Automat za susaru za drvo Automat za susaru za drvo Automat za susaru za drvo Automat za susaru za drvo Automat za susaru za drvo
Automat za susaru za drvoAutomat za susaru za drvoAutomat za susaru za drvoAutomat za susaru za drvoAutomat za susaru za drvoAutomat za susaru za drvoAutomat za susaru za drvoAutomat za susaru za drvoAutomat za susaru za drvoAutomat za susaru za drvo
Automat za susaru za drvo
Automat za susaru za drvo Automat za susaru za drvo
Automat za susaru za drvoAutomat za susaru za drvo
Automat za susaru za drvo
Automat za susaru za drvoAutomat za susaru za drvo
Automat za susaru za drvo
Automat za susaru za drvoAutomat za susaru za drvo
Automat za susaru za drvo
Automat za susaru za drvoAutomat za susaru za drvo
Automat za susaru za drvo
Automat za susaru za drvoAutomat za susaru za drvo
Automat za susaru za drvo
Automat za susaru za drvoAutomat za susaru za drvo
Automat za susaru za drvo
Automat za susaru za drvoAutomat za susaru za drvo
Automat za susaru za drvo
Automat za susaru za drvoAutomat za susaru za drvo

 

English version  wood dryer

Russian version wood dryer

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990

Automat za susaru za drvo Automat za susaru za drvo Automat za susaru za drvo Automat za susaru za drvo
Automat za susaru za drvo Automat za susaru za drvo
AUTOMATI ZA VOĐENJE PROCESA SUŠENJA
Automat za susaru za drvo
Automat za susaru za drvo Automat za susaru za drvo

Automat za vođenje procesa sušenja u  
klasičnim (konvencionalnim) sušarama

 MC-100R
(Arhiva! Ne proizvodi se!)

Automat za susaru za drvo

 wood dryer

Sušare za drvo:
Klasične sušare
Kondenzacione sušare
Mini sušare (NKS)
Toplotne pumpe
Prateća oprema
Komandno razvodni ormar (KRO)

Parionice za drvo:

Automat za parionice PD-01

Vlagomeri:

Ručni vlagomer RVD-904
Dodirni vlagomer DVD-241
Dodirni vlagomer MCD-50
 
Sterilizacija paleta po ISPM-15 FAO:
Indikator temperature MKS-05
Automati za sušare za drvo:
MC-411R, MC-412, MC-504, MC-600,
MC-904, MC-2000
Automatizacija postojećih sušara
Uporedna tabela automata (.pdf 87KB)

Arhiva (uređaji koji se više ne proizvode):
(MC-100RM, MC-500R, MC-502R, MC-900R,
MC-100R, MC-1000)

Katalozi i uputstva:
Katalog sušara (.pdf 3.7MB)
NIGOS sušare (.pdf 956KB)
Korisnicka uputstva
Katalog merno-regulacione opreme (.pdf 2.8MB)
wood dryer
 • Za rad u klasičnim sušarama
 • Automatsko, poluautomatsko ili daljinsko vođenje procesa sušenja
 • PI regulacija
 • Programi za sve vrste građe, bilo koje početne vlažnosti
 • 12 fiksnih i 8 promenljivih (korisničkih) režima sušenja
 • 2 ulaza za merenje temperature vazduha
 • 2 ulaza za merenje ravnotežne vlage
 • 1 ulaz za merenje temperature ulaznog medijuma
 • 6 mesta merenja vlage u drvetu
 • 8 relejnih izlaza
 • Kontrola rada ventilatora
 • Arhiviranje podataka na svaka 3 sata
 • Alarm
 • Komunikacija
Automat za susaru za drvo
Automat MC-100R je uređaj za automatsko vođenje procesa sušenja u klasičnim (konvencionalnim) sušarama koje instalira "NIGOS" . Za razliku od automata koji se koriste za rad u kondenzacionim sušarama i koji imaju ON/OFF regulaciju, MC-100R ima PI regulaciju.

Vođenje procesa sušenja se svodi na regulaciju temperature i relativne vlažnosti vazduha u sušari, a procesom sušenja upravlja automat MC-100R . Parametri potrebni za ispravno vođenje procesa dobijaju se merenjem. Merenje temperature i relativne vlage vazduha vrši se na 2 merna mesta, merenje vlage drveta na 6 mernih mesta, dok se merenje temperature ulaznog medijuma vrši na 1 mestu. Ove vrednosti se prikazuju na displejima automata, tako da je u svakom trenutku moguć pregled trenutnih uslova u sušari.

Regulacija temperature ostvaruje se upravljanjem elektromotornim (servo) ventilom za grejanje, a regulacija vlažnosti vazduha otvaranjem i zatvaranjem klapni za sušenje i ventila za vlaženje (prskalica).

MC-100R izlazima upravlja potpuno automatski. Sva podešavanja izlaza su sistemski ugrađena, tako da korisnik nema nikakvog uticaja na neka dodatna podešavanja. Sve neregularne situacije koje se mogu javiti se registruju i, zavisno od situacije, rešavaju se u samom automatu ili zahtevaju aktivnost od strane korisnika ili servisera.

Mogući načini rada automatikom su: automatski i poluautomatski.

U automatskom režimu rada, MC-100R prati izabrani režim sušenja i ostvaruje optimalne uslove u sušari upravljajući opremom automatski, preko svojih relejnih izlaza. Postoji 16 mogućih režima sušenja, od kojih neke daje "NIGOS", a kupac može da ih menja ili pravi nove.

U poluautomatskom režimu rada, korisnik postavlja željene vrednosti za temperaturu i relativnu vlagu na osnovu sopstvenog iskustva i izmerene vlage u drvetu, a automat samo održava korisnički zadate vrednosti.

Sušenje u svakom od prethodno navedenih režima se obavlja u fazama. Po startovanju sušenja automat ulazi u fazu merenja u kojoj se sa sondi za temperaturu, relativnu vlažnost vazduha i vlagu u drvetu skupljaju podaci potrebni za samo sušenje. Nakon nje prelazi se u fazu zagrevanja ukoliko postoji potreba za povećanjem temperature u sušari. Kada se dostigne ptrebna temperatura, automat prelazi u fazu sušenja . U ovoj fazi automat vrši regulaciju uslova u sušari kako bi pratio izabrani režim sušenja. Kondicioniranje se primenjuje na kraju procesa sušenja sa ciljem izjednačavanja vlage u drvetu u unutrašnjosti i na površini. Faza hladjenja dozvoljava rad samo sistema za razmenu vazduha (ventilatora za hlađenje). Temperatura u sušari se spušta po gradijentu za hlađenje sve do završne temperature koju je zadao korisnik.

Bez obzira na način rada, MC-100R automatski vrši promenu smera rada ventilatora. Posle određenog vremena, sa kraćom pauzom, vrši se okretanje smera u suprotnu stranu, što se prikazuje i na LCD displeju. Korisnik, ako želi, može i sam vršiti okretanje smera rada ventilatora.

Ukoliko se u toku rada jave neke alarmne situacije one se registruju na displeju i uključuje se alarm. Postoje 2 nivoa alarmnih situacija i to:
 • upozorenje - koji ne pauzira proces sušenja, ali sugeriše šta nije u redu i
 • alarm - koji izaziva pauzu u radu sušare zbog kvara na opremi.


Nakon prekida struje, sušenje se automatski nastavlja po dolasku napajanja počev od izmerene vlage u drvetu.

Pošto poseduje komunikaciju, moguće je voditi proces daljinski preko PC-ja, a takođe se može povezati i više sušara na računar.

Automat MC-100R ima internu arhivu do 30 dana, odnosno na svakih par sati pamti određene podatke vezane za proces sušenja.

Tehničke karakteristike automata MC-100R date su u tabelama. 
 Opšte karakteristike
 Napajanje  220 Vac; 50/60Hz; 300mA
 Broj ulaza  19
 Broj izlaza  8
 Displeji  LCD sa 4 reda x 20 karaktera trostruki;
 4 - cifarski x 7 segmenata LED
 Radni uslovi  T: 0 ÷ 50 °C; RH: 5 ÷ 90%
 Skladištenje  T: - 40 ÷ 85 °C; RH: 5 ÷ 90%
 Dimenzije (ŠxVxD)(mm)  250 x 115 x 135
 Otvor za ugradnju (ŠxV)(mm)  252 x 117
 Težina  1000g

 Ulazi
 Ulaz
 za temperaturu
 Broj ulaza  2
 Opseg  0 ÷ 100 °C; 10mV / °C
 Ulaz
 za relativnu vlagu
 Broj ulaza  2
 Opseg  0 ÷ 100 %RH; 10 mV / %RH (kapacitivna metoda)
 0 ÷ 100 °C; 10 mV / °C (psihrometrijska metoda)
 2.7 ÷ 30 % (UGL metoda)
 Ulaz
 za vlagu drveta
 Broj ulaza  6
 Opseg  5 ÷ 150 %
 Kontrolni ulaz
 za temperaturu
 Broj ulaza  1
 Opseg  0 ÷ 200 °C; 10mV / °C
 Digitalni ulaz  Broj ulaza  8

 
 Izlazi
 Relejni  Broj izlaza  8
 Karakteristike  3-pinski; 8A / 250 Vac, trajno 3A max
 Primena i broj izlaza  2 izlaza za regulaciju temperature
 2 izlaza za rad ventilatora za cirkulaciju
  2 izlaza za regulaciju vlage
 1 izlaz za vlaženje
 1 izlaz za alarm

 
 Komunikacija
 Digitalna  Komunikacioni standard  EIA 485
 Protokol  S - NIGOS

  Automat za susaru za drvo
 
Automat za susaru za drvo
Automat za susaru za drvo
Automat za susaru za drvo Automat za susaru za drvo Automat za susaru za drvo Automat za susaru za drvo
©2009 NIGOS-elektronik
Automat za susaru za drvo Automat za susaru za drvo
18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. (018) 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs
Automat za susaru za drvo
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown