English version 

Russian version

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990


AUTOMATIZACIJA POSTOJEĆIH KLASIČNIH SUŠARA

 Automatike za modernizaciju procesa sušenja u postojećim klasičnim sušarama (MC-3000, MC-2000, MC-600 ili MC-504)

MC-3000 automat za susaru za drvo

MC-2000 automat za susaru za drvo

MC-600 automat za susaru za drvo

MC-504 automat za susaru za drvo


Sušare za drvo:
Klasične sušare
Kondenzacione sušare
Mini sušare (NKS)
Toplotne pumpe
Prateća oprema
Komandno razvodni ormar (KRO)

Parionice za drvo:

Automat za parionice PD-01

Vlagomeri:

Ručni vlagomer RVD-904
Dodirni vlagomer DVD-241
Dodirni vlagomer MCD-50
 
Sterilizacija paleta po ISPM-15 FAO:
Indikator temperature MKS-05
Automati za sušare za drvo:
MC-411R, MC-412, MC-504, MC-600,
MC-904, MC-2000, MC-3000
Automatizacija postojećih sušara
Uporedna tabela automata (.pdf 87KB)

Arhiva (uređaji koji se više ne proizvode):
(MC-100RM, MC-500R, MC-502R, MC-900R,
MC-100R, MC-1000)

Katalozi i uputstva:
Katalog sušara (.pdf 3.7MB)
NIGOS sušare (.pdf 956KB)
Korisnicka uputstva
Katalog merno-regulacione opreme (.pdf 2.8MB)

  • Upravljanje servo ventilom grejanja
  • Upravljanje servo uređajem za klapne i prskalice
  • Komande za promenu smera rada ventilatora
  • Automatski, poluautomatski ili ručni način rada
  • 2/1 ulaz za merenje temperature i ravnotežne vlage
  • Merenje vlage u drvetu na 6/4 mernih mesta
  • Mogućnost komunikacije
  • Prateći pribor


"NIGOS - elektronik" proizvodi komplet automatike za automatizaciju i modernizaciju procesa sušenja u postojećim klasičnim sušarama, bez obzira da li je medijum grejana voda ili para. Ugradnjom ove automatike korisnici dobijaju praktično novu sušaru. Posebna pogodnost automatike je što se na nju mogu priključiti svi izlazni uređaji koji su već instalirani, a automat će ih samo koristiti na način koji obezbeđuje optimalno sušenje.

Vođenje procesa sušenja se svodi na regulaciju temperature i relativne vlažnosti vazduha u sušari, a procesom sušenja upravlja automat MC-3000, MC-2000, MC-600 ili MC-504 koji imaju mogućnost obavljanja te namene. Parametri potrebni za ispravno vođenje procesa dobijaju se merenjem. Merenje temperature i ravnotežne vlage vazduha vrši se na dva merna mesta kod MC-2000 i MC-600, a na jednom mernom mestu kod MC-504. Merenje vlage drveta se vrši na osam mernih mesta kod MC-2000, na osam ili četiri kod MC-600  i četiri kod MC-504. Ove vrednosti se prikazuju na displejima automata, tako da je u svakom trenutku moguć pregled trenutnih uslova u sušari.

Regulacija temperature ostvaruje se upravljanjem elektromotornim (servo) ventilom za grejanje, a regulacija vlažnosti vazduha otvaranjem i zatvaranjem klapni za sušenje i ventila za vlaženje (prskalica).

Mogući načini rada automatikom su: automatski, poluautomatski i ručni.

U automatskom režimu rada, automat prati izabrani režim sušenja i ostvaruje optimalne uslove u sušari upravljajući opremom automatski, preko svojih relejnih izlaza. U poluautomatskom režimu rada, korisnik postavlja željene vrednosti za temperaturu i ravnotežnu vlagu na osnovu sopstvenog iskustva i izmerene vlage u drvetu, a automat samo održava korisnički zadate vrednosti.

Ručni način rada se koristi samo kod automatizacije postojećih sušara i predstavlja specifičnu funkciju automata. Kod ručnog rada, korisnik sam upravlja radom opreme u sušari, odnosno sam reguliše temperaturu i ravnotežnu vlažnost vazduha u sušari, otvaranjem i zatvaranjem ventila za grejanje i klapni za sušenje, i uključivanjem i isključivanjem ventila za vlaženje (prskalica). Automat u ovom slučaju na svojim displejima samo prikazuje merenu temperaturu, ravnotežnu vlažnost vazduha i vlagu u drvetu.

Pošto automat poseduje komunikaciju, moguće je voditi proces daljinski preko PC-a, a takođe se može povezati i više sušara na računar.

Bez obzira na način rada, automat MC-3000, MC-2000, MC-600 ili MC-502R automatski vrši promenu smera rada ventilatora. Posle određenog vremena, sa kraćom pauzom, vrši se okretanje smera u suprotnu stranu, što se prikazuje i na LCD displeju. Korisnik, ako želi, može i sam vršiti okretanje smera rada ventilatora. Ova opcija se naravno jednostavno isključuje u slučajevima gde nema potrebe za okretanjem smera ventilatora.

Kod prekida struje, sušenje se automatski nastavlja po dolasku napajanja od izmerene vrednosti vlage u drvetu.

Na slikama dole su prikazane automatike i prateći pribor koji se isporučuje sa njima (razvodne kutija, sonde, kablovi,...).
MC-3000 automat za susaru za drvo pano
MC-2000 automat za susaru za drvo pano
MC-600 automat za susaru za drvo pano MC-504 automat za susaru za drvo pano

Osim automatike za upravljanje procesom sušenja, "NIGOS - elektronik" u zavisnosti od konkretne potrebe isporučuje i ostalu opremu koja je zastarela i treba je promeniti (ventilatore, izmenjivače, ventile, klapne, itd...). Pre svake ponude za modernizaciju sušare naši stručnjaci izlaze na teren i vrše proveru postojeće opreme i daju sugestije korisnicima u vezi neophodnih izmena na opremi kako bi se ponovo obezbedilo kvalitetno sušenje građe u sušarama. Remont opreme može izvršiti i sam korisnik prema ovim sugestijama.


 


©2009 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. (018) 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown