NIGOS logo Susare za drvo header
Mapa sveta
O firmi

Novo

Proizvodni program

Download

Referenc lista

Kontakt

Naslovna (home) 

English version 

Russian version

 

Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990


AUTOMATI ZA VOĐENJE PROCESA SUŠENJA

 Automat za vođenje procesa sušenja u klasičnim (konvencionalnim) i kondenzacionim sušarama
 
MC-600
MC-600 automat za susare za drvo

Sušare za drvo:
Klasične sušare
Kondenzacione sušare
Mini sušare (NKS)
Toplotne pumpe
Prateća oprema
Komandno razvodni ormar (KRO)

Parionice za drvo:

Automat za parionice PD-01

Vlagomeri:

Ručni vlagomer RVD-904
Dodirni vlagomer DVD-241
Dodirni vlagomer MCD-50
 
Sterilizacija paleta po ISPM-15 FAO:
Indikator temperature MKS-05
Automati za sušare za drvo:
MC-411R, MC-412, MC-504, MC-600,
MC-904, MC-2000
Automatizacija postojećih sušara
Uporedna tabela automata (.pdf 87KB)

Arhiva (uređaji koji se više ne proizvode):
(MC-100RM, MC-500R, MC-502R, MC-900R,
MC-100R, MC-1000)

Katalozi i uputstva:
Katalog sušara (.pdf 3.7MB)
NIGOS sušare (.pdf 956KB)
Korisnicka uputstva
Katalog merno-regulacione opreme (.pdf 2.8MB)

 • Za rad u klasičnim, kondenzacionim i kombinovanim sušarama
 • Plastično kućište automata pogodno za montažu na zid
 • Idealan za rad u sistemima sa više sušara
 • Automatsko, poluautomatsko ili ručno vođenje procesa sušenja
 • ON/OFF regulacija
 • Programi za sve vrste građe, bilo koje početne vlažnosti i debljine od 20 do 80 mm
 • 12 fiksnih i 8 promenljivih (korisničkih) režima sušenja
 • Merenje temperature i ravnotežne vlage na 2 mesta i vlage u drvetu na 8 mesta
  Opcija: Merenje temperature i ravnotežne vlage na 1 i vlage u drvetu na 4 mesta
 • 1 kontrolni ulaz za merenje temperature
 • 2 digitalna ulaza za kontrolu rada ventilatora i kompresora
 • 6 relejnih izlaza za upravljanje opremom
 • Prijem podataka iz merne kutije MKM-08 preko komunikacione linije (do 300m)
 • 2 nivoa zaštite parametara od neovlašćenog menjanja
 • 2 nivoa prijave neregularnih situacija (upozorenje i alarm)
 • Zvučna i svetlosna indikacija alarma
 • Komunikacioni standard RS-485
 • Moguće povezivanje na PCAutomat MC-600 je uređaj za automatsko vođenje procesa sušenja u klasičnim i kondenzacionim sušarama koje instalira "NIGOS". Isporučuje se u plastičnom ormariću koji je pogodan za postavljanje na zid.

Komplet MC-600 se sastoji iz automata, razvodnih kablova, kablova za povezivanje, mernih kablova i sondi. Sa donje strane automata su ugrađeni uvodnici za povezivanje komandnih i komunikacionih kablova. Na automat MC-600 se povezuju digitalni i analogni ulazi i komunikacija sa PC računarom i  MKM-08 kutijom, napajanje i kablovi za upravljanje opremom u sušari. Dodatni uvodnici se ugrađuju po potrebi. Prednja strana automata je poklopac od providne plastike koji se može otvoriti kada je potrebno vršiti podešavanje automata.
 

Na slici desno je prikazano povezivanje automata MC-600 i kutija MKM-08 i DS-04 sa postavljenim sondama u konfiguraciji sa 2 ulaza za temperaturu i ravnotežnu vlagu i vlage u drvetu na 8 mesta. Opciono se isporučuje konfiguracija sa merenjem temperature i ravnotežne vlage na 1 mestu i vlage u drvetu na 4 mesta.

MC-600 automat za susare za drvo pano

 

Uređaj ostvaruje optimalne uslove za sušenje drveta u sušari preko regulacije temperature i vlažnosti vazduha. Na osnovu podataka dobijenih merenjem temperature i ravnotežne vlage (sa 2 merna mesta) i vlage u drvetu (sa 8 mernih mesta) i postavljenih uslova od strane korisnika, MC-600 vodi proces automatski, poluautomatski ili ručno.

U automatskom režimu rada uređaj radi prema ugrađenim režimima sušenja. Postoji 12 fiksnih režima koje fabrički ugrađuje "NIGOS" i koji se ne mogu menjati. Korisnik ima mogućnost pravljenja sopstvenih režima. Ovi režimi se pamte u memoriji automata, uvek su dostupni, a mogu se kasnije menjati. Postoji unapred rezervisano mesto za 8 korisničkih režima. Automat, na osnovu zadatih podataka i izmerenih vrednosti upravlja opremom u sušari (ventilima, klapnama, prskalicama itd.) automatski, preko svojih relejnih izlaza.

U poluautomatskom režimu rada korisnik postavlja željene vrednosti za temperaturu i ravnotežnu vlagu na osnovu sopstvenog iskustva i izmerene vlage u drvetu, a automat samo održava korisnički zadate vrednosti.

Bez obzira da li automat radi u automatskom ili poluautomatskom načinu rada, u svakom trenutku se može izabrati ručno upravljanje funkcijom grejanja, sušenja i vlaženja, i to svake posebno pritiskanjem tastera za odgovarajući izlaz koji se nalazi na desnoj strani automata MC-600.

Automat MC-600 se isporučuje u kompletu sa sledećom opremom (standardna konfiguracija):
 • Automat MC-600: 1 kom.
 • Merna-jedinica MKM-08: 1 kom.
 • Merne kutije DS-04 sa ugrađenim sondama za merenje temperature: 2 kom.
 • Držač UGL (EMC) papira koji se montira na kutiju DS-04: 2 kom.
 • UGL (EMC) papir u količini dovoljnoj za oko 2 godine sušenja: 1 kompl.
 • Set sondi (INOX) za merenje vlage u drvetu različite debljine: 1 set
 • Merni kablovi za povezivanje mernih kutija: 20m
 • Komunikacioni kabl za povezivanje merne jedinice MKM-08 i automata MC-600: 50m
 • Kablovi za merenje vlage u drvetu: 8m x 8 kom. 
Po specijalnom zahtevu kupca ili ako je to neophodno kako bi se ostvarilo kvalitetno sušenje kod konkretne sušare, isporučuje se dodatna oprema. U dodatnu opremu spadaju kablovi za drvo razlicitih duzina, merna oprema za termičku obradu drveta (sterilizaciju), RS232<->RS485 adapter za povezivanje automata na PC racunar sa potrebnim kablovima, instalacioni CD sa softverom za pracenje procesa susenja i verifikaciju procesa sterilizacije na PC racunaru, itd... 

Garancija na automat je 5 godina.

Tehničke karakteristike automata MC-600 date su u tabelama.

 Opšte karakteristike
 Napajanje  220 Vac; 50Hz; 4VA max
 Broj digitalnih ulaza  2
 Broj analognih ulaza  1 (Pt-1000; T: -25 ÷ 150 °C)
 Broj izlaza  6
 Komunikacione linije  2
 Displeji -  LCD sa 4 reda x 20 karaktera;
-  LED dvostruki, 3 - cifarski x 7 segmenata
- LED jednostruki, 4 - cifarski x 7 segmenata
 Radni uslovi  T: 0 ÷ 50 °C; RH: 5 ÷ 90%
 Skladištenje  T: - 40 ÷ 85 °C; RH: 5 ÷ 90%
 Dimenzije (ŠxVxD)(mm)  (250 x 210 x 135) mm
 Težina  1200g (bez razvodnih kutija)

 Izlazi
 Relejni  Broj ulaza  6
 Karakteristike  3 - pinski; 8A / 250Vac, trajno 3A max
 Primena i broj izlaza  1 izlaz za regulaciju temperature (ventil grejanja)
 2 izlaza za rad i upravljanje smerom ventilatora
 1 izlaz za regulaciju vlage (servo klapne za sušenje)
 1 izlaz za kompresor
 1 izlaz za vlaženje

 
 Komunikacija
 Digitalna  Komunikacioni standard  RS 485
 Protokol  S - NIGOS
 Brzina prema MKM-08  4800 ÷ 115200 bps
 Brzina prema PC računaru  4800 ÷ 115200 bps


Tehničke karakteristike merno-komunikacionog modula MKM-08 date su u sledećoj tabeli.
 Ulazi
 Ulaz
za temperaturu
 Broj ulaza  2
 Opseg  -20 ÷ 110 °C; 10mV/°C
 Ulaz
za relativnu vlagu
 Broj ulaza  2
 Opseg  2.0 ÷ 30 % EMC (UGL)
 Ulaz
za vlagu drveta
 Broj ulaza  8
 Opseg  5 ÷ 160 %

©2009 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. +381 18 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown