English version  English version

Russian version

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990


MERAČI VLAGE U DRVETU
 DVD-240
 Dodirni prenosni vlagomer
 
Dodirni prenosni vlagomer DVD-240
 

Sušare za drvo:
Klasične sušare
Kondenzacione sušare
Mini sušare (NKS)
Toplotne pumpe
Prateća oprema
Komandno razvodni ormar (KRO)

Parionice za drvo:

Automat za parionice PD-01

Vlagomeri:

Ručni vlagomer RVD-904
Dodirni vlagomer DVD-241
Dodirni vlagomer MCD-50
 
Sterilizacija paleta po ISPM-15 FAO:
Indikator temperature MKS-05
Automati za sušare za drvo:
MC-411R, MC-412, MC-504, MC-600,
MC-904, MC-2000
Automatizacija postojećih sušara
Uporedna tabela automata (.pdf 87KB)

Arhiva (uređaji koji se više ne proizvode):
(MC-100RM, MC-500R, MC-502R, MC-900R,
MC-100R, MC-1000)

Katalozi i uputstva:
Katalog sušara (.pdf 3.7MB)
NIGOS sušare (.pdf 956KB)
Korisnicka uputstva
Katalog merno-regulacione opreme (.pdf 2.8MB)

  • Dodirni prenosni vlagomer (ručni vlagomer)
  • Merenje vlage drveta i vlage furnira bez oštećenja uzorka
  • Merenje temperature i relativne vlage vazduha
  • Autokalibracija
Pogodan za:
  • Rad na terenu
  • Brzu proveru ujednačenosti vlage u složaju

Dodirni prenosni merač vlage u drvetu DVD-240 je namenjen za brzo očitavanje sadržaja vlage u drvetu, jednostavnim prislanjanjem uređaja na ravnu površinu drveta. Idealan je za brzo merenje i upoređivanje vlage u različitim uzorcima na terenu kao i za merenje vlage u furnirima (meri vlagu u tankim uzorcima počev od 0.5 mm debljine).
Vlagomer je smešten u plastičnu kutiju na čijoj se gornjoj strani nalazi veliki displej na kome se ispisuju svi relevantni podaci u vezi sa merenjem vlage i ravna tastatura za upravljanje uređajem.
Na zadnjoj strani merača vlage nalazi se posebno konstruisana senzorska ploča preko koje uređaj, kada je prislonjen na površinu drvene građe, dielektrički meri sadržaj vlage.
Da bi rezultat merenja uz pomoć ovog uređaja bili korektni, pre pristupanja samom merenju potrebno je izvršiti neke predradnje sa uređajem kao što je pokretanje postupka autokalibracije i podešavanje osnovnih parametara drveta čija se vlaga meri.

Postupak merenja je izuzetno jednostavan. Dovoljno je uključiti uređaj i sačekati da se završi proces autokalibracije. U toku ovog postupka uređaj automatski vrši test-merenja neophodna za njegovo prilagođavanje trenutnim uslovima rada (temperatura ambijenta, vlažnost vazduha itd).
Nakon toga je potrebno dodatno podesiti parametre za dati tip (odnosno gustinu drveta) čija se vlaga meri kao i za odgovarajuću debljinu građe. Ova podešavanja se ne smeju zaobići jer izmerena vrednost vlage jako zavisi od ovih parametara.
Pri merenju se ne oštećuje površina drveta.

Tokom merenja vlage u drvetu koje se nalazi na skladištu, na komadima koji nisu uvek lako dostupni za direktno očitavanje a ipak dozvoljavaju pristup uređaju, može se koristiti i HOLD funkcija za lakše očitavanje izmerene vrednosti. Pritiskom na taster HOLD uređaj će zadržati ispisanu vrednost na displeju, a isključivanje ovog "zamrznutog" prikaza se vrši ponovnim pritiskom na taster HOLD.

DVD-240 poseduje i signalizaciju istrošenosti baterije.

PPri naručivanju navesti da li se želi standardna ili konfiguracija sa sondom za merenje temperature i relativne vlage vazduha DSVT-03.

 Opšte karakteristike

 Napajanje

 Baterija 9 Vdc; 90mVA max

 Displej

 Jednostruki, 3 1/2-cifarski LCD, 13mm

 Rezolucija merenja

 1%

 Radni uslovi

 T: -10 ÷ 50°C; RH: 0 ÷ 100%

 Skladištenje

 T: -40 ÷ 85°C; RH: 5 ÷ 90%

 Dimenzije (ŠxVxD)

 80 x 148 x 40 (mm)

 Težina

 230g


 Podržani tipovi sondi

 Sonda za  temperaturu i
 relativnu vlagu vazduha

 Sonda DSVT-03


 ©2009 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. (018) 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown