English version 

Russian version

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990AUTOMATI ZA VOĐENJE PROCESA SUŠENJA

 Automat za vođenje procesa sušenja u kondenzacionim i kombinovanim sušarama
 MC-904
MC-904 automat za vodjenje procesa susenja u susarama za drvo


Sušare za drvo:
Klasične sušare
Kondenzacione sušare
Mini sušare (NKS)
Toplotne pumpe
Prateća oprema
Komandno razvodni ormar (KRO)

Parionice za drvo:

Automat za parionice PD-01

Vlagomeri:

Ručni vlagomer RVD-904
Dodirni vlagomer DVD-241
Dodirni vlagomer MCD-50
 
Sterilizacija paleta po ISPM-15 FAO:
Indikator temperature MKS-05
Automati za sušare za drvo:
MC-411R, MC-412, MC-504, MC-600,
MC-904, MC-2000
Automatizacija postojećih sušara
Uporedna tabela automata (.pdf 87KB)

Arhiva (uređaji koji se više ne proizvode):
(MC-100RM, MC-500R, MC-502R, MC-900R,
MC-100R, MC-1000)

Katalozi i uputstva:
Katalog sušara (.pdf 3.7MB)
NIGOS sušare (.pdf 956KB)
Korisnicka uputstva
Katalog merno-regulacione opreme (.pdf 2.8MB)

 
 • Za rad u kondenzacionim i kombinovanim sušarama
 • Automatsko, poluautomatsko ili daljinsko vođenje procesa sušenja
 • ON/OFF regulacija
 • Programi za sve vrste građe, bilo koje početne vlažnosti
 • 60 izmenljivih režima sušenja
 • 1 ulaza za merenje temperature vazduha i ravnotežne vlage
 • 1 kontrolni ulaz
 • 4 mesta merenja vlage u drvetu
 • 9 relejnih izlaza
 • Arhiviranje podataka na svaka 3 sata
 • Alarm
 • Komunikacija

Automat MC-904 je uređaj za automatsko vođenje procesa sušenja u kondenzacionim sušarama koje instalira "NIGOS". Uređaj ostvaruje optimalne uslove za proces sušenja drveta u sušari preko regulacije temperature i vlažnosti vazduha.

Automat se u standardnoj konfiguraciji isporučuje sa mernom kutijom DS-04t, sondama, izvesnom količinom papira za merenje ravnotežne vlage i potrebnim mernim i energetskim kablovima za povezivanje komponenti sistema.

Na osnovu podataka dobijenih merenjem temperature (sa 1 mernog mesta), relativne vlage vazduha (sa 1 mernog mesta)  i vlage u drvetu (sa 4 merna mesta) i postavljenih uslova od strane korisnika, MC-904 vodi proces automatski,   poluautomatski ili na daljinu (ako postoji komunikacija sa PC-jem).

U automatskom načinu rada, automat prati izabrani režim za temperaturu i ravnotežnu vlagu i ostvaruje željene vrednosti za temperaturu i ravnotežnu vlagu u sušari upravljanjem opremom u sušari (grejačima, ventilatorima, toplotnim pumpama, prskalicama itd.) automatski, preko svojih relejnih izlaza.

Kod poluautomatskog načina rada korisnik postavlja željene vrednosti za temperaturu i ravnotežnu vlagu na osnovu izmerene vlage u drvetu i sopstvenog iskustva, a automat samo održava zadate korisnikove vrednosti.

Pošto poseduje komunikaciju, moguće je voditi proces daljinski preko PC-ja, a takođe se može povezati i više sušara na računar.

Programiranje se obavlja preko displeja sa tekstom. Na displeju se tokom rada prikazuju parametri i faze procesa sušenja, a na LED displejima se stalno prikazuje temperatura vazduha, ravnotežna vlaga i vlaga (trenutna i prosečna) u drvetu.
Ukoliko se u toku rada jave neke alarmne situacije one se registruju na displeju. Postoje 2 nivoa alarmnih situacija i to:
 • upozorenje - koji ne pauzira proces sušenja, ali sugeriše šta nije u redu i
 • alarm - koji izaziva pauzu u radu sušare zbog kvara na opremi.
Automat obavlja i arhiviranje određenih podataka vezanih za proces sušenja i postoji mogućnost arhiviranja podataka.
Nakon prekida struje, sušenje se automatski nastavlja po dolasku napajanja počev od izmerene vlage u drvetu.

Tehničke karakteristike automata MC-904 date su u tabelama. 
 
 Opšte karakteristike
 Napajanje  230 Vac; 50Hz; 300mA
 Broj ulaza  10
 Broj izlaza  9
 Displeji  LCD sa 4 reda po 20 karaktera;
 Tri 3-cifarski x 7 segmenata LED
 Jedan 3-cifarski x 7 segmenata LED
 Radni uslovi  T: 0 ÷ 50 °C; RH: 5 ÷ 90%
 Skladištenje  T: - 40 ÷ 85 °C; RH: 5 ÷ 90%
 Dimenzije (ŠxVxD)(mm)  290 x 155 x 150
 Otvor za ugradnju (ŠxV)(mm)  250 x115
 Težina  1200g

 Ulazi
 Ulaz za temperaturu  Broj ulaza  1
 Opseg  0 ÷ 100 °C; 10mV /  °C
 Ulaz za relativnu vlagu  Broj ulaza  1
 Opseg  2.7 ÷ 30 % (UGL metoda)
 0 ÷ 100 %RH; 10 mV / %RH (kapacitivna metoda)
 0 ÷ 100 °C; 10 mV /  °C (psihrometrijska metoda)
 Ulaz za vlagu drveta  Broj ulaza  4
 Opseg  5 ÷ 150 %
 Kontrolni ulaz
za temperaturu
 Broj ulaza  1
 Opseg  -20 ÷ 200 °C; 10mV/°C
 Digitalni ulaz  Broj ulaza  3

 Izlazi
 Relejni  Broj izlaza  9
 Karakteristike  3-pinski; 8A / 250 Vac, trajno 3A max
 Primena i broj izlaza  1 izlaz za električno grejanje
 2 izlaza za vodeno grejanje
 2 izlaza za rad ventilatora za cirkulaciju
 2 izlaza za ventilator u klapni/servo motor
 1 izlaz za kompresor
 1 izlaz za vlaženje

 Komunikacija
 Digitalna  Komunikacioni standard  EIA 485
 Protokol  S - NIGOS

 

Sušare - naslovna

Uputstva za automate


©2009 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolća - Serjože 12
Tel/faks. +381 18 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown