LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih porukaLED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih porukaLED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih porukaLED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih porukaLED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka
LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih porukaLED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih porukaLED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih porukaLED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih porukaLED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih porukaLED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih porukaLED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih porukaLED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih porukaLED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih porukaLED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka
LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka
LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka
LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih porukaLED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka
LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka
LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih porukaLED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka
LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka
LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih porukaLED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka
LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka
LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih porukaLED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka
LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka
LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih porukaLED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka
LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka
LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih porukaLED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka
LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka
LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih porukaLED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka
LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka
LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih porukaLED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka
   

English version  English version

Russian version LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990

LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih porukaLED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih porukaLED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih porukaLED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka
LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka
INDIKATOR VLAGE I TEMPERATURE
LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka
LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka
THC-Display
LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka

Indikatro vlage i temperature THC-Display
LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka


  • Veliki LED displej sa jakim osvetljajem (veličina karaktera 100mm x 70mm)
  • Integrisani senzor za precizno merenje temperature i relativne vlažnosti
  • Sat realnog vremena
  • Komunikacija EIA 485
  • Prikaz tekstualnih poruka (zadavanje preko PC računara)
Pogodan za:
  • Unutrašnje i spoljašnje radne prostore
  • Klimatizovane prostorije i čekaonice

THC-Display je uređaj za prikaz tačnog vremena i uslova ambijenta u zatvorenim prostorijama i na otvorenom. Poseduje sat realnog vremena i merač temperature i relativne vlage vazduha za prostor u koji se ugrađuje. Jasnoća i čitljivost podataka i sa većih rastojanja obezbeđena je velikim LED displejima sa matričnim ispisom i jakim osvetljajem.

Pored sopstvenih merenih podataka o uslovima ambijenta, na njemu se mogu ispisivati i druge tekstualne poruke,
te se može koristiti i kao info-panel za prikaz raznih obaveštenja i reklamnih poruka.
Uređaj ima mogućnost povezivanja sa
PC računarom, preko kojeg se upravlja uređajem i na kojem se može pripremiti tekst za ispis na displeju. Ovo ga čini jako pogodnim za primenu u industriji gde je za ispravan tehnološki postupak neophodno pratiti i istovremeno lokalno prikazivati ove podatke. Takođe se može formirati i sprega sa računarom za prikupljanje i arhiviranje podataka o izmerenim vrednostima temperature i vlage vazduha u realnom vremenu, u obliku pogodnom za kasniju analizu.

Montira se na zid ili na nosače (viseće ili stojeće), pri čemu je za autonoman rad dovoljno dovesti samo mrežni napon za napajanje uređaja. Ovim se mogućnost primene proširuje na praktično sve prostore gde ljudi borave i rade.

 Opšte karakteristike
 Napajanje  180 ÷ 265Vac (50 ÷ 60Hz); 50W
 Displej  8 karaktera LED; 100 mm crveni
 Radni uslovi  T: 0 ÷ 50°C; RH: 0 ÷ 100%
 Skladištenje  T: -40 ÷ 85°C; RH: 0 ÷ 100%
 Dimenzije (ŠxVxD)  1200 x 300  x 85 (mm)
 Težina  oko 10 kg
 
 Karakteristike merenja
 Temperatura  Tip senzora  Integrisani sa digitalnim interfejsom
 Opseg merenja  Kratka cev: 0 ÷ 50 °C;  Duga cev: -40 ÷ 80°C
 Rezolucija  0.1 °C
 Tačnost  ±0.5 °C u opsegu 10 ÷ 40°C;
 Relativna  
 vlažnost
 Tip senzora  Integrisani sa digitalnim interfejsom
 Opseg merenja  0 ÷ 100%RH
 Rezolucija  1% pri prikazu na displej; 0.1% pri komunikaciji
 Tačnost  ±2%RH u opsegu 10 ÷ 90%RH;  ±4%RH u opsegu 0 ÷ 100%RH
 
 Komunikacija
 Digitalna  Komunikacioni standard  EIA 485
 Protokol  EI - BISYNC
       

  Kod za naručivanjeUputstvo za instalaciju i korišćenje

         TIP

Šema povezivanja
  Primer:
         THC-Display
Softver za praćenje rada uređaja
 
LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka
LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka
LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih porukaLED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih porukaLED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka
©2009 NIGOS-elektronik
LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka
18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. +38118211212, +38118217468 • E-mail:
office@nigos.rs

LED displej (semafor) za prikaz relativne vlage i temperature i raznih poruka
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown