Susare za drvo header
 

English version  wood dryer

Russian version wood dryer

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990


MERAČI VLAGE U DRVETU

 RVD-904
Univerzalni ručni vlagomer

 Univerzalni rucni vlagomer RVD-904
wood dryer
Sušare za drvo:
Klasične sušare
Kondenzacione sušare
Mini sušare (NKS)
Toplotne pumpe
Prateća oprema
Komandno razvodni ormar (KRO)

Parionice za drvo:

Automat za parionice PD-01

Vlagomeri:

Ručni vlagomer RVD-904
Dodirni vlagomer DVD-241
Dodirni vlagomer MCD-50
 
Sterilizacija paleta po ISPM-15 FAO:
Indikator temperature MKS-05
Automati za sušare za drvo:
MC-411R, MC-412, MC-504, MC-600,
MC-904, MC-2000
Automatizacija postojećih sušara
Uporedna tabela automata (.pdf 87KB)

Arhiva (uređaji koji se više ne proizvode):
(MC-100RM, MC-500R, MC-502R, MC-900R,
MC-100R, MC-1000)

Katalozi i uputstva:
Katalog sušara (.pdf 3.7MB)
NIGOS sušare (.pdf 956KB)
Korisnicka uputstva
Katalog merno-regulacione opreme (.pdf 2.8MB)
wood dryer
 • Meri:
  • Vlagu u drvetu: mogućnost merenja vlage svih vrsta drveta u opsegu od 6% do 100% sa temperaturnom kompenzacijom od -10°C do 80°C
  • Vlagu furnira: merenje vlage u furniru kontaktnim sondama koje ne oštećuju uzorak - opciono uz dodatak posebnih sondi za merenje vlažnosti furnira;
  • Vlagu piljevine - opciono uz pomoć uređaja za merenje vlažnosti piljevine;
  • Vlagu u građevinskim materijalima: uz dodatak posebne sonde može se koristiti za merenje vlage građevinskih materijala (betona, maltera, gipsa,...)
  • Temperaturu i relativnu vlažnost ambijenta: Merenje temperature i relativne vlage vazduha u opsegu temperature -40°C ÷ 80°C i relativne vlage 0%RH ÷ 100%RH (opciono na zahtev kupca - sa sondom DSVT-03)
 • Isporučuje se u drvenoj ambalažnoj kutiji, čiji je sadržaj:
  • Instrument RVD-904
  • Čekić sa elektrodama
  • Priključni kabl
  • Rezervna baterija
  • Ključ za stezanje elektroda
  • Set sondi za merenje vlage
  • Tester za proveru ispravnosti merenja uređaja
  • Sonda DSVT-03 za merenje temperature i relativne vlažnosti vazduha (OPCIJA)
wood dryer
Univerzalni ručni vlagomer RVD-904 je prenosni uređaj namenjen za merenje vlage
u drvetu i drugim čvrstim materijalima.
Kompletno opremljen i sa baterijskim napajanjem, obezbeđuje dovoljnu autonomnost za udoban rad na terenu, kao i u fabričkim halama.

Univerzalnost ovog uređaja se ogleda u tome što podržava merenje vlage u svim vrstama drveta i drvene građe, od masivnih delova do furnira. Takođe, uz posebne sonde, podržava i merenje vlage u betonu, gipsu i raznim vrstama maltera. Izbor podržanih materijala vrši se jednostavno, preko tastature na samom uređaju, a prema priloženoj tabeli u okviru korisničkog uputstva.
Pored pomenutih materijala, sa ovim uređajem se može meriti i temperatura i vlažnost vazduha, takođe uz pomoć odgovarajuće sonde. Ovo je značajno jer temperatura utiče na vrednost vlage u drvetu, i podatak o tome treba uneti kao parametar prilikom merenja.

Uređajem se rukuje jednostavno, preko tastera na prednjoj strani uređaja, dok se svi potrebni ispisi i izmerene vrednosti ispisuju na LCD displeju.

RVD-904 se isporučuje u čvrstoj kutiji,
sa svim potrebnim priborom za merenje vlage u drvetu.
Opciono, mogu se posebno naručiti sonde za merenje vlage u drugim podržanim materijalima, kao i sonda za merenje temperature i vlage u vazduhu.

DODATNE SONDE (opcija koja se posebno naručuje):
Sonde za furnir Sonde za merenje vlage furnira su kontaktne sonde koje ne oštećuju uzorak pri postupku merenja. Postavljaju se u buksne sa bočne strane vlagomera RVD-904. Izrađuju se od INOX-a, a dobro prijanjanje sa uzorkom čija se vlaga meri obezbeđuje specijalni provodni sunđer.

wood dryer

Uredjaj za merenje vlage pijevine VP-01 Uređaj za merenje vlage piljevine se sastoji od aluminijumskog cilindra na koji se postavlja vlagomer RVD-904. Piljevina se u cilindru sabija pod pritiskom kako bi se omogućilo merenje vlage. Uređaj poseduje zaštitu u cilju sprečavanja prekomernog pritiska i oštećenja uređaja.

wood dryer

Uredjaj za merenje vlage piljevine VP-02 Uređaj za merenje vlage piljevine VP-02 se sastoji od posude za piljevinu koja se povezuje na vlagomer RVD-904 posebnim kablom. Piljevina se u posudi sabija pod pritiskom kako bi se omogućilo merenje vlage. Uređaj poseduje zaštitu u cilju sprečavanja prekomernog pritiska i oštećenja uređaja. Isti sistem takođe obezbeđuje ravnomerni pritisak koji garantuje ujednačeno merenje.

wood dryer

Sonda za beton Sonde za merenje vlage betona i čvrstih građevinskih materijala se koriste za merenje vlage bez kontaktne mase. Dovoljno je da se izbuše dve odgovarajuće rupe u materijalu čiju vlagu merimo i u njih postave sonde koje su povezane sa vlagomerom RVD-904. Nakon podešavanja parametara u zavisnosti od materijala može se pristupiti merenju.

wood dryer

Sonda za vlagu i temperaturu DSVT-03 Merenje temperature i relativne vlage vazduha se vrši sondom DSVT-03.

Karakteristike univerzalnog ručnog vlagomera RVD-904 su date u sledećim tabelama:

 Opšte karakteristike

 Napajanje

 Baterija 9 Vdc; 90mVA max

 Displej

 Jednostruki, 3 1/2-cifarski LCD, 13mm

 Rezolucija merenja

 0.1%

 Radni uslovi

 T: -10 ÷ 50°C; RH: 0 ÷ 100%

 Skladištenje

 T: -40 ÷ 85°C; RH: 5 ÷ 90%

 Dimenzije (ŠxVxD)

 80 x 160 x 40 (mm)

 Težina

 230g


 Podržani tipovi sondi

 Za merenje vlage drveta

 Elektrode za vlagu drveta,  Ø2.5 x 56 (mm)

 Za merenje vlage furnira

 Dodirne elektrode za vlagu furnira

 Za merenje vlage piljevine

 Uređaj za presovanje i merenje vlage piljevine

 Sonde za vlagu betona

 Elektrode za vlagu betona, Ø8 x 60 (mm)

 Sonda za  temperaturu i
 relativnu vlagu vazduha

 Sonda DSVT-03

©2014 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. +381 18 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs
Spacer
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown