NIGOS-elektronik logo Susare za drvo header
O firmiNovoProizvodni programDownloadReferenc listaKontaktNaslovna (home)
Mapa sveta
O firmi

novo

Proizvodni program

Download

Referenc lista

Kontakt

Naslovna (home)


 

English version  UK flag

Srpska verzija  Russian flag

Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990

 

AUTOMATI ZA PARIONICE ZA DRVO Automat za vođenje procesa parenja u direktnim i indirektnim parionicama za drvo

  PD-02 (Arhiva! Ne proizvodi se!)
PD-02 - Automat za parionice za drvo 

Sušare za drvo:
Klasične sušare
Kondenzacione sušare
Mini sušare (NKS)
Toplotne pumpe
Prateća oprema
Komandno razvodni ormar (KRO)

Parionice za drvo:

Automat za parionice PD-01

Vlagomeri:

Ručni vlagomer RVD-905
Dodirni vlagomer DVD-241
Dodirni vlagomer MCD-50
 
Sterilizacija paleta po ISPM-15 FAO:
Indikator temperature MKS-05
Automati za sušare za drvo:
MC-411R, MC-412, MC-504, MC-600,
MC-904, MC-2000, MC-3000
Automatizacija postojećih sušara
Uporedna tabela automata (.pdf 87KB)

Arhiva (uređaji koji se više ne proizvode):
(MC-100RM, MC-500R, MC-502R, MC-900R,
MC-100R, MC-1000)

Katalozi i uputstva:
Katalog sušara (.pdf)
NIGOS sušare (.pdf)
Korisnicka uputstva
Katalog merno-regulacione opreme (.pdf)
  • Automatsko ili ručno vođenje procesa u parionicama za drvo
  • 8 podesivih programa
  • Vođenje procesa parenja u 2 parionice istovremeno
  • Merenje temperature vazduha i drveta
  • Mogućnost povezivanja na PC računar

"NIGOS-elektronik" svojim kupcima osim sušara može ponuditi i prateću opremu i objekte za parionice. Najčešći kapacitet komora za parenje drveta je 20 do 30 m3 po komori.

U zavisnosti od svojih mogućnosti korisnik može izabrati kompletnu montažnu parionicu ili samo opremu sa vratima (kod zidanih komora).

Korisniku se još nudi i izbor tipa parionice - direktna ili indirektna parionica. Kod direktnih parionica nudimo samo automatiku PD-02, a sav termički deo isporučuje i instalira proizvođač kotla. Kod indirektnih parionica nudimo kompletnu opremu (automatika, grejači, održavanje nivoa vode, itd...). Za pravilan rad indirektne parionice zahteva se dotok vodene pare pritiska 0.5 bara ili vode zagrejane do 120 °C.

Parionice se osim za parenje drveta mogu koristiti i za termičku obradu drveta i paleta tj, sterilizaciju paleta i drveta prema ISPM-15 standardu uz korišćenje merne kuije za sterilizaciju MKS-05.

Garancija na automat za parionice za drvo PD-02 je 5 godina.

Tehničke karakteristike automata PD-02 date su u tabelama.
Opšte karakteristike
Napajanje 90 - 250 Vac; 40 ¸ 400 Hz; 4VA max
Broj ulaza 4
Broj izlaza 2
Displej Višefunkcionalni, 7 segmentni LED, 9mm i 13mm,  crveni i zeleni;
LED indikacija trenutno aktivnih komora  i uključenih izlaza
Radni uslovi T: 0 - 50 0C; RH: 5 - 90%
Skladištenje T: - 40 - 85 0C; RH: 5 - 90%
Dimenzije ([xVxD) (mm) 215 x 205 x 115
Težina 1100g
 
Ulazi (svi ulazi istog tipa)
Otporni senzori Tip Pt1000, 2 - žični
Ulazni filter   1 - 128
 
Izlazi
Relejni Karakteristrike 3 - pinski; 8A / 250 Vac, trajno 3A max
Primena Grejanje
 
Merenje (klasa tačnosti)
  Frekvencija merenja 8Hz (125mS)
Greška merenja Greška linearizacije < 0.1%
Ukupna greška < 0.25% ± 1 digit
 
Kontrolne funkcije
Programator Broj programa 8 programa sa po 3 segmenta;
Predgrevanje Uključeno ili isključeno Zadata stalna temperatura, ON / OFF regulacija
Regulacija Tip automatskog upravljanja ON / OFF
Ručno upravljanje izlazima Podržano
 
Komunikacija
Digitalna Komunikacioni standard EIA 485
Protokol EI - BISYNCH

Uputstvo za korišćenje v2.1
Opšte uputstvo v3.0
Šema povezivanja
Программное обеспечение для управления парной

Gore - Up


©2014 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. +381 18 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown