozicionim sistemima kao što su elektormotroni ventili, klapne i sl.

Na zadnjoj strani uređaja postoje tri izlaza, koji mogu biti izvedeni kao relejni ili logički, a mogu se konfigurisati tako da imaju različite namene. Prvi izlaz se još može realizovati i kao linearni strujni izlaz, za primene sa kontinualnom regulacijom. Na potrebne tipove izlaza treba posebno obratiti pažnju prilikom naručivanja uređaja i dobro definisati hardverske zahteve.

Programsko podešavanje uloge pojedinih izlaza može izvršiti i sam korisnik. Tako se prvom i drugom izlazu može dodeliti uloga regulacionih izlaza, u uobičajenom modu ili za pozicioniranje, pri čemu oni vrše suprotne funkcije. Drugi izlaz samostalno može biti podešen za prijavu alarma ili biti isključen, dok treći izlaz može biti pomoćni regulacioni ili alarmni, ili može biti isključen.

Puna PID regulacija obezbeđuje kvalitetno navođenje regulisane veličine na podešenu vrednost, pri čemu postoji i posebna podrška za kontrolu početnog približavanja zadatoj vrednosti, čime se smanjuje mogućnost pojave preskoka i prevelikih oscilacija u početnim fazama regulacije. Pored PID, podržana je i mogućnost izbora ON/OFF regulacije na jednom ili dva regulaciona izlaza.

Takođe postoji i mogućnost izbora ručnog režima rada, kada korisnik isključuje automatsku kontrolu nad procesom i direktno upravlja radom regulacionih izlaza i neposredno utiče na proces.

Postoje dva nivoa zaštite podesivih parametara uređaja, uz pomoć šifre i dodelom prava pristupa. Ovim se sprečava neovlašćen pristup i mogućnost slučajne izmene vrednosti ključnih parametara, ali i ubrzava pristup često korišćenim parametrima.

Obezbeđena je mogućnost serijske komunikacije sa računarom ili drugim mikroprocesorskim sistemom uz pomoć komunikacionog standarda EIA 485.


 Opšte karakteristike

 Napajanje

 90 ÷ 250 Vac; 40 ÷ 400Hz; 4VA max

 Broj ulaza

 1

 Broj izlaza

 3

 Displej

 Dvostruki, 4-cifarski x 7 segmenata LED,
    - P varijanta: 13mm, crveni;
    - H, V varijanta: 9mm, zeleni

 Signalizacija rada izlaza

 3 x LED dioda, 3mm, crvena (OUT1, OUT2, OUT3)

 Radni uslovi

 T: 0 ÷ 50°C; RH: 5 ÷ 90%

 Skladištenje

 T: -40 ÷ 85°C; RH: 5 ÷ 90%

 Dimenzije / otvor za ugradnju
 (ŠxVxD) / (ŠxV)

 P varijanta (DIN 1/4): 96 x 96 x 145 / 91 x 91 (mm);
 H varijanta (DIN 1/8): 96 x 48 x 145 / 91 x 46 (mm);
 V varijanta (DIN 1/8): 48 x 96 x 145 / 46 x 91 (mm)

 Težina

 P varijanta: 570g;
 H, V varijanta: 460g


 Ulaz

 Termopar

 Tip

 J, K, L, R, S, B

 Kompenzacija
 temperature slobodnih
 krajeva (CJC)

 Interna kompenzacija;
 Eksterna kompenzacija (0°C, 25°C, 40°C, 50°C)

 Otporni senzor

 Tip

 Pt100, 2 ili 3-žični

 Kompenzacija otpornosti
 kablova kod 3-žične veze

 max 10Ω po žici

 Linearni ulaz

 Strujni signal

 0 ÷ 20mA

 Naponski signal

 0 ÷ 1V; 0 ÷ 10V

 Merenje

 Rezolucija merenja

 2µV za opseg -10 ÷ 60mV; 0.8µA za opseg 0 ÷ 20mA;
 50µV za opseg 0 ÷ 1V; 500µV za opseg 0 ÷ 10V

 Greška linearizacije

 < 0.1%

 Greška interne
 kompenzacije kod  termoparova

 < ± 2 °C za temperaturu ambijenta 0 ÷ 50°C

 Ukupna greška merenja

 ± 1 digit ili 0.5% opsega merenja

 Ulazni filter

 1 ÷ 128

 Frekvencija merenja

 8Hz (125ms)


 Izlaz

 Relejni

 Karakteristike

 3-pinski (SPDT); 8A/250Vac, trajno 3A za otporna opterećenja

 Primena

 Grejanje, hlađenje ili alarm

 Logički

 Karakteristike

 max 20mA, 18 Vdc; neizolovan od mernog ulaza

 Primena

 Grejanje, hlađenje ili alarm

 DC

 Karakteristike

 max 20mA, 18 Vdc; neizolovan od mernog ulaza

 Primena

 Grejanje ili hlađenje (samo kod izlaza 1)


 Kontrolne funkcije

 Regulacija

 Tipovi upravljanja

 ON/OFF, P, PI, PID

 Alarm

 Tip

 Apsolutna gornja granica;
 Apsolutna donja granica;
 Gornji i donji alarm odstupanja od zadate vrednosti

 Mod

 “Lečovan” - trajna signalizacija do intervencije operatera
 “Ne lečovan” - signalizacija dok traje uslov

 Programator

 Broj programa

 8 programa sa po 4 segmenta;
 Mogućnost povezivanja više programa

 Pozicioni
 potenciometar

 Karakteristike

 3 izvoda; opseg 100Ω do 100kΩ

 Primena

 Određivanje položaja ventila / klapni


 Komunikacija

 Digitalna

 Komunikacioni standard

 EIA 485

 Protokol

 EI - BISYNC  Kod za naručivanje Uputstvo za instalaciju i korišćenje

         TIP - X - XX - XXX - XXXX - XXXXX
                 X - ulaz

Šema povezivanja
                      XX - opseg merenja Softver za praćenje rada uređaja
                            XXX - tip izlaza 1 / izlaza 2 / izlaza 3
                                    XXXX - komunikacija
                                               XXXXX - kontakti za kontrolu programskog toka (RTC)
  Primer:
         3013P - J - 0 ÷ 400°C - rele/rele/rele
  ili
         3013H - Pt - 100 - 0 ÷ 200.0°C - logički/rele/rele - EIA 485
  ili
         3013V - J - 0 ÷ 400°C - rele/rele/rele - RTC

Napomena:
Regulator se isporučuje za ulaz po zahtevu, a korisnik može i sam menjati tip sonde prema uputstvu.
 


©2009 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. (018) 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown