English version 

Russian version

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990AUTOMATI ZA VOĐENJE PROCESA SUŠENJA

 Automat za vođenje procesa sušenja u kondenzacionim i kombinovanim sušarama
 MC-900R
MC-900R automat za vodjenje procesa susenja u susarama za drvo


Sušare za drvo:
Klasične sušare
Kondenzacione sušare
Mini sušare (NKS)
Toplotne pumpe
Prateća oprema
Komandno razvodni ormar (KRO)

Parionice za drvo:

Automat za parionice PD-01

Vlagomeri:

Ručni vlagomer RVD-904
Dodirni vlagomer DVD-241
Dodirni vlagomer MCD-50
 
Sterilizacija paleta po ISPM-15 FAO:
Indikator temperature MKS-05
Automati za sušare za drvo:
MC-411R, MC-412, MC-504, MC-600,
MC-904, MC-2000
Automatizacija postojećih sušara
Uporedna tabela automata (.pdf 87KB)

Arhiva (uređaji koji se više ne proizvode):
(MC-100RM, MC-500R, MC-502R, MC-900R,
MC-100R, MC-1000)

Katalozi i uputstva:
Katalog sušara (.pdf 3.7MB)
NIGOS sušare (.pdf 956KB)
Korisnicka uputstva
Katalog merno-regulacione opreme (.pdf 2.8MB)

 
 • Za rad u kondenzacionim i kombinovanim sušarama
 • Automatsko, poluautomatsko ili daljinsko vođenje procesa sušenja
 • ON/OFF regulacija
 • Programi za sve vrste građe, bilo koje početne vlažnosti
 • 12 fiksnih i 8 promenljivih (korisničkih) režima sušenja
 • 2 ulaza za merenje temperature vazduha
 • 2 ulaza za merenje ravnotežne vlage
 • 1 kontrolni ulaz
 • 6 mesta merenja vlage u drvetu
 • 8 relejnih izlaza
 • Arhiviranje podataka na svaka 3 sata
 • Alarm
 • Komunikacija

Automat MC-900R je uređaj za automatsko vođenje procesa sušenja u kondenzacionim sušarama koje instalira "NIGOS". Uređaj ostvaruje optimalne uslove za proces sušenja drveta u sušari preko regulacije temperature i vlažnosti vazduha.

Po svojim karakteristikama je ovaj uređaj gotovo identičan starijem modelu MC-900, uz jedinu bitnu razliku da je uvedeno prikazivanje ravnotežne vlage (UGL tj. EMC) umesto ranije korišćene relativne vlage (RH). Promenjen je i tip sondi koje se isporučuju. Sada se uz automat se u standardnoj konfiguraciji isporučuju razvodne kutije DSU-04 i D-02, sonde, izvesna količina papira za merenje ravnotežne vlage i potrebni merni i energetski kablovi za povezivanje komponenti sistema.

Na osnovu podataka dobijenih merenjem temperature (sa 2 merna mesta), relativne vlage vazduha (sa 2 merna mesta)  i vlage u drvetu (sa 6 mernih mesta) i postavljenih uslova od strane korisnika, MC-900R vodi proces automatski, poluautomatski ili daljinski (preko računara, jer postoji komunikacija).

U automatskom režimu rada, pri startovanju, korisnik treba da unese vrstu, debljinu i željenu krajnju vlažnost građe, kao i da li želi određene faze procesa. Automat, sam, na osnovu ovih podataka i izmerenih vrednosti bira odgovarajući program sušenja za taj tip građe i ostvaruje željene vrednosti upravljanjem opremom u sušari (grejačima, ventilatorima, toplotnim pumpama, prskalicama itd.) automatski, preko svojih relejnih izlaza.

U poluautomatskom režimu rada korisnik postavlja željene vrednosti za temperaturu i ravnotežnu vlagu na osnovu sopstvenog iskustva i izmerene vlage u drvetu, a automat samo održava korisnički zadate vrednosti.

Pošto poseduje komunikaciju, moguće je voditi proces daljinski preko PC-ja, a takođe se može povezati i više sušara na računar.

Programiranje se obavlja preko displeja sa tekstom. Na displeju se tokom rada prikazuju parametri i faze procesa sušenja, a na LED displejima se stalno prikazuje temperatura vazduha, ravnotežna vlaga i vlaga (trenutna i prosečna) u drvetu.
Ukoliko se u toku rada jave neke alarmne situacije one se registruju na displeju. Postoje 2 nivoa alarmnih situacija i to:
 • upozorenje - koji ne pauzira proces sušenja, ali sugeriše šta nije u redu i
 • alarm - koji izaziva pauzu u radu sušare zbog kvara na opremi.
Automat obavlja i arhiviranje određenih podataka vezanih za proces sušenja i postoji mogućnost arhiviranja podataka za oko pet meseci.
Nakon prekida struje, sušenje se automatski nastavlja po dolasku napajanja počev od izmerene vlage u drvetu.

Tehničke karakteristike automata MC-900R date su u tabelama. 
 
 Opšte karakteristike
 Napajanje  220 Vac; 50/60Hz; 300mA
 Broj ulaza  19
 Broj izlaza  8
 Displeji  LCD sa 4 reda x 20 karaktera trostruki;
 4 - cifarski x 7 segmenata LED
 Radni uslovi  T: 0 ÷ 50 °C; RH: 5 ÷ 90%
 Skladištenje  T: - 40 ÷ 85 °C; RH: 5 ÷ 90%
 Dimenzije (ŠxVxD)(mm)  250 x 115 x 135
 Otvor za ugradnju (ŠxV)(mm)  252 x 117
 Težina  1000g

 Ulazi
 Ulaz za temperaturu  Broj ulaza  2
 Opseg  0 ÷ 100 °C; 10mV /  °C
 Ulaz za relativnu vlagu  Broj ulaza  2
 Opseg  2.7 ÷ 30 % (UGL metoda)
 0 ÷ 100 %RH; 10 mV / %RH (kapacitivna metoda)
 0 ÷ 100 °C; 10 mV /  °C (psihrometrijska metoda)
 Ulaz za vlagu drveta  Broj ulaza  6
 Opseg  5 ÷ 150 %
 Kontrolni ulaz
za temperaturu
 Broj ulaza  1
 Opseg  -20 ÷ 200 °C; 10mV/°C
 Digitalni ulaz  Broj ulaza  8

 Izlazi
 Relejni  Broj izlaza  8
 Karakteristike  3-pinski; 8A / 250 Vac, trajno 3A max
 Primena i broj izlaza  1 zlaz za električno grejanje
 1 izlaz za vodeno grejanje
 2 izlaza za rad ventilatora za cirkulaciju
 1 izlaz za sušenje
 1 izlaz za hlađenje
 1 izlaz za vlaženje
 1 izlaz za alarm

 Komunikacija
 Digitalna  Komunikacioni standard  EIA 485
 Protokol  S - NIGOS

 
Sušare - naslovna

Uputstva za automate


©2009 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolća - Serjože 12
Tel/faks. +381 18 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown