English version  UK flag

Russian version Russian flag

Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990


MINI KLASIČNE (KONVENCIONALNE) SUŠARE

 
  
Mini klasicna susara za drvo model NKS - presek

 
 • Automatski rad i vođenje procesa sušenja
 • Sušenje svih vrsta građe i bilo koje početne vlažnosti
 • Najmanja potrošnja energije:
  max 100 kWh/m3 građe za ceo ciklus sušenja
 • Mogu raditi na agregat
 • Temperatura sušenja max 65 °C
 • Ne zagađuju okolinu
  Šema klasične sušare:
 1. Izduvne klapne
 2. Usisne klapne
 3. Ventilatori za cirkulaciju
 4. Grejači
 5. Sistem za vlaženje

 

Sušare za drvo:
Klasične sušare
Kondenzacione sušare
Mini sušare (NKS)
Toplotne pumpe
Prateća oprema
Komandno razvodni ormar (KRO)

Parionice za drvo:

Automat za parionice PD-01

Vlagomeri:

Ručni vlagomer RVD-904
Dodirni vlagomer DVD-241
Dodirni vlagomer MCD-50
 
Sterilizacija paleta po ISPM-15 FAO:
Indikator temperature MKS-05
Automati za sušare za drvo:
MC-411R, MC-412, MC-504, MC-600,
MC-904, MC-2000
Automatizacija postojećih sušara
Uporedna tabela automata (.pdf 87KB)

Arhiva (uređaji koji se više ne proizvode):
(MC-100RM, MC-500R, MC-502R, MC-900R,
MC-100R, MC-1000)

Katalozi i uputstva:
Katalog sušara (.pdf 3.7MB)
NIGOS sušare (.pdf 956KB)
Korisnicka uputstva
Katalog merno-regulacione opreme (.pdf 2.8MB)


Ovo su sušare koje obezbeđuju kvalitetno sušenje svih vrsta građe uz najmanju potrošnju energije (do 100 kWh/m3 građe za ceo ciklus sušenja). Temperatura sušenja ide do 65 °C. Cirkulacija se obavlja u jednom smeru, uz brzinu vazduha kroz složaj do 1,5 m/s. Ovim se omogućuje ravnomerno sušenje za složajeve do 4 m. Instalisana snaga ventilatora iznosi oko 0,15 kW/m3 građe.
Vođenje procesa sušenja može biti automatom MC-411RMC-502R ili MC-600, prema zahtevu korisnika.
Sušare su naročito pogodne tamo gde postoje problemi sa električnom energijom, jer zbog male potrošnje mogu da rade na agregat.Tehničke karakteristike sušara
  Model
  sušare
Kapacitet
(m3)
Toplotna
snaga kotla
(kW)
Ventilatori
za
cirkulaciju
Električna
snaga
cca(kW)
Optimalne
dimenzije
komore
(axbxh)(m)
 NKS-06 5 - 8 24 2 x Ø560 1.5 6.0x2.4x2.4
 NKS-12 8 - 15 40 4 x Ø450 1.6 4.6x4.5x3.0
 NKS-20 15 - 25 80 4 x Ø560 3.0 4.6x6.2x3.8

 ©2009 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. +381 18 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown