NIGOS-elektronik logo Susare za drvo header
O firmiNovoProizvodni programDownloadReferenc listaKontaktNaslovna (home)
Mapa sveta
O firmi

novo

Proizvodni program

Download

Referenc lista

Kontakt

Naslovna (home)


 

English version  UK flag

Russian version Russian flag

Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990KONDENZACIONE I KOMBINOVANE SUŠARE

 
Toplotne pumpe
Toplotna pumpa pogled spreda
Toplotna pumpa TP-25 "standalone" (pogled spreda)
Tolpotna pumpa pogled otpozadi

Toplotna pumpa TP-25 "standalone" (pogled otpozadi)
Sušare za drvo:
Klasične sušare
Kondenzacione sušare
Mini sušare (NKS)
Toplotne pumpe
Prateća oprema
Komandno razvodni ormar (KRO)

Parionice za drvo:

Automat za parionice PD-01

Vlagomeri:

Ručni vlagomer RVD-904
Dodirni vlagomer DVD-241
Dodirni vlagomer MCD-50
 
Sterilizacija paleta po ISPM-15 FAO:
Indikator temperature MKS-05
Automati za sušare za drvo:
MC-411R, MC-412, MC-504, MC-600,
MC-904, MC-2000
Automatizacija postojećih sušara
Uporedna tabela automata (.pdf 87KB)

Arhiva (uređaji koji se više ne proizvode):
(MC-100RM, MC-500R, MC-502R, MC-900R,
MC-100R, MC-1000)

Katalozi i uputstva:
Katalog sušara (.pdf 3.7MB)
NIGOS sušare (.pdf 956KB)
Korisnicka uputstva
Katalog merno-regulacione opreme (.pdf 2.8MB)

Srce kondenzacione sušare za drvo je toplotna pumpa (agregat). To je uređaj koji vrši kondenzovanje vlage iz vazduha i dogrevanje slično klima uređaju. Toplotne pumpe su izuzetno štedljive i ne oštećuju ozonski omotač jer u svom radu koriste freon R134a.
Osnovni delovi toplotne pumpe su: najsavremeniji SCROLL kompresor, isparivač (hladni deo) koji je napravljen od INOX cevi, kondenzator (topli deo), ventilatori toplotne pumpe i orebreni električni grejači.
Grejači rade u fazi zagrevanja da bi se postigli optimalni uslovi (temperatura i vlaga) u sušari, nakon čega počinje proces sušenja. U fazi sušenja grejači se veoma retko ili uopšte ne uključuju. Vazduh koji cirkuliše unutar sušare (pomoću ventilatora za cirkulaciju) apsorbuje vlagu iz drveta i prolazi kroz toplotnu pumpu. Ventilatori toplotne pumpe ovaj vazduh usmeravaju od hladnog ka toplom delu i ambijentu. Na hladnom delu se vrši kondenzacija vlage iz vazduha i kondenzat se odvodi van sušare. Topli deo služi za dogrevanje vazduha u sušari bez uključivanja grejača.
Toplotne pumpe se postavljaju na postolja 500mm visine, na zadnjem zidu, sa spoljne strane sušare. Pošto su u potpunosti izrađene od materijala koji ne korodiraju mogu se ostaviti izložene dejstvu spoljnih atmosferskih prilika, ali je ipak preporučljivo dograditi pomoćnu prostoriju sa zadnje strane u kojoj bi one bile smeštene. 

Toplotne pumpe se proizvode u dva modela: "standalone" (sa automatom) i "barebone" (bez automata). "Standalone" model se koristi u manjim kondenzacionim sušarama koje zahtevaju samo jednu toplotnu pumpu. Na ovakvim topotnim pumpama se nalazi razvodni ormar sa automatom za vođenje procesa sušenja. Veća kondenzaciona sušara zahteva nekoliko "barebone" toplotnih pumpi za pravilan rad. Svaka od ovih toplotnih pumpi ima svoj razvodni ormar, a sve su povezane na jedan zajednički razvodni ormar i automat za vođenje procesa sušenja.

Tehničke karakteristike modela toplotnih pumpi date su u tabeli.

   Model TP-15  Model TP-25
 Kompresor (HP) 5 8
 Toplotna moć (kW) 11 18
 Ventilatori (kW) 0.4 0.8
 Električni grejači (kW) 6 9
 Kondenzovanje (l/24h) 260 460
 Dimenzije bez postolja
 (a x b x h)(mm)
1500 x 750 x 1700 2000 x 750 x 1700

 


©2009 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. +38118 211-212, +38118 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs

titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown