English version 

Russian version

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990

AUTOMATI ZA VOĐENJE PROCESA SUŠENJA


 Automat za vođenje procesa sušenja u kondenzacionim sušarama malog kapaciteta i klasičnim sušarama
 


 MC-411R


Sušare za drvo:
Klasične sušare
Kondenzacione sušare
Mini sušare (NKS)
Toplotne pumpe
Prateća oprema
Komandno razvodni ormar (KRO)

Parionice za drvo:

Automat za parionice PD-01

Vlagomeri:

Ručni vlagomer RVD-904
Dodirni vlagomer DVD-241
Dodirni vlagomer MCD-50
 
Sterilizacija paleta po ISPM-15 FAO:
Indikator temperature MKS-05
Automati za sušare za drvo:
MC-411R, MC-412, MC-504, MC-600,
MC-904, MC-2000
Automatizacija postojećih sušara
Uporedna tabela automata (.pdf 87KB)

Arhiva (uređaji koji se više ne proizvode):
(MC-100RM, MC-500R, MC-502R,
MC-900R, MC-100R, MC-1000)

Katalozi i uputstva:
Katalog sušara (.pdf 3.7MB)
NIGOS sušare (.pdf 956KB)
Korisnicka uputstva
Katalog merno-regulacione opreme (.pdf 2.8MB)

  • Za rad u kondenzacionim sušarama malog kapaciteta i klasičnim sušarama
  • Automatsko ili poluautomatsko vođenje procesa sušenja sa ON/OFF regulacijom
  • Programi za sve vrste građe, bilo koje početne vlažnosti
  • 12 režima sušenja
  • 1 ulaz za merenje temperature vazduha
  • 1 ulaz za merenje ravnotežne vlage
  • 4 mesta merenja vlage u drvetu
  • 4 relejnih izlaza za upravljanje opremom


Automat MC-411R je uređaj za automatsko vodjenje procesa sušenja u kondenzacionim sušarama i klasičnim sušarama malog kapaciteta koje instalira "NIGOS" sa ON/OFF regulacijom . Uređaj ostvaruje optimalne uslove za proces sušenja drveta u sušari preko regulacije temperature i vlažnosti vazduha.

Po svojim karakteristikama je ovaj uređaj gotovo identičan starijem modelu MC-411, uz jedinu bitnu razliku da je uvedeno prikazivanje ravnotežne vlage (UGL ili EMC) umesto ranije korišćene relativne vlage (RH). Uz automat se u standardnoj konfiguraciji isporučuje odgovarajuća razvodna kutija (DS-04), sonde, izvesna količina papira za merenje ravnotežne vlage i potrebni merni i energetski kablovi za povezivanje komponenti sistema.

Sušenje građe se može vršiti u automatskom ili poluautomatskom režimu rada i automat vodi sušenje po fazama.

Po uključenju, automat odmah počinje sa fazom merenja, bez obzira na način rada. U poluautomatskom načinu rada ova faza traje 20 sec, da bi se smirilo merenje. U automatskom načinu rada faza merenja traje sve dok se ne dobije prosek vlage u drvetu. Nakon ovoga se prelazi na fazu zagrevanja, ukoliko je temperatura manja od minimalne temperature sušenja. U fazi zagrevanja se stvarna temperatura podiže po gradijentu zagrevanja do minimalne temperature sušenja i po dostizanju ove temperature prelazi se na fazu sušenja. U automatskom načinu rada, automat prati izabrane dijagrame sušenja. Kod poluautomatskog načina rada, ovi dijagrami nemaju uticaja, jer zadate vrednosti za temperaturu i ravnotežnu vlagu postavlja korisnik, a automat održava ove vrednosti. Postoji mogućnost prelaska iz automatskog u poluautomatski način rada i obrnuto, u bilo kom trenutku rada automata. Pri tome, proces sušenja se startuje uvek od početka. U poluautomatskom načinu rada, zadate vrednosti postaju trenutno izmerene, dok se u automatskom računaju po programu.

Ukoliko u toku procesa sušenja nestane napajanje, automat sam nastavlja sa radom po dolasku napajanja od mesta koje se odredi nakon faze merenja.

Tehničke karakteristike automata MC-411R date su u tabelama.
 Opšte karakteristike
 Napajanje  220 Vac; 50Hz; 4VA max
 Broj ulaza  6
 Broj izlaza  4
 Displeji  Dva 2-cifarska i jedan 3-cifarski x 7 segmenata LED;
 Jedan 1 - cifarski x 7 segmenata LED, zeleni
 Radni uslovi  T: 0 ÷ 50 °C; RH: 5 ÷ 90%
 Skladištenje  T: - 40 ÷ 85 °C; RH: 5 ÷ 90%
 Dimenzije (ŠxVxD)(mm)  96 x 96 x 145
 Otvor za ugradnju (ŠxV)(mm)  91 x 91
 Težina  600g
 
 Ulazi
Ulaz
za temperaturu
 Broj ulaza  1
 Opseg  0 ÷ 100 °C; 0 ÷ 1000mV
Ulaz
za relativnu vlagu
 Broj ulaza  1
 Opseg  3.4 ÷ 54 % UGL; - 250 ÷ 3000 mV (UGL metoda)
 0 ÷ 100 %RH; 0 ÷ 1000mV (kapacitivna metoda)
 0 ÷ 100 °C; 0 ÷ 1000mV (psihrometrijska metoda)
Ulaz
za vlagu drveta
 Broj ulaza  4
 Opseg  5 ÷ 150 %
 
 Izlazi
 Relejni  Primena

  - grejanje (2-pinski; 8A / 250 Vac)

    - kondenzaciono sušenje (2-pinski; 8A / 250 Vac)
     - hlađenje/klasično sušenje (3-pinski;8A / 250 Vac)
    - vlaženje (2-pinski; 8A / 250 Vac)
   
 


©2011 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. (018) 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown