NIGOS logo Susare za drvo header
Mapa sveta
 

English version  UK flag

Russian version Russian flag

Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990


KONDENZACIONE I KOMBINOVANE SUŠARE ZA DRVO


 
Temperatura max 60 CPotrosnja 100 - 250 kWh/m3
Kondenzaciona susara za drvo model NIGOLUX - presek

 
 • Toplotna pumpa - najznačajniji deo sušare
 • Automatski rad i vođenje procesa sušenja
 • Sušenje svih vrsta građe
  i bilo koje početne vlažnosti
 • Mogućnost komunikacije sa računarom
 • Minimalna potrošnja energije:
  100 - 250 kWh/m3 građe za ceo ciklus sušenja
 • Instalisana snaga iznosi do 1kW/m3
 • Temperatura sušenja max 60 °C
 • Izuzetan kvalitet sušenja
 • Najkvalitetnije sušenje neparene građe
 • Ne zagađuju okolinu

Šema kondenzacione sušare:

 1. Toplotna pumpa (agregat)
 2. Odliv kondenzata
 3. Otvori za usisavanje hladnog i vlažnog vazduha iz sušare u toplotnu pumpu
 4. Otvori za uduvavanje suvog i zagrejanog vazduha iz toplotne pumpe u sušaru
 5. Sistem za vlaženje
 6. Toplotni izmenjivač
  (samo za kombinovane sušare)
 7. Ventilatori za cirkulaciju
 8. Sistem za razmenu vazduha
  (izduvne i usisne klapne)
Sušare za drvo:
Klasične sušare
Kondenzacione sušare
Mini sušare (NKS)
Toplotne pumpe
Prateća oprema
Komandno razvodni ormar (KRO)

Parionice za drvo:

Automat za parionice PD-01

Vlagomeri:

Ručni vlagomer RVD-904
Dodirni vlagomer DVD-241
Dodirni vlagomer MCD-50
 
Sterilizacija paleta po ISPM-15 FAO:
Indikator temperature MKS-05
Automati za sušare za drvo:
MC-504, MC-600, MC-904, MC-2000
Automatizacija postojećih sušara
Uporedna tabela automata (.pdf 87KB)

Arhiva (uređaji koji se više ne proizvode):
( MC-100R, MC-100RM, MC-411R, MC-412, MC-500R, MC-502R, MC-900R, MC-1000)

Katalozi i uputstva:
Katalog sušara (.pdf 3.7MB)
NIGOS sušare (.pdf 956KB)
Korisnicka uputstva
Katalog merno-regulacione opreme (.pdf 2.8MB)


Kondenzacione i kombinovane sušare za drvo pripadaju novijim tehnologijama sušenja drveta, kod kojih se kondenzacijom izdvaja vlaga iz drveta. Sušare naše proizvodnje su potpuno automatske, što znači da se uz opremu dobija i tehnologija sušenja. Objekat sušare može biti zidani ili montažni sa aluminijumskom konstrukcijom.

Najvažniji deo kondenzacionih sušara je toplotna pumpa kroz koju cirkuliše vazduh unutar sušare. Vazduh apsorbuje vlagu iz drveta a prolaskom kroz toplotnu pumpu vrši se kondenzovanje te vlage i dogrevanje vazduha. Voda iz drveta se na ovaj način izvlači bez razmene sa spoljnim vazduhom, tako da je potrošnja energije minimalna.
Cirkulacija vazduha kod kondenzacionih sušara je manja nego kod klasičnih sušara, a snaga ventilatora i kompresora toplotne pumpe približno je jednaka samo snazi ventilatora kod klasične sušare.

Vođenje procesa sušenja u ovakvim sušarama se vrši preko automata specijalno proizvedenog u firmi "NIGOS-elektronik", Niš.
Automat poseduje programe sušenja za sve vrste drveta bilo koje početne vlažnosti i vodi proces automatski, tako da nije potrebno prisustvo rukovodioca u toku procesa sušenja.
Postoji mogućnost povezivanja i više sušara na računar i daljinskog vođenja procesa sušenja ( preko računara), jer automat ima mogućnost komunikacije.

Prosečna potrošnja kondenzacione sušare iznosi oko 30% - 60% instalisane snage, koja se kreće do 1kW/m3 (što se može videti u tabeli o tehničkim karakteristikama sušara). Ukoliko posmatramo ceo ciklus sušenja, potrošnja energije iznosi oko 100 - 200kWh/m3 za ceo ciklus sušenja.
Veća potrošnja struje je samo prvog dana u fazi zagrevanja kada rade električni grejači, dok se u fazi sušenja ovi grejači retko ili uopšte ne uključuju.
Ako u kompleksu gde je sušara postoji kotao, onda ima smisla ugradnja izmenjivača za toplu vodu ili paru (zavisno od kotla), kako bi se koristila energija iz kotla za fazu zagrevanja i eventualno dogrevanje. Na ovaj način sušara postaje kombinovana (automatski koristi toplotu iz kotla). Ovo je interesantno samo za sušare većeg kapaciteta kao i u slučaju lošeg snabdevanja strujom (velike varijacije ili česti prekidi u zimskom periodu). Tada se sušenje obavlja na klasičan način, toplotna pumpa se isključuje, a električna energija se koristi samo za pogon ventilatora. Kombinovana sušara objedinjuje dobre karakteristike kondenzacione i klasične sušare. Njenom ugradnjom se, za najkraće vreme, postiže najkvalitetnije sušenje uz najmanju potrošnju energije.

Kvalitet sušenja u kondenzacionim sušarama je znatno bolji nego kod bilo koje klasične sušare, jer postoji ravnomernost sušenja u celom složaju tako da nema rizika od kolapsa, skorelosti, pucanja, krivljenja i sl., minimalna je promena boje građe i nema opasnosti da se jave greške na drvetu kroz sušenje. Sušenje je dovoljno brzo jer temperatura ide i do 60 0C.
Ove sušare ne zagađuju okolinu i svi otpaci su ekološki neškodljivi za vodu i okruženje. Posebno dobre rezultate daju kod sušenja neparene gradje (bukva, jasen, ...).

Garancija iznosi jednu godinu za kompletnu kondenzacionu sušaru i toplotne pumpe, i
5 godina za automat za vodjenje procesa sušenja.
Intervencije se vrše na licu mesta u roku od jednog dana u garantnom roku. Servis automata se nakon prve godine vrši u NIGOS-ovoj fabrici.

Tabela orijentacionih vremena sušenja
 Vrsta
drveta
 Sušenje u danima sa 70% na 10% i sa 40% na 10% vlage
za određenu debljinu drveta
25mm 38mm 50mm 70mm
sa 70%
na 10%
sa 40%
na 10%
sa 70%
na 10%
sa 40%
na 10%
sa 70%
na 10%
sa 40%
na 10%
sa 70%
na 10%
sa 40%
na 10%
  Hrast 20 13 35 22 52 32 75 52
 Jasen 15 10 25 15 38 24 60 42
 Bukva 10 7 16 11 25 16 41 28
 Breza, topola 6* 4* 11 8 14 10 21 14
 Bor, jela, smrča 6* 4* 9 7 12 9 18 13

Napomena: vremena označena sa * mogu se ispoštovati jedino u klasičnim i kombinovanim sušarama.
KOmora susare drawing

Tehničke karakteristike sušara
 Model sušare Kapacitet
(m3)
Toplotne
pumpe
Snaga
ventilatora
(kW)
Inst.
snaga
(kW)
Prosečna
potrošnja
cca(kWh)
Optimalne
dimenzije
komore
(axbxh)(m)
NIGOLUX-12 8 - 15 TP-15 1.6 10 4 4.6x4 5x3.2
NIGOLUX-20 15 - 25 TP-25 3.0 18 8 4.6x6.2x3.8
NIGOLUX-30 25 - 35 TP-25 6.0 24 11 4.6x7.0x5.2
NIGOLUX-40 35 - 45 TP-40 9.0 36 16 4.6x8.2x5.2
NIGOLUX-50 40 - 60 TP-40 12.0 41 20 6.6x7.0x5.2
NIGOLUX-60 50 - 70 TP-40 12.0 53 25 6.6x8.2x5.2
NIGOLUX-80 70 - 100 2xTP-40 18 75 35 8.6x8.2x5.2

 ©2011 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. (018) 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown