NIGOS logo Susare za drvo header
Download
Mapa sveta
Proizvodni program 
English version 

Russian version


Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990


SUŠARE ZA DRVO


 Komandno razvodni ormar (KRO)
Komandno razvodni ormar (KRO) 
Sušare za drvo:
Klasične sušare
Kondenzacione sušare
Mini sušare (NKS)
Toplotne pumpe
Prateća oprema
Komandno razvodni ormar (KRO)

Parionice za drvo:

Automat za parionice PD-01

Vlagomeri:

Ručni vlagomer RVD-904
Dodirni vlagomer DVD-241
Dodirni vlagomer MCD-50
 
Sterilizacija paleta po ISPM-15 FAO:
Indikator temperature MKS-05
Automati za sušare za drvo:
MC-411R, MC-412, MC-504, MC-600,
MC-904, MC-2000
Automatizacija postojećih sušara
Uporedna tabela automata (.pdf 87KB)

Arhiva (uređaji koji se više ne proizvode):
(MC-100RM, MC-500R, MC-502R, MC-900R,
MC-100R, MC-1000)

Katalozi i uputstva:
Katalog sušara (.pdf 3.7MB)
NIGOS sušare (.pdf 956KB)
Korisnicka uputstva
Katalog merno-regulacione opreme (.pdf 2.8MB)

U komandno razvodnom ormaru (KRO) su smešteni uređaji i komponente koje služe za priključenje, uključenje i zaštitu kompletne opreme u sušari (toplotnih pumpi, ventilatora, grejača, prskalica, sondi, i dr.).
Svi uređaji u KRO i oprema u sušari su povezani preko klema za povezivanje koje se nalaze u samom ormaru. Najznačajniji uređaj u KRO je automat koji vodi proces sušenja i koji, preko svojih izlaza, upravlja radom instalisane opreme. Pored automata tu su smešteni i razni uređaji u cilju zaštite te opreme: detektor asimetrije i redosleda faza koji vrši isključenje napajanja kompletne opreme u sušari u slučaju nestanka faze, sklopke i bimetali za napajanje i dodatnu zaštitu, kao i osigurači za zaštitu celokupne instalacije.
Komandno razvodni ormar se postavlja van sušare u pogodnoj prostoriji. Preko displeja na automatu je moguć pregled faza procesa sušenja, kao i uslova u sušari.©2009 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. +381 18 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown