NIGOS logo Susare za drvo
About usNovoProizvodni programUputstvaReferenc listaKontaktNaslovna
NIGOS world
About us

New

Products

User manuals

Reference list

Contact

Main page 

English version 

Russian version

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990


PRATEĆA OPREMA


 

Firma "NIGOS-elektronik" uz automatiku za regulaciju uslova u sušari isporučuje i kopletnu opremu. Na taj način naši kupci dobijaju sve što je potrebno za rad. Isporuka sušara je po sistemu "ključ u ruke". Oprema se proizvodi u proizvodnim pogonima "NIGOS-elektronik" - a, ili nabavlja od najpoznatijih svetskih proizvođača. Garancija na celu sušaru i opremu u njoj iznosi 2 godine, a na automate za vođenje procesa sušenja 5 godina.

Oprema za susare za drvo
Objekat sušare može biti zidan ili montažni sa aluminijumskom konstru-kcijom. Izolacija zidova i krova (kod montažnih sušara) i vrata, postiže se poliuretanskim panelima sa oblogama od aluminijumskog plastificiranog lima. Zaptivanje vrata je dvostrukom gumom. Vrata sušare mogu biti krilna ili klizna sa specijalnim mehanizmom za pome-ranje. Sastavni deo sušare su i kontrolna vrata.

Komora za susenje  

Cirkulacija vazduha se izvodi pomoću ventilatora smeštenih ispod tavanice sušare. Montiraju se na nosače od aluminijumskih L profila, a prazan prostor između njih se zatvara aluminiju-mskim limom. Ventilatori su aksijalnog tipa, aluminijumske konstrukcije. Radno kolo se sastoji od aluminijumske glavčine i lopatica od poliamida ojačanog staklenim vlaknima. Motor je tropikalizovan  (otporan na povišenu vlagu i temperaturu). Zavisno od tipa sušare ventilatori mogu biti za jednosmernu ili reverzibilnu cirkulaciju.

Ventilatori za cirkulaciju vazduha u susarama za drvo


 

Sistem za razmenu vazduha kod sušara sa cirkulacijom u jednom smeru čine klapne sa ventilatorima i automa-tskim zastorima. Kod sušara sa promenom smera cirkulacije vazduha, koriste se klapne sa servo pogonom. Klapne su izrađene od aluminijumskog lima i omogućuju homogenu razmenu vazduha.

Klapne za razmenu vazduha u susarama za drvo 


 
Rekuperatori se standardno instaliraju na nove klasične sušare većeg kapaciteta. Takođe se mogu instalirati i na stare (postojeće sušare sa klapnama). Sa minimalnim ulaganjem je moguće ostvariti veliku uštedu u energentima i veliki uticaj na očuvanje životne sredine. Upotrebom rekuperatora može se uštediti preko 30% energije za grejanje a samim tim i goriva za kotao, skratiti vreme sušenja i poboljšati kvalitet sušene građe. Rekuperatori se instaliraju na zadnjoj strani sušare umesto standardnih klapni za razmenu vazduha. Heat recovery units 


  

Proizvodnja hladne pare pomoću visokog pritiska omogućuje kvalitetno vlaženje u toku procesa sušenja. Sistem za vlaženje se sastoji od filtera za vodu, pumpe, elektromagnetnog ventila i prskalica.

Vlazenje 

Bimetalni toplotni izmenjivači mogu biti pločasti (lamelni) ili orebreni cevni, zavisno od pogonskog medijuma (topla voda ili vodena para). Izrađeni su od aluminijuma ili prohrona. Montiraju se na zid sušare što bliže plafonu i to u delu sušare iznad glavnih vrata ili toplotne pumpe (zavisno od tipa sušare).

Bimetalni toplotni izmenjivac  

U toku procesa sušenja vlaga u drvetu se stalno prati pomoću sondi postavljenih u drvetu, dok se temperatura i vlaga vazduha mere preciznim sondama za koje nije potrebno održavanje u toku sušenja. Na osnovu izmerenih vrednosti automati vode proces sušenja.

Merne kutije i sonde 

 
Sušare za drvo:
Klasične sušare
Kondenzacione sušare
Mini sušare (NKS)
Toplotne pumpe
Prateća oprema
Komandno razvodni ormar (KRO)

Parionice za drvo:

Automat za parionice PD-01

Vlagomeri:

Ručni vlagomer RVD-904
Dodirni vlagomer DVD-241
Dodirni vlagomer MCD-50
 
Sterilizacija paleta po ISPM-15 FAO:
Indikator temperature MKS-05
Automati za sušare za drvo:
MC-411R, MC-412, MC-504, MC-600,
MC-904, MC-2000
Automatizacija postojećih sušara
Uporedna tabela automata (.pdf 87KB)

Arhiva (uređaji koji se više ne proizvode):
(MC-100RM, MC-500R, MC-502R, MC-900R,
MC-100R, MC-1000)

Katalozi i uputstva:
Katalog sušara (.pdf 3.7MB)
NIGOS sušare (.pdf 956KB)
Korisnicka uputstva
Katalog merno-regulacione opreme (.pdf 2.8MB)
©2011 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. +38118211212, +38118217468 • E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown